Child pages
  • Kirjallisuus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Huom. tuoretta kirjallisuutta:  

Erityisopetuksensta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen (2015), toim. Markku Jahnukainen,  Elina Kontu, Helena Thuneberg ja Mari-Pauliina Vainikainen. Suomen kasvatustieteellinen seura (FERA).Opetusharjoittelun ohjaamista ja vuorovaikutusta käsittelevää kirjallisuutta:

 

Alla olevan linkin takaa löytyy mielenkiintoinen artikkeli ohjauksen merkityksestä. Sama artikkeli myös pdf -tiedostona: Ohjauksen merkitys.pdf

http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/tutkivaope/silkela.htm

Täältä löytyy Riitta Jyrhämän väitöskirja pedagogisesta päätöksenteosta: Pedagoginen päätöksenteko.pdf

 http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kas/opett/vk/jyrhama/ohjauspe.pdf

Harjoittelukoulujen vuosikirjasta löytyy monia mielenkiintoisia näkökulmia: vuosikirja.pdf

 http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/ohjaus/images/vuosikirja.pdf

Tuore väitöskirja (syksy 2014) opetuksen eheyttämisestä toimintatutkimuksen menetelmän avulla.

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1470-5/urn_isbn_978-952-61-1470-5.pdf

Väitös luokanopettajien sekä opettajiksi opiskelevien tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä (Virtanen, M. 2013)

Opettajan emotionaalinen kompetenssi

 

Opetusharjoittelujen sisältöjä käsittelevää kirjallisuutta:

Tässä linkki osa-aikaista erityisopetusta käsitelevään väitöskirjaan. Se on jo yli kymmenen vuota vanha, ja toki osin vanhentunut, mutta kyllä joitakin osia kannattaa vilkaista:

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67069/951-44-4984-3.pdf?sequence=1

 


  • No labels