Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utilitarismissa etsitään suurinta mahdollista hyötyä suurimmalle mahdolliselle joukolle.

Mitä vastaat: Kysymys 1
 •  "Yhteiskunnan laitapuolen kulkijoiden" hoitaminen jopa vasten tahtoaan lämpimään asuntoon talveksi on peräti inhimillistä, mutta onko se tarpeen? Eikö se käy liian kalliiksi? Eikö olisi kaikkien ihmisten etujen mukaista antaa "puliukkojen" niin halutessaan jäätyä roskalaatikoissaan kuoliaaksi? Miksi ei? Perustele.
Mitä vastaat: Kysymys 2
 • Monet ihmiset kokevat tuskia vähän ennen kuolemaansa. Kuolin­apu (eutanasia) on toisinaan koettu kaikkien edun mukaiseksi, eli utilitarismin mielessä oikeaksi teoksi. Onko kuolinapu paikallaan? Koska? Onko ihmisellä oikeus elämään ja kuolemaan, onko yhteisöllä oikeus käyttää tätä oikeutta? Perustele.
Verkkosivu
 • Millä nettisivulla olisi utilitaristista pohdintaa?
 • No labels

12 Comments

 1. Anonymous

  Opiskelijat 175533 ja 298677

  Kysymys 2:

  Yksilön omalla päätöksellä kuolinapu olisi sallittava, kun parantavaa hoitokeinoa ei enää ole. Sairauden ollessa siinä pisteessä, ettei yksilön elämänlaatu ole enää hyvä. Joissain tapauksissa aktiivinen eutanasia olisi armollisempi, kuin passiivinen eutanasia. Eutanasiaa ei missään tapauksessa kuitenkaan voida sallia muitten päätöksellä tai henkisten sairauksien kohdalla.

 2. Anonymous

  Opiskelijat 175533 ja 298677

  Kysymys 1:

  Ketään ei voi pakottaa ottamaan apua. Avun pakottaminen olisikin enemmänkin vain oman omantunnon pelastamista. Kuitenkin apua on ehdottomasti tarjottava, sillä ihmisarvoa ei voi mitata rahassa. Jos nämä "laitapuolen kulkijat" haluavat pysyä ulkona pakkasilla eivätkä halua ottaa apua vastaan, niin on sitäkin kuitenkin kunnioitettava, mikäli se he eivät omalla olemisellaan aiheuta muille häiriötä tai vaaraa.

 3. Anonymous

  Kysymys 1: Avun pakottaminen on utilitaristisesta näkökulmasta todella tyhmää, sillä se ei ole juuri kenenkään edun mukaista.

   

  Kysymys 2: Ihmisillä kuuluu olla oikeus eutanasiaan, ja se on utilitarisminkin mukaista, sillä siten jokainen voi ajallaan hyödyntää eutanasiamahdollisuutensa. 

   

  Nettisivu: https://filosofia.fi/node/4049

   

  opiskelijanumero: 283050

 4. Anonymous

  Kysymys 1:

  Yhteiskunnan ihmisyys ja inhimillisyys ovat abstrakteja arvoja. Ne mittaavat meidän kykyämme huolehtia ja pitää heikotkin mukana. Jos yhteiskunnasta puuttuvat tällaiset arvot, niin yhteiskunta on tuhon tiellä, siellä tällaiset arvot heijastuvat väkisin arkeen ja perhe-elämään. Kuten äiti ja isä hoivaavat lasta, niin valtiolla on myös velvollisuus hoitaa heikot. Näistä jos toisen ottaa pois, niin toinekaan ei selviydy, näin yksinkertaistettuna. Hoivaamisen, inhimillisyyden ja ihmisyyden ulkonaiset tunnusmerkit ovat heikoista huolehtiminen. On kaikkien etujen mukaista huolehtia puliukoista ja akoista, niin paljon kuin he antavat sen tapahtua. 

   

  Kysymys 2:

  Tätä kysymystä tahdon tarkastella ennen kaikkea oman uskoni mukaan, koska on kyseessä kuitenkin ihmisen asettuminen määräämään yksilön elämän mitta. Jos ihminen on vihannes, tai muuten täysin "kuollut" ja koneissa, en näe eutanasiaksi hänen irroittamistaan laitteista ja antaen hänelle kuolema. Mutta jos on kyseessä tiedostavassa tilassa oleva, vaikkapa vanhus, niin näkisin, että tuskien lopettaminen kuoleman tuottamisen kautta, on mahdoton perustella. Inhimillisyys ja ihmisyys eivät riitä syiksi. Ihmisille on avautunut jo liikaa elämäänsä vaikuttavia keinoja, ja eutanasian salliminen voi avata portit muihin mielipahaa aiheuttavien asioiden eliminointiin. Voidaanko siten perustella, jo syntyneen kehitysvammaisen lapsen tappaminen? Onko esimerkiksi mahdollsita, että tuskissaan olevia aletaan tappaa, perustellen sitä eettisillä syillä, tietämättä uhrien todellisia tarpeita ja toiveita?

