Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Harjoittelussa on tavoitteena, että

Opiskelija

 • osaa analysoida erityisopettajan työtä
 • soveltaa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja esi- ja/tai perusopetuksessa tai toisella asteella
 • soveltaa opetuksessa teoreettista tietoa valitsemiltaan maisterivaiheen erityisopettajaopintojen sisältöalueilta
 • yhdistää omaksumansa teoreettisen tiedon pedagogiseen toimintaan
 • osaa opettaa ja ohjata tukea tarvitsevia oppilaita ja/tai opiskelijoita
 • osaa analysoida ammatillista kasvuaan ja osaamistaan
 • osaa hyödyntää aiemmissa harjoitteluissa oppimaansa ammatillista osaamista

Lisäksi opiskelijaa ohjataan

 • pohtimaan erityisopettajan työtä ohaavia arvoja, ideologioita ja erityisopettajan ammattia professiona,
 • asettamaan harjoittelulle omia ammatillisen kasvun tavoitteita sekä
 • pohtimaan tuen dokumentoinnin merkitystä erityisopettajan käytännön työvälineenä.


Kuuden viikon harjoittelu (EKO-opiskelijat)


Harjoittelu on laajuudeltaan  kuusi viikkoa eli (6 op). Käytännössä kuuden viikon harjoittelu on mahdollista yhteisesti ohjaavan opettajan kanssa sopia seitsemän viikon ajalle, koska harjoittelun lopussa on opiskelijoilla käytössä joustoviikko. Harjoittelu sisältää 30 harjoittelupäivää.

Alla on yksityiskohtainen harjoittelusuunnitelma:

 

Harjoittelusuunnitelma (pdf)

 PALKKION LASKUTUS:

 Pankkiyhteys- ja palkkiolaskutusohje (EKO) LUE ennen palkkiolaskutuslomakkeen täyttämistä!

Palkkiolaskutuslomake (EKO)

     

Neljän viikon harjoittelu (ERO-opiskelijat)

Harjoittelun vastuuopettaja yliopistolla: Aino Äikäs, aino.aikas@uef.fi, p. 0504422632

Harjoittelu on laajuudeltaan  neljä viikkoa eli (4 op). Käytännössä neljän viikon harjoittelu on mahdollista yhteisesti ohjaavan opettajan kanssa sopia viiden viikon ajalle, koska harjoittleun lopussa on opiskelijoilla käytössä joustoviikko. Harjoittelu sisältää 20 harjoittelupäivää.

Alla on yksityiskohtainen harjoittelusuunnitelma:

HARJOITTELUSUUNNITELMA_ERO_harjoittelu2.pdf

 PALKKION LASKUTUS:

Palkkiolaskutuslomake (ERO)

  

 |

 • No labels