Blog from February, 2015

Wikiohjeiden järjestystä muutetaan ja samalla tarkistetaan niiden sisältöä. 

Toivottavasti tämä ei haittaa työtäsi ja päinvastoin tuo selkeyttä ohjeiden rakenteeseen.