Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utilitarismissa etsitään suurinta mahdollista hyötyä suurimmalle mahdolliselle joukolle.

Mitä vastaat: Kysymys 1
 •  "Yhteiskunnan laitapuolen kulkijoiden" hoitaminen jopa vasten tahtoaan lämpimään asuntoon talveksi on peräti inhimillistä, mutta onko se tarpeen? Eikö se käy liian kalliiksi? Eikö olisi kaikkien ihmisten etujen mukaista antaa "puliukkojen" niin halutessaan jäätyä roskalaatikoissaan kuoliaaksi? Miksi ei? Perustele.
Mitä vastaat: Kysymys 2
 • Terveellä ihmisellä on täysi vastuu elämästään. Onko hänellä myös oikeus päättää kuolemastaan? Onko itsemurha vain ihmisen oma asia? Voiko sanoa, ettei sitä saa tehdä? Onko jokaisella oikeus itsemurhaan? Perustele

Verkkosivu
 • Millä nettisivulla olisi utilitaristista pohdintaa?
Auttavan käden kommentteja (ei arvostella)
 • Jos opiskelija kokee elämänsä liian synkäksi, mistä hän voi hakea apua? • No labels

9 Comments

 1. Anonymous

  Kysymys 1.     "Puliukoille" pitäisi tarjota apua tai mahdollisuutta elämänsä parantamiseen, jos he ovat halukkaita siihen. Ketään ei voi pakottaa muuttamaan elämäänsä ja onnellisuus on yksilökohtaistä. Voisi kuitenkin olla jopa yhteiskunnan eduksi, jos "puliukkoja" autettaisiin. Tämä voi tarjota heille mahdollisuuden olla osa yhteiskuntaa ja tuottaa yhteiskunnalle hyötyä mahdollisella työllistymisellä. Tällä tavalla saattaisi olla mahdollista toimia sekä inhimillisesti että yhteiskunnan eduksi. 

  Kysymys 2.  Itsemurha ja siihen johtavat tunteet ovat persoonalliset ja siksi toisen ihmisen tunnetta tällaisen tilanteen kohdalla on mahdotonta arvioida vaikka olisi itse kokenut samanlaisen tunteen. Ihmisellä on oikeus itsemurhaan mutta hänellä on myös vastuu itsemurhastaan. Hänen on ajateltava läheisiä ihmisiään ja heille aiheutuvaa tuskaa. Vaikka ihmisellä ei olisi läheisiä, hänen on silti ajateltava oman kuolemansa vaikutusta itsemurhahetkellä paikalla oleviin tuntemattomiin ihmisiin. Joitakin itsemurhia voi myös olla helpompi oikeuttaa kuin muita. Esimerkiksi kidutetun sotavangin tekemä itsemurha on luultavasti hyväksyttävämpi, kuin kiusatuksi joutuneen nuoren tekmä itsemurha.

   

  298574

  1. Anonymous

   You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account. You can also Sign Up for a new account.
 2. Anonymous

  1.  Kenenkään ei pitäisi joutua olemaan kylmässä ulkona. Puliukoille tulisi ehdottaa apua, mutta osa puliukoista ei sitä halua. Jos apua ei kaivata, niin he voivat elää rauhassa. Ehkä he haluavat olla selviytyjiä tai kokevat sen itselleen oikeaksi elämäntavaksi ja onnellisuudeksi. Kukaan ei voi määritellä toiselle hyvää elämää. Kuitenkin mietin, kuka haluaa jäätyä roskikseen vapaaehtoisesti, jos apuakin olisi tarjolla? 
    
  2.  Ihminen saa päättää elämästään ja kuolemastaan. Kuitenkin jos ajattelee itsemurhaa, kannattaa yrittää ottaa huomioon läheiset, joille itsemurha olisi kamala tuska. Itsemurhan tekijän toiminta on eettistä egoismia, koska siinä ajatellaan omaa poispääsyä synkkyydestä. Se voi olla myös altruismia, jos itsemurhan tekijä ajattelee olevansa taakaksi läheisille ja yhteiskunnalle, hän ajattelee tuottavansa monelle hyvää kuolemallaan. Itsemurha ei ole pelkästään ihmisen oma asia, koska siinä kärsii läheiset tai jos niitä ei ole niin joku ulkopuolinen, joka näkee itsemurhan voi saada traumoja kokemastaan/näkemästään. Ihmiselle on helppo sanoa, ettei saa tai kannata tehdä itsemurhaa, mutta jos hän on kokenut jonkun omaa elämäänsä synkistävän tai pilaavan asian tai on masentunut, ettei näe ulospääsyä, niin muiden sanat ovat turhia. itsemurhan kieltäjä voi siis olla itsekin eettisen egoismin tekijä kun ajattelee vain ettei pärjää esim. ilman läheistään, jos tämä tekisi itsemurhan. Ihmisten pitäisi olla tarkkana toistensa kanssa ja jos huomaa toisella olevan itsetuhoisia aikomuksia, hommata apua eikä jättää ainakaan yksin. Jokaisella on oikeus itsemurhaan eikä sen seurauksista joudu itse kantamaan huolta, mutta jokaisen pitäisi silti ajatella siinäkin muita. Terveillä ja sairailla ihmisillä on erilaiset lähtökohdat itsemurhan tekemiselle, koska parantumattomasti sairaan elämä voi olla kivuliasta loppuun asti, mutta ei sairaan asiat voivat vielä olla pelastettavissa. Aina kannattaa hakea apua.

