Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

Yleistä

Primaarinen lymfooma on epätavallinen luustosyöpä, joka myelooman tapaan on lähtöisin luuytimestä. Vain alle puolet kaikista lymfoomista on ekstranodaalisia eli sijaitsee imusolmukkeiden ulkopuolella ja ekstra­nodaalisista lymfoomistakin, joita on 25 eri tyyppiä, vain osaa esiintyy luustossa. Diffuusi eli epäselvä tai hajanainen suurisoluinen lymfooma on yleisin luuston lymfoomatyyppi. Luuston maligneista kasvaimista noin 7 % on primaarisia non-Hodkingin lymfoomia (NHL), joista suurin osa on diffuuseja suurisoluisia lymfoomia REAL:n (Resived European American Lymphoma) ja WHO:n luokitusten mukaan. Sen sijaan Hodkingin lymfooma (HL) on luustossa harvinainen ja lymfoomista vain noin 5 % on Hodgkingin lymfoomia. Suurimmalla osalla Hodgkingin lymfoomaa sairastavista on luustokasvaimen lisäksi myös imusolmuke­lymfooma.

Insidenssi ja demografia

Luuston lymfoomaa ilmenee kaikissa ikäluokissa. Keskimäärin tauti kuitenkin ilmaantuu 40-50-vuotiaana ja suurin osa potilaista on yli 45-50-vuotiaita, vaikka lapsiltakin tautia on diagnosoitu. Miehillä luuston lymfoomaa esiintyy jonkin verran enem­män kuin naisilla.

Primaarin NHL:n yleisimpiä tyyppipaikkoja ovat reisiluu ja sääriluu. Kuitenkin myös lantio, selkäranka, lapaluu, yläleukaluu ja alaleukaluu ovat paikkoja, joista non-Hodgkingin lymfoomaa löytyy. Luustossa esiintyvässä HL:ssä leesiot puolestaan sijaitsevat yleensä aksiaalisessa ja proksimaalisessa appendikulaarisessa tukirangassa.

Oireet ja löydökset

Primaarisen luun non-Hodgkingin lymfooman oireita ovat kipu, turvotus, patti ja patologinen murtuma. Hodgkingin lymfooma oireilee yleensä myös kivulla ja monesti oireet ovat samanlaiset kuin B-tyypin lymfoomassa.

Hoito

Luulymfooman pääasiallisia hoitoja ovat kemoterapia eli solunsalpaajahoito ja sädehoito. Annettava sädehoito on maksi­missaan 50 Gy:n suuruista. Kirurgialla on vain hyvin rajallinen rooli NHL:n hoidossa. Viiden vuoden kuluttua sairastumisesta hengissä on 60-90 % luun NHL-potilaista.

Röntgenkuvat

63-vuotias nainen. Viikon ajan kipua oikealla pakarassa. Röntgenkuva näyttää kookkaan lyyyttisen tuumorin (nuolet)

MRI-kuvat

CT-kuvat

CT-kuva lymfoomapotilaasta. Kuvassa nähdään lyyttinen tuumori suoliluussa (valkoiset nuolet). Tuumori ulottuu myös sakrumin puolelle

(musta nuoli). Pakaran puolella tuumori kasvaa pehmytosaan.

Isotooppikuvat