Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utilitarismissa etsitään suurinta mahdollista hyötyä suurimmalle mahdolliselle joukolle.

Mitä vastaat: Kysymys 1
 •  "Yhteiskunnan laitapuolen kulkijoiden" hoitaminen jopa vasten tahtoaan lämpimään asuntoon talveksi on peräti inhimillistä, mutta onko se tarpeen? Eikö se käy liian kalliiksi? Eikö olisi kaikkien ihmisten etujen mukaista antaa "puliukkojen" niin halutessaan jäätyä roskalaatikoissaan kuoliaaksi? Miksi ei? Perustele.
Mitä vastaat: Kysymys 2
 • Monet ihmiset kokevat tuskia vähän ennen kuolemaansa. Kuolin­apu (eutanasia) on toisinaan koettu kaikkien edun mukaiseksi, eli utilitarismin mielessä oikeaksi teoksi. Onko kuolinapu paikallaan? Koska? Onko ihmisellä oikeus elämään ja kuolemaan, onko yhteisöllä oikeus käyttää tätä oikeutta? Perustele.
Verkkosivu
 • Millä nettisivulla olisi utilitaristista pohdintaa?
 • No labels

20 Comments

 1. Anonymous

  Opiskelijat 175533 ja 298677

  Kysymys 2:

  Yksilön omalla päätöksellä kuolinapu olisi sallittava, kun parantavaa hoitokeinoa ei enää ole. Sairauden ollessa siinä pisteessä, ettei yksilön elämänlaatu ole enää hyvä. Joissain tapauksissa aktiivinen eutanasia olisi armollisempi, kuin passiivinen eutanasia. Eutanasiaa ei missään tapauksessa kuitenkaan voida sallia muitten päätöksellä tai henkisten sairauksien kohdalla.

 2. Anonymous

  Opiskelijat 175533 ja 298677

  Kysymys 1:

  Ketään ei voi pakottaa ottamaan apua. Avun pakottaminen olisikin enemmänkin vain oman omantunnon pelastamista. Kuitenkin apua on ehdottomasti tarjottava, sillä ihmisarvoa ei voi mitata rahassa. Jos nämä "laitapuolen kulkijat" haluavat pysyä ulkona pakkasilla eivätkä halua ottaa apua vastaan, niin on sitäkin kuitenkin kunnioitettava, mikäli se he eivät omalla olemisellaan aiheuta muille häiriötä tai vaaraa.

 3. Anonymous

  Kysymys 1: Avun pakottaminen on utilitaristisesta näkökulmasta todella tyhmää, sillä se ei ole juuri kenenkään edun mukaista.

   

  Kysymys 2: Ihmisillä kuuluu olla oikeus eutanasiaan, ja se on utilitarisminkin mukaista, sillä siten jokainen voi ajallaan hyödyntää eutanasiamahdollisuutensa. 

   

  Nettisivu: https://filosofia.fi/node/4049

   

  opiskelijanumero: 283050

 4. Anonymous

  Kysymys 1:

  Yhteiskunnan ihmisyys ja inhimillisyys ovat abstrakteja arvoja. Ne mittaavat meidän kykyämme huolehtia ja pitää heikotkin mukana. Jos yhteiskunnasta puuttuvat tällaiset arvot, niin yhteiskunta on tuhon tiellä, siellä tällaiset arvot heijastuvat väkisin arkeen ja perhe-elämään. Kuten äiti ja isä hoivaavat lasta, niin valtiolla on myös velvollisuus hoitaa heikot. Näistä jos toisen ottaa pois, niin toinekaan ei selviydy, näin yksinkertaistettuna. Hoivaamisen, inhimillisyyden ja ihmisyyden ulkonaiset tunnusmerkit ovat heikoista huolehtiminen. On kaikkien etujen mukaista huolehtia puliukoista ja akoista, niin paljon kuin he antavat sen tapahtua. 