   289978

   

 3. Anonymous

  Kysymys 2:

  Olipa tilanne mikä hyvänsä, jokaisella ihmisellä on oikeus päättää elämästään ja tämä käsittää myös sen päättämisen. Siitä huolimatta itsemurha ei kuitenkaan ole ainoastaan ihmisen oma asia, vaan vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin. Itsemurha olisi mielestäni kuitenkin tehtävä siten, että sen näkisi mahdollisimman vähän ihmisiä. Esimerkkeinä hyppääminen, jossa ohikulkijat näkevät tapahtuman, rekan alle ajaminen, jossa rekkakuskin elämä muuttuu lopullisesti, tai esimerkiksi hirttäytyminen siten, että oma lapsi löytää vanhempansa. Maailman pahuuteen kyllästynyt ja väsynyt, joka hakee itsemurhalla ulospääsyä; onko oikein aiheuttaa myös muille, tutuille tai tuntemattomille turhaa tuskaa?

  Läheisen itsemurhayrityksen jälkeisessä elämässä häntä auttaneena täytyy kuitenkin todeta, että oman elämänsä riistäminen ei liene koskaan oikea vaihtoehto, vaan aina löytyy muuta - vaikka mielenterveyspalvelut voisivat olla Suomessa paremmalla tasolla, apua löytyy aina. Itsetuhoiset ajatukset ovat kuitenkin usein seurausta jostain sairaudesta, joka on parannettavissa.

  298990

 4. Anonymous

  Kysymys 2

  Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää elämästään ja myös kuolemastaan, vaikka itsemurha ei kosketa vain sitä ihmistä kuka sen tekee. Itsemurhalla on vahva vaikutus tekijän lähipiiriin, jotka usein kokevat surun lisäksi suunnatonta syyllisyyttä siitä, etteivät pystyneet ajoissa auttamaan itsemurhan tehnyttä. Itsemurha koskettaa myös muitakin ihmisiä kuin sen tehneen lähipiiriä. Esimerkiksi silloin, jos itsemurha toteutetaan tavalla, johon liittyy muita ihmisiä. Tällaisesta tavasta hyvä esimerkki on esimerkiksi rekan alle ajaminen. Vaikka itsemurha koskettaa muitakin kuin vain itsemurhan tehnyttä sitä ei silti pitäisi kieltää, koska se on kuitenkin jokaisen oikeus. Itsemurhan tekevän olisi silti tiedostettava tuska tai mahdolliset traumat mitä muille teollaan aiheuttaa. 

  298646

 5. Anonymous

  Kysymys 2

  Jos "terveellä ihmisellä" on vastuu elämästään, kyllä hänellä on oikeus päättää kuolemastaan. Pakko vain huomauttaa sellainen tosiasia, että yleensä itsemurhan tehnyt ihminen on kärsinyt elämässään mielenterveysongelmista. Esimerkiksi Kurt Cobain teki itsemurhan vuonna 1994 kärsittyään koko elämänsä ajan erilaisista mielenterveysongelmista. Miksi siis "terve ihminen " haluaisi päättää päivänsä ollessaan tyytyväinen elämäänsä?
  Itsemurha on toki ihmisen oma päätös, mutta siihen silti puututaan, koska kukaan ei halua menettää lähimmäistään sillä tavalla. Itsemurhan voi tehdä, mutta se ei ole ikinä oikea ratkaisu. Jopa mielenterveydestä kärsivien kohdalla itsemurha ei ole ratkaisu, vaan heitä tulee auttaa.

  Itsemurha on toki jokaisen oikeus, mutta kannattaa oikeasti miettiä syytä, miksi sellaisen tekisi. Se ei kuitenkaan ole oikea tapa ratkaista elämän ongelmia.

  297971

   