  Näkisimme, että äärimmäiseen pahuuteen kykenevällä ihmisellä ei ole oikeutta toimia elämän ja kuoleman tuomarina.

  Opiskelijanro: 283442, 298097

 5. Anonymous

  Kysymys 1: Vaarassa olevalle on soitettava apua. Ihminen on arvokas, jolloin yhteiskunnan pitää tarjota ihmiselle koti. Jos rahasta on pulaa, niin laissa olisi hyvä olla kohta, jossa raha menee ensisijaisesti kotien tarjoamiseen kuin esimerkiksi kauneustuotteita valmistavaan tehtaaseen. Jos ihmiset ovat onnellisia kun joku ei ole kylmissään, niin kylmissään oleva on vietävä lämpimään utilitarismin mukaan.

  Kysymys 2: Laissa voisi olla kohta, jossa tietyt kriteerit täyttävä ihminen voisi saada halutessaan eutanasian. Kriteerinä voisi olla esimerkiksi kaulasta alaspäin halvaantuminen. Jos ihmiset ovat onnellisia kun kukaan ei kärsi ylitsepääsemättömästi, niin ylitsepääsemättömästi kärsivät voivat saada eutanasian utilitarismin mukaan.

  Nettisivu: https://www.researchgate.net/publication/251812871_Utilitarismi_ja_tulevat_sukupolvet

  Opiskelijanumero: 291687

 6. Anonymous

  Opiskelijanumero 290869


  Kysymys 1

  Utilitarismissa etsitään suurinta mahdollista hyötyä suurimmalle mahdolliselle joukolle. Ehkä utilitarismin ja yhteiskunnan budjetin näkökulmasta "yhteiskunnan laitapuolen kulkijat" kannattaisi jättää pihalle jäätymään varsinkin, jos he itse tahtovat niin. Toisaalta ihmisellä on oikeus määrätä itse siitä, mitä haluaa tehdä ja miten haluaa toimia. Ovatko  "laitapuolen kulkijat" kuitenkaan kykeneviä tekemään päätöksiä oman elämänsä päättämisestä. Heillä on varmasti henkisesti rankkaa ja mielenterveysongelmia, sillä ei tuollainen elämä ole varmastikaan helppoa. Mielestäni "laitapuolen kulkijoita" tulisi auttaa, eikä jättää ulos jäätymään. Todennäköisesti he olisivat joskus tulevaisuudessa tyytyväisiä tästä tarjotusta avusta. 


  Kysymys 2

  Mielestäni lääkärin ja potilaan tulisi olla yhteisymmärryksessä siitä, että muita mielekkäitä hoitotapoja ei ole jäljellä ja kipuja sekä tuskia ei voida poistaa millään tavoin. Täytyisi saada puolueettomia arvioita lääkäreiltä siitä, että onko ihminen varma eutanasiapäätöksestään. Mielestäni se voisi olla mahdollinen silloin, jos potilaalla on puolueettomasti todistettu sietämättömiä kipuja sekä fyysisellä että henkisellä puolella. Jos näitä kipuja ei voida millään tavoin parantaa muilla hoitokeinoilla ja lääketieteen keinoin, sekä jos on tiedossa, että kuolema on muutenkin lähellä, eutanasian pitäisi olla mahdollinen. Tulisi kuitenkin erittäin tarkasti ja puolueettomasti arvioida se, onko kipujen ja tuskien kanssa elävä varma päätöksestään.  Verkkosivu

 7. Anonymous

  Opiskelijanumero 299214

  Kysymys 2: Mielestäni eutanasia on sallittu siinä tapauksessa, jos ihminen on kovissa kivuissa tai niin vakavasti sairas ettei hoitokeinoa ole. Mielestäni ihmisellä on oikeus päättää milloin haluaa kuolla ja miten. 

 8. Anonymous

  Kysymys 2: Eutanasia on kautta ajan ollut ristiriitainen aihe ja aiheuttanut aina keskustelua niin hyvässä kuin pahassa. Omasta mielestäni eutanasia on oikea ratkaisu, jos potilas on mieleltään terve ja tietää mitä on tekemässä itselleen. Tällöin kuitenkin koen että vähintään kahden eri lääkäriän on todettava, että potilallle ei ole enää parannus keinoa, joka voisi autaa tai parantaa potilaan oloa  huonattavasti pitkällä aikavälillä. Koen myös, että näiden kahden lääkäri käynnin välissä tulee olla huomattava aika, ettei eutanasia ole hetkellinen päähänpisto vaan pidemmän harkinnan päätös. 