   

  Kysymys 2:

  Tätä kysymystä tahdon tarkastella ennen kaikkea oman uskoni mukaan, koska on kyseessä kuitenkin ihmisen asettuminen määräämään yksilön elämän mitta. Jos ihminen on vihannes, tai muuten täysin "kuollut" ja koneissa, en näe eutanasiaksi hänen irroittamistaan laitteista ja antaen hänelle kuolema. Mutta jos on kyseessä tiedostavassa tilassa oleva, vaikkapa vanhus, niin näkisin, että tuskien lopettaminen kuoleman tuottamisen kautta, on mahdoton perustella. Inhimillisyys ja ihmisyys eivät riitä syiksi. Ihmisille on avautunut jo liikaa elämäänsä vaikuttavia keinoja, ja eutanasian salliminen voi avata portit muihin mielipahaa aiheuttavien asioiden eliminointiin. Voidaanko siten perustella, jo syntyneen kehitysvammaisen lapsen tappaminen? Onko esimerkiksi mahdollsita, että tuskissaan olevia aletaan tappaa, perustellen sitä eettisillä syillä, tietämättä uhrien todellisia tarpeita ja toiveita?

  Näkisimme, että äärimmäiseen pahuuteen kykenevällä ihmisellä ei ole oikeutta toimia elämän ja kuoleman tuomarina.

  Opiskelijanro: 283442, 298097

 5. Anonymous

  Kysymys 1: Vaarassa olevalle on soitettava apua. Ihminen on arvokas, jolloin yhteiskunnan pitää tarjota ihmiselle koti. Jos rahasta on pulaa, niin laissa olisi hyvä olla kohta, jossa raha menee ensisijaisesti kotien tarjoamiseen kuin esimerkiksi kauneustuotteita valmistavaan tehtaaseen. Jos ihmiset ovat onnellisia kun joku ei ole kylmissään, niin kylmissään oleva on vietävä lämpimään utilitarismin mukaan.

  Kysymys 2: Laissa voisi olla kohta, jossa tietyt kriteerit täyttävä ihminen voisi saada halutessaan eutanasian. Kriteerinä voisi olla esimerkiksi kaulasta alaspäin halvaantuminen. Jos ihmiset ovat onnellisia kun kukaan ei kärsi ylitsepääsemättömästi, niin ylitsepääsemättömästi kärsivät voivat saada eutanasian utilitarismin mukaan.

  Nettisivu: https://www.researchgate.net/publication/251812871_Utilitarismi_ja_tulevat_sukupolvet

  Opiskelijanumero: 291687

 6. Anonymous

  Opiskelijanumero 290869


  Kysymys 1

  Utilitarismissa etsitään suurinta mahdollista hyötyä suurimmalle mahdolliselle joukolle. Ehkä utilitarismin ja yhteiskunnan budjetin näkökulmasta "yhteiskunnan laitapuolen kulkijat" kannattaisi jättää pihalle jäätymään varsinkin, jos he itse tahtovat niin. Toisaalta ihmisellä on oikeus määrätä itse siitä, mitä haluaa tehdä ja miten haluaa toimia. Ovatko  "laitapuolen kulkijat" kuitenkaan kykeneviä tekemään päätöksiä oman elämänsä päättämisestä. Heillä on varmasti henkisesti rankkaa ja mielenterveysongelmia, sillä ei tuollainen elämä ole varmastikaan helppoa. Mielestäni "laitapuolen kulkijoita" tulisi auttaa, eikä jättää ulos jäätymään. Todennäköisesti he olisivat joskus tulevaisuudessa tyytyväisiä tästä tarjotusta avusta. 


  Kysymys 2

  Mielestäni lääkärin ja potilaan tulisi olla yhteisymmärryksessä siitä, että muita mielekkäitä hoitotapoja ei ole jäljellä ja kipuja sekä tuskia ei voida poistaa millään tavoin. Täytyisi saada puolueettomia arvioita lääkäreiltä siitä, että onko ihminen varma eutanasiapäätöksestään. Mielestäni se voisi olla mahdollinen silloin, jos potilaalla on puolueettomasti todistettu sietämättömiä kipuja sekä fyysisellä että henkisellä puolella. Jos näitä kipuja ei voida millään tavoin parantaa muilla hoitokeinoilla ja lääketieteen keinoin, sekä jos on tiedossa, että kuolema on muutenkin lähellä, eutanasian pitäisi olla mahdollinen. Tulisi kuitenkin erittäin tarkasti ja puolueettomasti arvioida se, onko kipujen ja tuskien kanssa elävä varma päätöksestään.  Verkkosivu

 7. Anonymous

  Opiskelijanumero 299214

  Kysymys 2: Mielestäni eutanasia on sallittu siinä tapauksessa, jos ihminen on kovissa kivuissa tai niin vakavasti sairas ettei hoitokeinoa ole. Mielestäni ihmisellä on oikeus päättää milloin haluaa kuolla ja miten. 

