Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Yleistä erityispedagogiikan harjoitteluista:

Erityisopetuksen harjoitteluissa opiskelija seuraa ja harjoittelee erityisopettajan työtä esi- ja/tai perusopetuksessa tai toisella asteella. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opetusta kolmiportaisen tuen käytänteiden mukaisesti hyödyntäen teoreettista tietoa pedagogisessa toiminnassaan. Harjoittelua ei voi suorittaa omassa työssään, omassa työpaikassaan tai sijaisena toimiessaan. Harjoittelupaikan soveltuvuuden hyväksyy yliopiston ohjaava lehtori.

 

  • No labels