  Opiskelijanumero: 298080

 9. Anonymous

  Opiskelija nro 288782: Eutanasiaa ei tule tarkastella utilitaristisena, vaan yksilönvapauteen liittyvänä kysymyksenä. Tokihan yhteiskunta hyötyy, jos raskas ja kallis saattohoito lyhenee tai jää kokonaan pois, mutta ennen muuta tässä on mielestäni kysymys yksilön kärsimyksestä ja hänen henkilökohtaisesta kestokyvystään. Toisaalta taas, jos saattohoito olisi riittävän hyvällä tolalla ja ihminen vaikkapa nukutettaisiin viimeisiksi ajoikseen, jollei hänen kipujaan muuten saataisi kuriin, aika harva uskoakseni turvautuisi eutanasiaan. 

 10. Anonymous

  Opiskelijanro: 290901

  • Se, miten tähän kysymykseen vastataan, riippuu täysin vastaajan arvoista. Se, käykö tällainen toiminta pidemmän päälle kalliimmaksi vai halvemmaksi, ei mielestäni kuulu ensisijaisesti teologien pohdittavaksi, vaan poliitikkojen tai joidenkin jotka ymmärtävät rahan päälle. Varsinkin kirkon ja kristittyjen velvollisuutena näkisin vähempiosaisten, eli tässä tapauksessa "puliukkojen" auttamisen lämpimään paikkaan talveksi velvollisuutena ja lähimmäisenrakkaudesta kumpuavana toimintana. Ketään ei tosin voi auttaa vasten tämän tahtoa, mutta ketään ei myöskään pitäisi jättää jäätymään kuoliaaksi. Sehän tarkoittaisi samaa asiaa, kuin toisen itsemurhan salliminen, joka on väärin. Suurin mahdollinen hyöty saavutettaisiin siis auttamalla kaikkia, jotka avun haluavat ottaa vastaan. Itse en näe rahaa tätä määrittelevänä tekijänä.

  • Aktiivinen eutanasia on Suomessa laiton. Miten laiton teko voisi olla kaikkia hyödyttävä ratkaisu? Saattohoito on asia erikseen ja näistä pitäisi pystyä keskustelemaan erillisinä asioina. Kuolema on yhtä luonnollinen osa elämää kuin syntymäkin ja sairaaloiden pitäisi pystyä tarjoamaan asianmukaista apua kummassakin prosessissa. Ketään ei pidä kuitenkaan lähteä tappamaan.
 11. Anonymous

  opiskelijanumero 289914

  kysymys 2

  Utilitaristisesta kannasta kun miettii niin pitäisi miettiä laajemmalla tasolla mikä on kaikkein paras ratkaisu koko yhteiskunnalle. Ensin saattaisi ajatella, että: "jätetään mokomat roskalaatikoihin jäätymään jos kerta haluavat. Halvemmaksi tulee kun ei tarvitse heitä hoitaa." Voisi ajatella tämän myös olevan eettisesti oikea ratkaisu, koska eihän toista saa pakotta hoitoon tai lämpimään, jos tämä ei tahdo. Mutta kun asiaa pohtii vähä  enemmän,  niin pitää muistaa, että nämä kadun kulkijat ovat myös ihmisiä ja heilläkin on oma ihmisarvonsa. Useasti kaduilla elävät ihmiset kärsivät mielenterveysongelmista ja tällaisia ihmisiä pitää auttaa. Emmehän me hyväksy itsemurhaakaan ja sitä se miltein on, jos ihminen jätetöön pakkaseen kuolemaan kun hän kieläytyy avusta. 

  Laajemmalla skaalalla ajatellessa yhteiskuntakin voi paremmin, jos siinä asuvat tietävät, että jos heille tapahtuu jotain ja joutuvat jopa kadulle niin heitä autetaan. Ihmisten ei tarvitse stressata, miten heidän käy suuremmissa vastoinkäymisissä ja vähemmän stressaava kansa on terveempi kansa. Hyvinvointiyhtekskunnan ylläpito vaikka näin pakollakin voi siis potenttiaalisesti säästää hoitokuluissa pidemmällä ajalla.

 12. Anonymous

  hups kommentoin siis kysymykseen numero 1 

  opiskelija numero 289914

Write a comment…