Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

School of Theology - Home Pages

Teaching and Research StaffOpetus- ja tutkimushenkilökunta

Western Theology – Läntinen teologia


Orthodox Theology – Ortodoksinen teologiaBiblical Studies – Eksegetiikka

Biblical Studies – Eksegetiikka

Lauri Thurén

Professor – Professori


Lauri Thurén

Professor – Professori

Anssi Voitila

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori


Anssi Voitila

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori


Church History – Kirkkohistoria


Church History – Kirkkohistoria

Hannu Mustakallio

Professor – Professori  -2019


Matti Kotiranta

Professor – Professori

Ilkka Huhta

Professor – Professori


Teuvo Laitila

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori


Practical Theology – Käytännöllinen teologia


Practical Theology – Käytännöllinen teologia

Kati TervoNiemelä

Professor – Professori


Pekka Metso

Acting as Professor – Professorin tehtäviä hoitava

Jouko Kiiski

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori


Jarmo Hakkarainen

Lecturer – Lehtori - 2019

Heikki Salomaa

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori -2019

(Applied studies – soveltavat opinnot)
 

Paavo Kettunen

Professor – Professori 2001 – 2017

Religious Education – Uskonnonpedagogiikka


Church Music – Kirkkomusiikki

Martin Ubani

Professor – Professori


Maria Takala-Roszczenko

Postdoctoral Researcher – Tutkijatohtori (Tenure Track)

Vesa Hirvonen

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori


Petri Nykänen

Teacher – Tuntiopettaja 2004 – 2016

Ivan Moody

Professor – Professori 2013 – 2014


Systematic Theology – Systemaattinen teologia


Systematic Theology and Patristics – Systemattinen teologia ja patristiikka

Antti Raunio

Professor – Professori


Serafim Seppälä

Professor – Professori

Esko Ryökäs

Senior Lecturer – Yliopistonlehtori 2001 – 2021


Damaskinos (Jaakko) Olkinuora

University Teacher – Yliopisto-opettaja
Ari Koponen

University Teacher – Yliopisto-opettaja 2012 – 31.7.2015 


Comparative Religion – Uskontotiede


Comparative Religion – Uskontotiede

No image.

Timo Kallinen

Professor – Professori


No image.

Timo Kallinen

Professor – Professori

 
Other Teaching and Research Staff – Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta


Other Teaching and Research Staff during the Years  – Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta vuosien varrella

Antoine Lévy

Professor – Professori

(Russian Ideas and Religions – Venäjän aatteet ja uskonto)


Antoine Lévy

Professor – Professori

(Russian Ideas and Religions – Venäjän aatteet ja uskonto)

Harri Koskela

Project Researcher – Projektitutkija 5.2013 – 12.2014

(Congregational mobile technologies – Seurakunnalliset mobiiliteknologiat)
Heta Hurskainen

Postdoctoral Researcher - Tutkijatohtori
top

ResearchersTutkijat

 
Junior Researchers – Nuoremmat tutkijat


 

Saara-Maria Jurva

(Biblical studies – Eksegetiikka)
Niilo Lahti

(Biblical studies – Eksegetiikka)
 

Juuso Loikkanen

(Philosophy of Religion – Uskonnonfilosofia)
Sari Murtonen

(Hymnology – Virsitutkimus)
 

Eveliina Ojala

(Congregational mobile technologies – Seurakunnalliset mobiiliteknologiat)
Pauliina Pylvänäinen

(Women deacons in the Early Church – Naisdiakonit varhaiskirkossa)
 

Antti Seppälä

(Social Ethics – Sosiaalietiikka)
Aino-Maija Turunen

(Church history – Kirkkohistoria)


top
topVersion 2.1.2014 / 12.3.2019  • No labels