 8. Anonymous

  Kysymys 2: Eutanasia on kautta ajan ollut ristiriitainen aihe ja aiheuttanut aina keskustelua niin hyvässä kuin pahassa. Omasta mielestäni eutanasia on oikea ratkaisu, jos potilas on mieleltään terve ja tietää mitä on tekemässä itselleen. Tällöin kuitenkin koen että vähintään kahden eri lääkäriän on todettava, että potilallle ei ole enää parannus keinoa, joka voisi autaa tai parantaa potilaan oloa  huonattavasti pitkällä aikavälillä. Koen myös, että näiden kahden lääkäri käynnin välissä tulee olla huomattava aika, ettei eutanasia ole hetkellinen päähänpisto vaan pidemmän harkinnan päätös. 

  Opiskelijanumero: 298080

 9. Anonymous

  Opiskelija nro 288782: Eutanasiaa ei tule tarkastella utilitaristisena, vaan yksilönvapauteen liittyvänä kysymyksenä. Tokihan yhteiskunta hyötyy, jos raskas ja kallis saattohoito lyhenee tai jää kokonaan pois, mutta ennen muuta tässä on mielestäni kysymys yksilön kärsimyksestä ja hänen henkilökohtaisesta kestokyvystään. Toisaalta taas, jos saattohoito olisi riittävän hyvällä tolalla ja ihminen vaikkapa nukutettaisiin viimeisiksi ajoikseen, jollei hänen kipujaan muuten saataisi kuriin, aika harva uskoakseni turvautuisi eutanasiaan. 

 10. Anonymous

  Opiskelijanro: 290901

  • Se, miten tähän kysymykseen vastataan, riippuu täysin vastaajan arvoista. Se, käykö tällainen toiminta pidemmän päälle kalliimmaksi vai halvemmaksi, ei mielestäni kuulu ensisijaisesti teologien pohdittavaksi, vaan poliitikkojen tai joidenkin jotka ymmärtävät rahan päälle. Varsinkin kirkon ja kristittyjen velvollisuutena näkisin vähempiosaisten, eli tässä tapauksessa "puliukkojen" auttamisen lämpimään paikkaan talveksi velvollisuutena ja lähimmäisenrakkaudesta kumpuavana toimintana. Ketään ei tosin voi auttaa vasten tämän tahtoa, mutta ketään ei myöskään pitäisi jättää jäätymään kuoliaaksi. Sehän tarkoittaisi samaa asiaa, kuin toisen itsemurhan salliminen, joka on väärin. Suurin mahdollinen hyöty saavutettaisiin siis auttamalla kaikkia, jotka avun haluavat ottaa vastaan. Itse en näe rahaa tätä määrittelevänä tekijänä.

  • Aktiivinen eutanasia on Suomessa laiton. Miten laiton teko voisi olla kaikkia hyödyttävä ratkaisu? Saattohoito on asia erikseen ja näistä pitäisi pystyä keskustelemaan erillisinä asioina. Kuolema on yhtä luonnollinen osa elämää kuin syntymäkin ja sairaaloiden pitäisi pystyä tarjoamaan asianmukaista apua kummassakin prosessissa. Ketään ei pidä kuitenkaan lähteä tappamaan.
 11. Anonymous

  opiskelijanumero 289914

  kysymys 2

  Utilitaristisesta kannasta kun miettii niin pitäisi miettiä laajemmalla tasolla mikä on kaikkein paras ratkaisu koko yhteiskunnalle. Ensin saattaisi ajatella, että: "jätetään mokomat roskalaatikoihin jäätymään jos kerta haluavat. Halvemmaksi tulee kun ei tarvitse heitä hoitaa." Voisi ajatella tämän myös olevan eettisesti oikea ratkaisu, koska eihän toista saa pakotta hoitoon tai lämpimään, jos tämä ei tahdo. Mutta kun asiaa pohtii vähä  enemmän,  niin pitää muistaa, että nämä kadun kulkijat ovat myös ihmisiä ja heilläkin on oma ihmisarvonsa. Useasti kaduilla elävät ihmiset kärsivät mielenterveysongelmista ja tällaisia ihmisiä pitää auttaa. Emmehän me hyväksy itsemurhaakaan ja sitä se miltein on, jos ihminen jätetöön pakkaseen kuolemaan kun hän kieläytyy avusta. 

