Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kun vastaat, muista antaa opiskelijanumerosi!

 

Mitä vastaat: Kysymys 1

1. Missä olet kuullut sanan "Etiikka"? Missä yhteydessä sitä on käytetty? Mikä sisältö sanalle on annettu?

Mitä vastaat: Kysymys 2
2. Opiskelet ammattiin. Missä tulet kohtaamaan oikean / väärän ristiriitaa? b)Minkälaisesta etiikasta on sinulle apua työssäsi? Minkälaisesta etiikasta on sinulle apua elämässäsi? 
Mistä löytyy?

Nettisivu: Millä sivulla olisi selkeää pohdintaa etiikan sisällöstä ja/tai sanan etiikka merkityksestä

 • No labels

8 Comments

 1. Kysymys 1: yliopiston opettajana tarvitsen etiikkaa, joka antaa yleisesti hyväksyttävisä olevia linjauksia ja jota voi nopeasti soveltaa erilaisissa haasteellisissa tilanteissa.  

 2. Anonymous

  Kysymys 1: Arkikielessä etiikasta ja moraalista voidaan puhua hyvinkin samanlaisia asioita tarkoittavana terminä. Etiikasta ei suoranasesti puhuta yhteiskunnallisessa keskustelusta, vaan eettiset kysymykset voivat useinkin piiloutua kielellisiin piilorakenteisiin, kuten pohdintaan hyvästä kuolemasta tai elämästä. Myös esimerkiksi eläinten- tai lastenoikeuksista puhuttaessa puhutaan usein oikeanlaisesta kohtelusta etiikan sijaan. Tällöin huomio keskittyy enemmän etiikasta ja arvioista tekoihin, toimintaan ja valintoihin, vaikka tekojen ja valintojen taustalla onkin joko suorasti tai epäsuorasti kysymys arvovalinnoista ja etiikasta.

  Kysymys 2: Terapeutin työssä kohdataan erilaisten arvojen, mutta myös tekojen ja seurauksien kirjoa. Elämän ristiriitatilanteissa vastaan voi tulla hyvinkin omista arvoista ja yhteiskunnallisista normeista poikkeavia näkemyksiä. Terapeutin työhön ei kuitenkaan kuulu asiakkaan tekojen moralisointi, vaan monenlaisten näkemysten ja muiden osapuolien näkökantojen esille nostaminen.

  -307096

 3. Anonymous

  Kysymys 1: Etiikka ilmenee puhuttaessa työpaikkaetiikasta, erityisesti hoitajien työssä kun mietitään arvokasta elämää saattohoidossa ja vanhustenhoidossa. Melkein kaikilla aloilla on omanlaisensa etiikka, esimerkiksi poliisit vannovat noudattavansa kaikkien ihmisoikeuksia ja käyttäytyvänsä arvolleen sopivalla tavalla. Työalojen etiikan lisäksi on yleisesti pätevää etiikkaa kuten suhtautuminen murhiin ja varastamiseen, tätä kutsutaan normatiiviseksi etiikaksi. Etiikkaa käytetään yhteydessä, jossa on tapahtunut jokin ongelma mihin ihmishavainnot ja muut pohdinnat eivät anna vastausta. Suuret ja erityisesti henkilökohtaiset aiheet kuten avioerot, raiskaukset ja ryöstöt ovat yleisiä aiheita. Sanana se on pohdinnan aihe, mikä on oikeaa ja mikä väärää tai hyvää elämää, jota on tehty jo antiikin ajoilta lähtien. Sisällöltään etiikka tarkoittaa tarkastella ihmisten moraalia heijastaen heidän tekemiään valintoja ja toimia, pohtien heidän lähtökohtiaan ja moraaliaan.

  Kysymys 2: Oikean ja väärän ristiriitaa tulee pappina esimerkiksi tilanteessa jossa sinulle tunnustetaan vaikkapa lapsen hyväksikäyttö. Sinulla on velvollisuus menetellä tietyllä tavalla työssäsi lain pohjalta mutta saattaisit viedä perheenisän vankilaan toiminnallasi. On tehtävä valinta lapsen hyvän ja koko perheen hyvän välillä. Yleisesti useamman hyvää voidaan ajatella eettisemmäksi mutta lapsen hyvä on erittäin korkeassa eettisessä arvossa. Vastaavanlaisia ristiriitatilanteita voi olla paljon, erilaisia ja silloin on tehtävä oikea valinta toisinaan riippumatta omasta moraalista. Etiikka auttaa selviämään vastaavista tilanteista, antamaan näkemyksiä ja kertomaan eri tapoja toimia. Etiikasta on apua ratkaisemaan omia päänsisäisiä moraaliristiriitoja, jaksamaan työssä ja auttaa näkemään syy-seuraus suhteita.

