Skip to end of metadata
Go to start of metadata

logo

 

About the Quality in our School of Theology - Laadusta, Teologian osaston laatuvastaavan sivu

 

We are in FB

 

Laatusivusto on

myös Facebookissa

 


 

 

 


Teologian osastolla on kunnia-asiana, että toimintamme on kaikin puolin laadukasta.

Hyvä laatu on tärkeä niin opiskelijoillemme, henkilökunnalle kuin yhteistyötahoillemme.

Tämä sivu pyrkii antamaan välineitä laadunvarmistukseemme.


1. Perusperiaate

Osasto toimii osana Itä-Suomen yliopistoa ja sen Filosofista tiedekuntaa. Ylempien tasojen laatulinjaukset pätevät osastollamme. Laadunvarmistus pohjaa euroopanlaajan kriteeristöön (ESG, kriteerit s. 25, myös täällä), jonka taustalla on löyhästi myös  ISO9001:2000. Yliopiston yhteiset laatusivu on täällä.

Osasto luottaa henkilökuntansa ammattitaitoon (ei kontrolloi turhasta), ja orientoituu saamansa palautteen mukaan. Palauteelle on monta kanavaa:

 • Opiskelijapalaute:
  • Kaksi kertaa lukuvuodessa järjestetään avoin palautepäivä (kahvi-/mehutarjoilu). Seuraavalla kerralla raportoidaan muutosehdotusten etenemisestä.
  • Myös palautesivusto on käytössä. Jos palautteen antaja on yksilöinyt itsensä, hänelle vastataan suoraan.
  • Samoin Facebook on käytössä. Siellä palautteesta keskustellaan, tai opiskelijalle vastataan henkilökohtaisesti, asian luonteen mukaan
  • Jokaiselta kurssilta pyydetään automaattisesti palautetta OODIn kautta. Yhteenvetotiedot tulevat Amanuenssille. Opettajia on ohjeistettu antamaan vastapalautetta OODIn kautta.
  • Palautetta saa toki antaa muutakin kautta. Jos esimerkiksi on luottamuksellisissa puheväleissä toisen opettajan kanssa, voi hänen kanssaan purkaa ongelmatilanteita. Henkilökuntaa on pyydetty välittämään tieto ongelmista luottamuksellisesti eteenpäin.
 • Soveltavan oppimisen opinnot: Soveltavista opinnoista kerätään jatkuvasti palautetta, joka puretaan loppukeskustelussa.Palautetta saadaan myös opintojen neuvottelukunnan vuosittaisesta kokouksesta.
 • Työnantajapalaute: Osaston edustaja on Suomen evl. kirkon teologikoulutustoimikunnassa, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Eri hiippakuntien piispa lähiesikuntineen vierailee osastolla pari kertaa vuodessa, jolloin pidetään keskustelutuokio henkilöstön kanssa. Suomen ortodoksisen kirkon kanssa on vuosittain kokoontuva neuvottelukunta, jossa keskustellaan ajankohtaisista kysymyksistä.
 • Koulumaailman palaute: Uskonnonpedagogiikan opettajat seuraavat alan keskustelua lehdissä ja sähköisessä mediassa.
 • Työelämäpalaute: Facebookin Alumnisivusto: laatuvastaava seuraa aktiivisesti ryhmän keskusteluja. - Jos olet Joensuusta valmistunut teologi, kirjoita kommentit Fideksen Alumni-sivuston kautta. Jos et ole vielä liittynyt, kerro Fidekselle, että haluaisit liittyä täällä. Laatuvastaava saa viestit alumnisivustolta. Ja tietysti aina voit kirjottaa laatuvastaavalle suoraankin.
 • Ongelmapalaute: Kun havaitaan jokin ongelma (esimerkiksi turhan vähän hakijoita pääsykokeessa v. 2012), hankitaan kyselyllä tietoa ongelman syistä.

2. Erityiskysymyksiä

Yksittäisinä laatukysymyksinä korostamme seuraavia:

 • Palaute: Osastomme pyrkii kaikin tavoin toteuttamaan tehtäväänsä hyvin. Tämän varmistamiseksi iloitsemme kaikesta palautteesta, mitä toiminnastamme saamme. Jos haluat kertoa jotain meihin liittyvää, älä epäröi ottaa yhteyttä osastomme henkilöstöön, joko suoraan, sähköpostitse, puhelimitse tai palautekanavan kautta. Pyrimme aina myös vastaamaan meille annettuun palautteeseen.
 • Kiusaaminen: Osastolla on täydellinen nollatoleranssi kaikenlaiseen kiusaamiseen, oli se sitten nimittelyä, ulkopuolelle sulkemista, fyysisen tai henkisen tai hengellisen olemuksen vähättelyä tai väkivaltaa. Opiskelijoilla on oikeus voida opiskella muiden häiritsemättä. Henkilökunnan keskuudessa ei saa esiintyä kiusaamista. Opettajat eivät saa kiusata opiskelijoita, eivätkä opiskelijat opettajia. Ongelmatilanteisiin osastossamme tartutaan ripeästi ja päättäväisesti. Näin on toimittu menneinä vuosina ja näin tullaan toimimaan jatkossa.
  • Kaikissa laatupoikkeamissa ensimmäinen taso on ottaa asia esille sen kanssa, jota asia koskee.
  • Mikäli tämä ei onnistu tai kiusaamistilanteen ollessa hankalan laatuinen, asiasta on syytä ottaa yhteyttä heti osaston henklilökuntaan, joko osaston johtajaan, laatuvastaaviin tai hallintohenkilökuntaan.
  • Yhteydenoton olisi hyvä olla sellainen, että asiasta kertovan kanssa voitaisiin tarkentaa mistä on kysymys. Nimettömät yhteydenotot ovat mahdollisia, mutta johtavat harvoin konkreettisiin toimiin.
  • Tämän sivun alareunassa on sähköisiä yhteydenoton kanavia.
 • Hyvä käytös sallittu: Opiskelijajärjestöjen kanssa laaditut yhteiset pelisäännöt henkilökohtaiseen kanssakäymiseen arvokeskusteluja käyvässä yksikössä ovat täällä.
 • Tentit: Opiskelijalla on oikeus olla saapumatta tenttiin, vaikka hän onkin siihen ilmoittautunut. Opiskelijan on kuitenkin syytä tiedostaa se, että turhakin tenttiin ilmoittautuminen työllistää sekä hallinto- että opetushenkilökuntaa.Tarvittaessa voi käyttää tentinperumissivua.

3. Laadunvarmistuksen esittely

Osaston oma laadunvarmistus nivoutuu filosofisen tiedekunnan laatutyöskentelyyn. Tätä kuvataan tässä:

Teologisesta tiedekunnasta.pdf

Teologisen tiedekunnan laadunvarmistus jatkuu Filosofisessa tiedekunnassa. Aikaisempaa kuvaavat seuraavat kolme posteria:

Posteri 1B muok.pdf

Posteri 2B muok.pdf

Posteri 3B muok.pdf

 

Osaston laadunvarmistuksen palautekanavat on kuvattu posterissa, ja linkit toimivat varmemmin PowerPoint-tiedostossa.

Laatu teologian osastossa -posteri.pptx

 


4. Pikakursseja

Opiskelijalle

Opettajalle5. Laadun analyysejä

 • Vuosien 2013-2014 Kandidaattikyselyjen tulosten analyysi teologian osaston osalta Auttakaa mua - kandipalauteraportti 2.docx
 • Teologisen työvoiman tarpeen kartoittamisen yhteydessä kerättiin 2014-2015 tietoja koulutuksen koetusta laadusta. Raportti on luettavissa täältä.
 • ESG-kriteereitä hyödyntävä itsearviointi avautuu tästä.

6. Prosessikaavioita

Tässä muutamia osaston oman toiminnan prosessikuvauksia vuokaavioina. Klikkaamalla aukeaa.

 •  Vuokaavio: Tenttiprosessi

 •  Vuokaavio: Sopimus harjoittelupaikasta

 •  Vuokaavio: Soveltavien opintojen työssäoppimisjaksoon valinta (läntinen teologia)

   

7. Laadunvarmistuksen tuloksia

 • Yliopistopedagogiikka -lehti julkaisu tuloksia selvityksestämme, joka koski pääsykokeisiin osallistumattomia. Tulosten perusteella pääsykokeita ja menettelytapoja rukattiin vuodelle 2013, ja hakijamäärä kohosi merkittävästi.

8. Yhteydenotto

Teologian osaston laatuvastaavana on Esko Ryökäs (varahenkilönä Pekka Metso). Voit kirjoittaa suoraan minulle: esko.ryokas # uef.fi .

Tai:

Tai kirjoita Facebookiin. 

In English

The Quality Manual 2016 of our Faculty in English is here.

We are very keen to hear your feedback. You can give it here, and on those pages we also give a short (very short, indeed) introduction on English.


 

 

 

2020:

Palautepäivä 24.11.

Filosofisen tiedekunnan sisäinen auditointi 23.11.

Palautepäivä 5.5.


2019:

Palautepäivä 26.11.

Palautepäivä 6.5.


2018:

Palautepäivä 27.11.13-15

Palautepäivä 24.4.

 

2017:

Palautepäivä 28.11.20172016:

Filosofisen tiedekunnan sisäinen auditointi

(helmikuu - peruuntui)

 

Palautepäivä 26.4.13-15

 

Filosofisen tiedekunnan sisäinen auditointi (5.10.2016)

 

Palautepäivä 29.11. 13-15 AT 100

 

UEF:in KARVI-auditointi 13.-15.12.2016

 

 

2015:

Palautepäivä 1.12. 13-15.

 

 • No labels