Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voit tuoda valmiiksi tehdyn word-dokumentin wiki-järjestelmään. 

Määrittele otsikkotasot ensin

Icon

Word-dokumentissa on oltava otsikot määritelty otsikkotasoiksi. Jos tuotava dokumentti määritellään jaettavaksi otsikoittain, jokainen sivu saa otsikossa olevan nimen.

Tuonti-operaatio tuo myös esim. kuvat mukanaan, mutta kuvat tulee olla peruskuvia eikä niissä saa olla mitään wordissa tehtyjä rajauksia, filtteröintejä tai kuvaryhmittymiä.

Versiossa 5.4.4 tiedosto tulee olla tallennettu doc-muotoon ja päivityksen jälkeen versiossa 5.6.6. voi tuoda myös docx-muodossa.

 1. Mene sivun muokkaustilaan Tools > Import Word Dokument
 2. Valitse tuotava Word-dokumentti tietokoneeltasi
 3. Jatka Next-painikkeella
 4. Määritä avautuvalla sivulla tuontiasetukset:
  1. Root page title - minkä nimisenä sivu luodaan
  2. Where to import - tuodaanko sivu uudeksi sivuksi(Import..) vai korvataanko alueen etusivu (Replace Home) ja poistetaanko mahdollinen samanniminen sivu (Delete existing children of Home).
  3. Title conflicts - miten käsitellään saman nimiset sivut (nimetään tuotavat sivut uudelleen, nimetään tuotavat sivut olemassa olevan sivun nimellä vai poistetaan olemassa olevat samannimiset sivut uusilla.
  4. Split by heading - jaetaanko otsikkotasoinen word-dokumentti omiksi sivuikseen.
   Don't split = ei jaeta. Otsikkotasot näkyvät niin pitkälle kun järjestelmä tunnistaa word-dokuentissa olevan tasoja.
   Split... = Järjestelmä tunnistaa otsikkotasot ja voit määritellä kuinka moneen tasoon dokumentti jaetaan (Jokaisesta otsikkotasosta tulee uusi wikialasivu). SIvut tulee järjestelmään aakkosjärjestyksesä ja versioss 5.6.6 samassa järjestyksessä kun ne on dokumentissa esitetty.

 5. Kuittaa asetukset Import-painikkeella