Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wikimarkup-opas

Wikin 5 versiossa markup ei ole enää niin selvästi esillä kuin aikaisemmissa versioissa. Sitä voi kuitenkin käyttää makrojen jne määrittämisessä.

Sisällys

1. Wikimarkup-notaatiosta

2. Perusnotaatio

2.1 Korostukset

Koodi

Lopputulos

*lihavointi*

lihavointi

_kursiivi_

kursiivi

-yliviivattu-

yliviivattu

+alleviivattu+

alleviivattu

näin saa ^yläindeksin^

näin saa yläindeksin

näin saa ~alaindeksin~

näin saa alaindeksin

{{ konekirjoitustekstiä }}

konekirjoitustekstiä

{color:red}värillistä{color}

värillistä

2.2 Otsikot

Otsikoita voi tehdä kuudessa tasossa.

Koodi

Lopputulos


h1. Suurin otsikko

Suurin otsikko


h2. Suuri otsikko

Suuri otsikko


h3. Otsikko

Otsikko


h4. Pienempi otsikko

Pienempi otsikko


h5. Vielä pienempi otsikko

Vielä pienempi otsikko


h6. Pienin otsikko

Pienin otsikko

3. Erikoismerkit

Wikissä voit käyttää erikoismerkkejä, mutta jos haluat käyttää esim. aaltoviivaa tai tähti-merkkiä oikeassa tekstissä, tulee sinun laittaa kenoviiva \, jotta sen vaikutus wikimarkupissa jää huomioitumatta. 

WikiMarkup-merkki

Käyttö

\

Kenoviivaa käytetään mitätöimään erikoismerkkien merkitys. Kenoviivan voi kirjoittaa tekstiin ihan normaalisti, sitä ei tarvitse mitätöidä.

\ \

Rivinvaihto. Koostuu kahdesta peräkkäisestä kenoviivasta. Niissä ei siis kuulu olla välilyöntiä välissä kuten esimerkissä. En kuitenkaan löytänyt tapaa kirjoittaa kahta peräkkäistä kenoviivaa näkyviin. (Paitsi käyttämällä noformat-tagia, jolloin tekstin ympärille ilmestyy laatikko.)

{ }

Käytetään ympäröimään erilaisia macroja. (Niistä lisää kohdassa Muotoilu.)

{{ }}

Kaksinkertaisissa kaarisulkeissa olevasta tekstistä tulee monospace-muotoiltua.

[ ]

Hakasulkeita käytetään linkkien teossa.

Väliviivan saat kun kirjoitat 4 kpl viivoja.

----

4. Linkit

4.1 Wikissä linkittäminen

Wikissä voi tehdä linkkejä kahdella tavalla. Tässä on neuvottu miten linkit kirjoitetaan käsin, alempana käytännön esimerkkejä.

Linkkien yleinen rakenne:

  • Hakasulkeet [] ympärillä.
  • Pystyviivan | käyttö on vapaaehtoista. Jos pystyviivoja on yksi, pystyviivan vasemmalla puolella on linkkialias eli teksti, jonka käyttäjä näkee linkkinä. Pystyviivan oikealla puolella on se osoite, josta haluttu sivu tai sivun kohta löytyy.
  • Jos selattava sivu ja linkin kohdesivu sijaitsevat saman wikialueen sisällä, osoitteeksi riittää sivun nimi. Wikialueen nimen voi myös kirjoittaa linkkiin varmuuden vuoksi tai jos liikutaan eri wikialueiden välillä.
  • Osoiteosassa wikialue ja wikisivu erotetaan toisistaan kaksoispisteellä.
  • Osoiteosassa voidaan kertoa ankkuri, johon halutaan linkittää. Ankkuri lisätään wikisivun perään osoiteosaan risuaidalla erotettuna. Ankkurin käyttö edellyttää tietysti, että ankkuri on luotu.
  • Ankkuri luodaan notaatiolla {anchor:ankkurisana} ja sijoitetaan haluttuun kohtaan dokumenttia.
  • Jos osoite on wikin ulkopuolinen www-sivu, osoiteosaan tulee sivun url.

Näin se kirjoitetaan

Tältä se näyttää

Tätä se tekee

[Wikimarkup]

Wikimarkup

Linkki samalla wikialueella sijaitsevaan sivuun. Sivun nimi toimii linkkitekstinä.

[support:Wikimarkup]

Wikimarkup

Linkki, jonka rakenne on [Wikialue:Wikisivun nimi]. Ajaa saman asian kuin edellinen, tässä vain määritellään sivun sijainti tarkemmin.

[tämä sivu|support:Wikimarkup]

Wikimarkup

Linkki, jonka rakenne on [linkin teksti|Wikialue:Wikisivun nimi]. Tällä tavoin voi siis tehdä linkkialiaksia.

[tämä juttu|#ankkurisana]
...
{anchor:ankkurisana}

Wikimarkup
...

Rakenteella [linkin nimi|#ankkurisana] luodaan linkki, joka osoittaa samalla sivulla siihen kohtaan, johon on kirjoitettu {anchor:ankkurisana}.

[tämä juttu|support:Wikimarkup#ankkurisana]
...
{anchor:ankkurisana}

tämä juttu
...

Jonkin toisen sivun ankkuriin voi myös linkittää lisäämällä edellisen kohdan rakenteeseen ankkuria ennen sivun nimi tyyliin [linkin nimi|wikisivun nimi#ankkurisana]

[http://www.uef.fi/]

http://www.uef.fi/

Linkki Wikin ulkopuolelle.

http://www.uef.fi/

http://www.uef.fi/

Linkki Wikin ulkopuolelle. Hakasulkeita ei siis tarvita ulkopuolelle osoittavissa linkeissä, jollei linkkitekstiä haluta määritellä erikseen, kuten alla.

[Itä-Suomen yliopisto|www.uef.fi/]

Itä-Suomen yliopisto

Linkkialiaksella varustettu linkki Wikin ulkopuolelle.

5. Muotoilu

Jos kirjoittaa
{noformat}
Tähän voi kirjoittaa erikoismerkkejä, kuten {, [ ja |
{noformat},

se näyttää tältä:

Tähän voi kirjoittaa erikoismerkkejä, kuten {, [ ja |


  >> Using the Editor