  Laajemmalla skaalalla ajatellessa yhteiskuntakin voi paremmin, jos siinä asuvat tietävät, että jos heille tapahtuu jotain ja joutuvat jopa kadulle niin heitä autetaan. Ihmisten ei tarvitse stressata, miten heidän käy suuremmissa vastoinkäymisissä ja vähemmän stressaava kansa on terveempi kansa. Hyvinvointiyhtekskunnan ylläpito vaikka näin pakollakin voi siis potenttiaalisesti säästää hoitokuluissa pidemmällä ajalla.

 12. Anonymous

  hups kommentoin siis kysymykseen numero 1 

  opiskelija numero 289914

 13. Anonymous

  290053

  2: Kuolinapu on paikallaan siinä tilanteessa, kun sairas ihminen on jo niin tuskissaan ja haluaa itse kuolla. Yhteisölllä ei ole oikeutta sanoa, milloin toisen henkilön on aika kuolla. Kyse on potilaan itsemääräämisoikeudesta. 

   

   

 14. Anonymous

  289924

  Kysymys 1: Minusta jokaisella on oikeus tulla autetuksi. Me emme voi päättää ketä autetaan ja ketä ei. Kaikilla on oikeus tulla avunannon kohteeksi. Kyseisessä tilanteessa me emme voi tietää ymmärtääkö henkilö kieltäytyvänsä avusta, joka voi pelastaa hänen henkensä. Hänellä voi olla vakavia mielenterveysongelmia ja hänen olisikin todella tärkeää saada apua. Utilitarismin näkökulmasta, jos annettaisiin kaikkien kuolemaa haluavien kuolla, saataisiin suurempaa etua ihmisille, jotka haluavat apua.

  Kysymys 2: Kuolinavun tarjoaminen ei minusta ole ihmisoikeuksien mukaista. Vaikka ihmisellä onkin oikeus päättää omasta elämästään, ei kuolinavun auttaminen ole oikein. Muilla ihmisillä ei ole oikeutta päättää toisten elämästä eikä näin ollen tarjota apua oman elämänsä päättämiseksi.

 15. Anonymous

  Opiskelija 291535

  Kysymys 1:

  Mielestäni jokaiselle on tarjottava parhain mahdollinen apu tilanteeseen nähden, mutta aina se ei riitä, mikäli ihminen ei itse ole valmis sitä ottamaan vastaan. Ketään ei mielestäni voi pakottaa ottamaan apua vastaan. 

  Kysymys 2: 

  Mielestäni jatkuvissa kovissa kivuissa eläminen ei ole elämisen arvoista. Mielestäni eutanasia on ihan ok, sillä kyse on jokaisen ihmisen omasta itsemääräämisoikeudestaan. 

 16. Anonymous

  Opiskelija 299170

  Kysymys 1:

  Utilitarismin näkökulmasta tilanne olisi hyvä kun jää enemmän rahaa niiden auttamiseen jotka haluavat tulla autetuksi, kun taas nämä "laitapuolen kulkijat" jotka haluavat itse kuolla ja eivät halua tulla autetuksi niin heihin ei kohdistettaisi ollenkaan varoja. Minun mielipiteeni on se että kaikkia tulisi auttaa vaikka he itse eivät haluaisi apua vastaan. Ei me voida antaa itsemurhaa aikovan hypätä sillalta alas vain sen takia kun hän ei halua vastaanottaa apua. Nämä näin ajattelevat ovat menettäneet jo elämänhalunsa ja ovat monesti hyvinkin masentuneita ja kärsivät mielenterveysongelmista.

  Kysymys 2:

  Jatkuvissa kivuissa eläminen on tuskallista. Näkisin että kivunlievitys/nukuttaminen on tämmöisessä tilanteessa oikea tapa auttaa. Mutta missä menee raja kuinka kauan piuhoja pidetään koneessa kiinni? en osaa sanoa. Mielestäni kuitenkaa eutanasia ei ole oikein. Me emme ole oikeutettuja päättämään elämästä ja kuolemasta. Vain yksin Jumala on siihen oikeutettu.