 6. Anonymous

  1. Yhteiskunnan laitapuolen kulkijoiden hoitaminen on tarpeen sillä ihmiset ovat tarvekeskeisiä olentoja. Tosin on mahdollista että puliukot ovat täysin tyytyväisiä tilanteeseensa eivätkä tarvitse meidän kaipaamiamme asioita. Lisäksi hyvinvointiyhteiskunnassa on velvoite hoitaa huono-osaisimpien kansalaisten ongelmat, näin ajateltuna se ei käy liian kalliiksi hoitaa kärsiviä ihmisiä. Vetoan siis yhteiskuntamalliin ja ihmisarvoon tässä tilanteessa. Periaatteessa se ajaisi kaikkien ihmisten etua antaa puliukkojen jäätyä kuoliaaksi tahtoessaan mutta tämä ei ota huomioon heidän ihmisarvoaan. Käymme nopeasti sosialistiseksi valtioksi jos alamme ajamaan ''suuren yleisön'' etua joka ei kuitenkaan välttämättä ole suuren yleisön etu. Kuka tämän lopulta edes määrittelee ketkä ovat osa suurempaa yleisöä? Velvollisuutemme on tarjota apua mutta jos sitä ei kaivata niin emme voi pakottaa.
  2.  Tässä tulee ottaa huomioon että puhumme terveestä ihmisestä. Herää kysymyksiä voiko täysin terve ihminen edes tehdä itsemurhaa ilman että taustalla olisi yksi tai useampi sairaus? Teknisesti heillä on oikeus päättää kuolemastaan ja se on heidän oma asiansa. Asia on nähty näin eutanasiaa tarjoavissa maissa tosin tietyin rajoituksin. On myös uutisoitu tapauksista missä vaimo on auttanut sairaan miehensä pois kärsimyksestä ja häntä on syytetty avunannosta murhaan. On mielestäni väärin syyttää naista koska kuka tahansa ihminen lopettaisi esimerkiksi kärsivän eläimen. Miksi sama ei voisi päteä ihmisiin? Voitaisi myös ajatella että kukaan ei ''tahdo'' syntyä maailmaan joten kenenkään ei pitäisi voida ''tahtoa'' itseään siitä ulos. Kristillisen etiikan näkökulmasta tämä on taas aivan erilainen asia. Sen mukaan itsemurha ei ole koskaan ihmisen oikeus saati ratkaisu. Kyllä oikeus on mutta tulee ajatella muiden kärsimystä, tekotapaa jne. 
   306235
 7. Anonymous

  Kysymys 2. Ihminen ei itse voi päättää syntymisestään, voiko siis päättää kuolemastaan? Voiko syntymää ja kuolemaa näin verrata, niiden välissä on kuitenkin elämä. Kysymys on minulle eettisesti vaikea. Kristillisen näkemyksen mukaan itsemurha ei missään tilanteessa ole hyväksyttävä. Kuitenkin tässä elämässä voi käydä niin huonosti, että itsemurha tuntuu helpotukselta. Voiko se olla helpotus myös läheisille? Onko itsemurhaa pohtiva hakenut/saanut apua?  Jos voisin tietää, että kaikki mahdollinen apu ja tuki on annettu ja elämä on silti kärsimystä vailla toivoa, vaikea itsemurhaa on kieltää. En halua lisätä lähimmäisen taakkaa. Ja ellei itsemurhaa voi kieltää, tarkoittaako se, että siihen on oikeus? 

  306203

 8. Anonymous

  Kysymys 1. Puliukkojen hoitaminen on mielestäni osa hyvinvointiyhteiskuntaa, jopa jossain määrin ilman tahtoaan. Kuitenkin jos puliukko ei suostu poistumaan roskalaatikostaan ja tiedostaa riskit pakkasessa nukkumiseen, ei häntä voi pakottaa nousemaan sieltä ja lähtemään hoidettavaksi. Hän toki saa puolestani jäätyä kuoliaaksi niin tahtoessaan. Jos puliukko ei ole tiedostavassa tilassa, eikä hänen mielipidettään voida kuulla, on häntä hoidettava. Voidaan toki ajatella hoidon olevan kallista, ja rahojen olevan pois jostain hyödyllisemmästä käyttökohteesta, mutta jokaiselle ihmiselle tulisi kuitenkin pystyä tarjoamaan hoitoa puliukkouteen tai muihin ominaisuuksiin katsomatta.

  Kysymys 2. Haluaisin ajatella ihmisellä olevan oikeus päättää omasta kuolemastaan, erityisesti jos kuolema olisi hyvin perusteltu – kuin helpotus tai armahdus. Toki se ei ole vain ihmisen oma asia, sillä todennäköisesti siitä kärsii joku toinenkin; läheiset, itsemurhaa todistaneet tai jopa itsemurhan mukana kuolleet ihmiset. Itsekkäistä tai vähemmän itsekkäistä syistä toista voi käskeä tai pyytää olemaan tekemättä itsemurhaa. Jokaisella omista asioistaan päättämään pystyvällä pitäisi mielestäni olla oikeus itsemurhaan, mutta ensin muut keinot pitäisi käydä läpi. Mieluummin pyrittäisiin hoitamaan itsemurhan taustalla olevia syitä, kuin kehotettaisiin toista heti kuolemaan pois.

  298343

 9. Anonymous

  Kysymys 2: Itse kristittynä ajattelisin, että elämä on Jumalan lahja, ja sitä kuuluisi elää Jumalalle. Ei ole tältä pohjalta missään nimessä oikein tehdä itsemurhaa. Tämänkin asian näkeminen Jumalan näkökulmasta on tärkeää, sillä elämä on asia, jota ei pitäisi ottaa kevytkenkäisesti, vaan arvioida sen mukaan, mitä elämän antaja, Jumala siitä ajattelisi. Tätä voi olla tietysti tuskan hetkellä vaikea nähdä, mutta kaikki pohjaa lopulta luottamukseen siitä, että tämä elämä ei ole lopulta minun omissa käsissäni, miksi siis olisin niin itsekäs että sen omiin käsiin ottaisin?

  298875