Child pages
  • Yhteystiedot - Contact
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sähköposti - E-mail: crossling(at)uef.fi

Facebook group: https://www.facebook.com/#\!/groups/crossling/

Hankkeen johtaja

Project leader

Helka Riionheimo
Suomen kieli ja kulttuuritieteet
Filosofinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto
PL 111
80101 Joensuu
S-posti: helka.riionheimo(at)uef.fi

Helka Riionheimo
Finnish and cultural studies
Philosophical Faculty
University of Eastern Finland
P.O. Box 111
FI-80101 Joensuu
E-mail: helka.riionheimo(at)uef.fi

Muut (aakkosjärjestyksessä)

Others (in alphabetical order)

Sanna Hillberg
S-posti: sanna.hillberg(at)uef.fi
 
Maria Kok
S-posti: maria.kok@uef.fi
 
Leena Kolehmainen
Vieraat kielet ja käännöstiede
Filosofinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto
PL 111
80101 Joensuu
S-posti: leena.kolehmainen(at)uef.fi
URL: http://leenakolehmainen.wordpress.com

Minna Kumpulainen
Vieraat kielet ja käännöstiede
Filosofinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto
PL 111
80101 Joensuu
S-posti: minna.kumpulainen(at)uef.fi

Marjatta Lehtinen
S-posti: marjatl(at)student.uef.fi

Lea Meriläinen
Vieraat kielet ja käännöstiede
Filosofinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto
PL 111
80101 Joensuu
S-posti: lea.merilainen(at)uef.fi

Pirkko Muikku-Werner
Suomen kieli ja kulttuuritieteet
Filosofinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto
PL 111
80101 Joensuu
S-posti: pirkko.muikku-werner(at)uef.fi

Heli Paulasto
Vieraat kielet ja käännöstiede
Filosofinen tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto
PL 111
80101 Joensuu
S-posti: heli.paulasto(at)uef.fi

Esa Penttilä
Käännöstiede (englanti)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Pinni B 4054
33014 Tampereen yliopisto
Puh: 03 35516119
S-posti: esa.penttila(at)uta.fi

Laura Piironen
S-posti: lpiirone(at)student.uef.fi

Milla Uusitupa
S-posti: milla.uusitupa(at)uef.fi

Sanna Hillberg
E-mail: sanna.hillberg(at)uef.fi

Maria Kok
E-mail: maria.kok(at)uef.fi

Leena Kolehmainen
Foreign Languages and Translation Studies
Philosophical Faculty
University of Eastern Finland
P.O. Box 111
FI-80101 Joensuu
E-mail: leena.kolehmainen(at)uef.fi
URL: http://leenakolehmainen.wordpress.com
 
Minna Kumpulainen
Foreign Languages and Translation Studies
Philosophical Faculty
University of Eastern Finland
P.O. Box 111
FI-80101 Joensuu
E-mail: minna.kumpulainen(at)uef.fi

Marjatta Lehtinen
E-mail: marjatl(at)student.uef.fi

Lea Meriläinen
Foreign Languages and Translation Studies
Philosophical Faculty
University of Eastern Finland
P.O. Box 111
FI-80101 Joensuu
E-mail: lea.merilainen(at)uef.fi

Pirkko Muikku-Werner
Finnish and cultural studies
Philosophical Faculty
University of Eastern Finland
P.O. Box 111
FI-80101 Joensuu
E-mail: pirkko.muikku-werner(at)uef.fi

Heli Paulasto
Foreign Languages and Translation Studies
Philosophical Faculty
University of Eastern Finland
P.O. Box 111
FI-80101 Joensuu
E-mail: heli.paulasto(at)uef.fi

Esa Penttilä
Translation Studies in English
School of Language, Translation and Literary Studies
Pinni B 4054
FI-33014 University of Tampere
Finland
Email: esa.penttila(at)uta.fi

Laura Piironen
E-mail: lpiirone(at)student.uef.fi

Milla Uusitupa
E-mail: milla.uusitupa(at)uef.fi

  • No labels