 17. Anonymous

  289916

  Kysymys 2: Eutanasia on hankala kysymys. Se on ajankohtainen kysymys ihmiselle, jolla on jokin sairaus johon ei ole enään parantamiskeinoa tai kivut ovat kestämättömät. Itse en oikein ole eutanasiaa vastaan, mutta kannatan myös hyvää saattohoitoa. Ihmiselle tulisi taata hyvä kuolema, kivuton ja tuskaton. Mielestäni ihmisellä tulee olla oikeus päättää omasta elämästään. Valinta ei ole helppo, mutta oma sen tulisi olla.

  Kysymys 1: Kaikkia tulee auttaa. Tietysti sellaisia henkilöitä, jotka eivät apua kaipaa on hankala auttaa, mutta pienikin teko voi olla suuri apu. 

 18. Anonymous

  Kysymys 1:

   

  Mielestäni jokaiselle on tarjottava apua sen mukaan, haluaako avunsaaja ottaa sitä vastaan. Emme kuitenkaan voi pakottaa ihmistä ottamaan apua vastaan, mutta on tärkeää tarjota mahdollisuus apuun, on ihminen sitten miten huonossa kunnossa tahansa. 

   

   

   

  Kysymys 2: 

   

  Olen sitä mieltä, että eutanasia on sallittu silloin kun ihminen sitä itse haluaa. Kyse on jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeudesta ja niin kuin edellä sanottiin, kovissa kivuissa eläminen ei ole elämisen arvoista, jos itse ajattelee näin. Elämisen halu on kiinni omasta itsestä. Jos itse ei kuolemaa halua, ei eutanasiaa tule sallia. Mutta jos kuolema on oma päätös, emme voi sitä estääkään. 

   

   

   

  Opiskelijanumero 290354 

 19. Anonymous

  Kysymys 1: Suomessa ihminen on pitkäaikaisesti koditon oman tahdon mukaisesti. Kuitenkin toimivan yhteiskunnan tulee mielen muuttuessa tarjota paikka myös niille, joilla ei ole mitään. Jos koditon ei halua suojaa, hänen mielipidettään on kunnioitettava, sillä muuten on vaarana, että ihmisen mielipiteellä ei ole väliä muissakaan yhteiskunnan päätöksissä. Vaikka rahallisesti olisi kannattavampaa kokonaan poistaa kodittomilta mahdollisuus suojaan, valtio ei saa toimia kuin yhtiö, jossa vain rahalla on loppupelissä merkitystä.

  Kysymys 2: Eutanasia on oikein silloin kun se tapahtuu henkilön omasta tahdosta tai, jos tämä ei pysty itse päättämään, läheisen tahdosta viimeisenä keinona päästä jatkuvasta kärsimyksestä. Se on väärin silloin kun sen avulla pyritään pääsemään eroon vaikeista tapauksista ilman yksilön suostumusta, jolloin se on suoraan murha.

  Opiskelijanro. 292497

 20. Anonymous

  Opiskelija: 290848

  Kysymys 1

  Utilitarismissa "kaikkien etu" jää helposti hyvin kapeakatseiseksi ja lyhytkantoiseksi, jos sillä perustellaan "laitapuolen kulkijoiden" hylkäämistä ja laiminlyömistä. Vaikka kuinka se tuntuukin epätodennäköiseltä monen kohdalla, joku saattaa löytää hyvinkin merkityksellisen elämän, jos pääsee avun piiriin (jopa tahtomattaan!!!).

  On mahdollista, että tällainen ihminen tulee jossain vaiheessa hyvinkin tärkeäksi palikaksi tässä yhteiskunnassa, vaikka emme pysty näkemään sitä ennalta. Jos nämä laitapuolen kulkijat hylätään, niin jopa utilitaristi joutuu rehellinen ollessaan myöntämään, että sillä toimintatavalla poistetaan mahdollisuus niiltä ihmisiltä tulla hyödyllisiksi osiksi yhteiskuntaamme.

  Mitä vastaat: Kysymys 2

  Sanoisin tässä samantyyppisen ajatuksen kuin ensimmäisessä kysymyksessä. Jos hyväksymme (aktiivisen!) eutanasian, poistamme mahdollisuuden tältä henkilöltä kasvaa sellaiseen ymmärrykseen hyvästä elämästä, joka ei ole riippuvainen olosuhteista vaan ilosta huolimatta olosuhteista. Itselläni on ystävä, joka on toivonut kuolevansa, mutta päästyään monien vuosien kovien kipujen ohi, hänestä on tullut valoisimpia ja ihanimpia ihmisiä joita tiedän.

Write a comment…