Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä

Tähän wikiin on koottu tietoa digiluvasta ja tekijänoikeuksista verkossa.

Digilupa

Suomen yliopistot UNIFI ry, Arene ry ja Kopiosto ry ovat syksyllä 2014 neuvotelleet ammattikorkeakouluille, korkeakouluille ja yliopistoille yhteisen sopimuksen painettujen julkaisujen valokopiointiin sekä teosten digitaaliseen kopiointiin ja käyttöön opetuksessa ja tutkimuksessa. Korkeakoulujen opettajilla ja opiskelijoilla on siis digiluvan mukaiset toimintaoikeudet.

Linkkivinkeissä on myös muita tärkeitä linkkejä ja välineitä tekijänoikeuksien hallintaan, muun muassa sopimusmallit avoimeen sisällöntuotantoon, tietoa verkkomateriaalin lisenssimerkinnöistä ja Itä-Suomen yliopiston e-aineistojen käyttöoikeuksista.

Ohje Kopiosto ry:n raportointi- ja leimauspalvelun käyttöön

SKANNATUN AINEISTON LEIMAUS

Mikäli sinulla on hyvä materiaali, jota haluat jakaa verkon kautta muille, mutta sinulla on materiaalista vain paperiversio (oppikirja, sanomalehti- tai aikakauslehtiartikkeli, tieteellinen artikkeli, postikortti tai muu vastaava materiaali), voit skannata tai muuten muuntaa sen digitaaliseen muotoon, ja hankkia siihen leiman Kopioston leimauspalvelun kautta.

  • Skannaa aineistot eri lähteistä omiksi pdf-tiedostoikseen.
    • Esimerkiksi skannaa Kauppalehden artikkeli omaksi tiedostokseen ja oppikirjan kaavio omaksi tiedostokseen.
  • Leimaa yksi tiedosto kerrallaan osoitteessa http://serv3.kopiosto.fi/raportointi/.
  • Leimattu pdf-tiedosto palautuu ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen ja on valmis käytettäväksi.

INTERNETISTÄ KOPIOIDUN AINEISTON RAPORTOINTI

Raportoi vain niistä Internet-materiaaleista, joiden käyttöön tekijä ei ole antanut käyttö-, jakelu- ja kopiointioikeuksia. Tyypillinen esimerkki on kuva, jolle tekijä ei ole määritellyt käyttöoikeuksia, eikä se sovi esimerkiksi kuvasitaatin piiriin.

  • Raportoi yksi kopiointitapahtuma kerrallaan osoitteessa http://serv3.kopiosto.fi/raportointi/. Kun olet ilmoittanut yhden kopiointitapahtuman tiedot, voit jatkaa raportoimalla seuraavan.
  • Raportointia varten tarvitset kopioimasi internetsivun osoitteen.
  • Saat halutessasi vahvistuksen raportoinnistasi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Linkkivinkkejä ja materiaaleja