Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Mitä vastaat: Kysymys 1

- Avioliitto aiheuttaa nykyään verotuksessa verovähennys-oikeuden pienenemisen, kun taasen avoliitto aiheuttaa perinnönjaossa leimaverojen suurenemisen. Tässä tilanteessa kirkko katsoo olevan asiallista korostaa avioliittoa, lähinnä sääntöetiikan perusteella. Voiko ajatella, että kirkollinen vihkiminen erotettaisiin valtiollisesta avioliitosta siten, että kirkollisesti vihityt voisivat vielä olla valtiollisesti avoliitossa, ja vasta siviilivihkiminen aiheuttaisi verotukselliset haitat?

  • No labels
Write a comment…