  306235

 4. Anonymous

  Kysymys 1: Olen kuullut sanan etiikka koulussa ainakin psykologian ja filosofian tunnilla. Myöskin arjessa olen kuullut sen kun mietitään, mikä olisi eettisesti oikein. Etiikalle on annettu merkitykseksi, että se kertoo mikä on oikein tai väärin, hyvää tai pahaa. Etiikkaan sotkeutuu helposti sana moraali, joka ei kuitenkaan ole täysin samaa tarkoittava sana. Moraali on etiikan käytännön ratkaisuja. 

  Kysymys 2: Pappina oikean ja väärän ristiriitaa voi tulla esimerkiksi tilanteissa, joissa vaitiolovelvollisuus vaatii olemaan kertomatta asioita, joita kuulee, mutta ihminen tunnustaa jotain joka on kiellettyä laissa. Etiikasta on hyötyä elämässä esimerkiksi miettiessä itselle tärkeitä moraalisia asioita, arvoja ja ratkaisemaan ristiriitoja. Työssä eettisestä pohdinnasta on hyötyä kun kohtaa erilaisia ihmisiä ja osaisi kohdata ihmisen niin, että tajuaa hänellä olevan mahdollisesti erilaisia eettisiä arvoja. 

  289978

   

 5. Anonymous

  Kysymys 1: Olen kuullut sanan Etiikan lukion filosofian ja uskonnon kursseilla, joissa molemmissa on keskusteltu eutanasiasta ja abortista. Sosiaalisesta mediasta olen lukenut erilaisia ammattietiikkan liittyviä keskusteluita esimerkiksi vanhusten hoidosta. Sanana etiikka esiintyy arkipäivässä eri yhteyksissä ja ihmiset saattavat pohtia onko jokin tietty asia heidän eettisten ajatusten kannalta oikein.

  Kysymys 2: Tulen kohtaamaan oikean ja väärän ristiriitaa, usein muiden ihmisten kanssa keskustelessa, koska eri ihmisten ajatukset ja näkökulmat ovat erilaisia ja jokainen tuo oman näkökulmansa ajatuksia esiin. Ammatissani tulee varmasti keskutelua oikeasta ja väärästä neuvottelutilanteista, ja todennäköisesti linjataan yhteinen näkökulma, jota käytämme esimerksi rippikoulussa. Kristillisestä ja filosofisesta etiikasta on minulle työssäni apua, myös työetiikasta. Omassa henkilökohtaisessa elämässäni minulle on apua yhteiskuntaetiikasta, arkielämää käsittelevästä.

  -298278

   

 6. Anonymous

  Kysymys 1: Kuten monet muutkin, olen kuullut sanan Etiikka lukiossa filosofian ja uskonnon kursseilla, joissa molemmissa on keskusteltu elämän suurista kysymyksistä, kuten abortista, eutanasiasta tai geenimanipulaatiosta. Olen kuullut sanaa käytettävän, kun puhutaan ammattietiikasta. Sanana etiikka esiintyy arkipäivässä erilaisissa yhteyksissä ja moni varmasti pohtii mielessään, että onko jokin asia eettiseltä kannalta oikein ja hyvää.

  Kysymys 2: Oikean ja väärän ristiriitaa olen kohdannut keskustellessani ihmisten kanssa, sillä ihmiset ajattelevat asioista eri tavalla tai katsovat asiaa eri näkökulmasta kuin minä. Papin ammatissa tulen varmasti kohtaamaan uskontoa koskevia eettisiä ongelmia. Elämässäni pärjään yhteiskuntaetiikalla, sekä arkielämää käsittelevän etiikan avulla.

   

  297971

 7. Anonymous

  Mistä löytyy?

   

  https://filosofia.fi/node/6985 Täältä löytyy ajatuksia etiikasta.

   

  297971

 8. Anonymous

  Kysymys 1.  Yleisessä keskustelussa tai mielipidekirjoituksissa tulee vastaan sana: etiikka. Sitä käytetään omien mielipiteiden tai toimintatapojen perusteena: toimin eettisesti oikein. Tai eettisin syin perustellaan miksi joku muu toimii  tai ajattelee väärin. 
  Tällöin sana saa sisällön: Mikä on oikein ja hyvää sanojan eettisessä ajattelussa, millaiset eettiset periaatteet ohjaavat sanojan ajattelua ja toimia.
  Kysymys 2. Apua tarvitsevia riittää, ahdistusta ja hätää on ympärillä paljon. Mihin vedän omat rajani? Onko oikein jättää tuon ihmisen hätä huomiseen? Entä kuinka käsittelen tilanteen, jossa en osaa auttaa, oikeaa menettelytapaa ei ole?
  Mielestäni työelämän ja "siviilielämän" eettiset säännöt ovat samankaltaiset. Mikä on hyvää ja oikein työssä on melko samoin ohjein hyvää ja oikein myös muuallla elämässä. Kristillinen etiikka varmaan korostuu seurakuntalaisten kanssa toimiessa ja mielestäni se on hyvä malli myös muuhun elämään.
  306 203

   

Write a comment…