Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Etiikan keskustelusivusto

liittyy teologisen etiikan luentokurssiin UEF 2421304. Kurssilaisten keskustelu otetaan arvioinnissa huomioon 28.2. saakka.

 

Sivusto suljettu helmikuun lopussa 2018.


 

Saako etanan tappaa enkelin varpaasta? Tämä on Etiikan keskusteluryhmä tammi-helmikuu 2018. Ota vapaasti kantaa sivun väitteisiin, mutta perustele mielipiteesi. Asiattomuudet poistan, oivalluksille hihkun.

Klikkaudu eri alasivuille. Niille syötän ongelmia ja kysymyksiä, luentopäivä kerrallaan. Jokaisen sivun alaosassa on keskustelutila. Vasemmalla reunapalkissa löytyy sivuston sisällys.

Keskustelu on kaikille avoin. Kurssilaisten keskustelun tunnistan, jos kirjoitat nimesi tai jonkin yksiselitteisen tunnisteen. Esimerkiksi pelkkä opiskelijanumero ei avaudu muille kuin opettajille.

 

Kaikki kysymykset ja kommentit minulle, kiitos

Enkelin varpaassa on etana.

Saako etanan tappaa?

Onko enkelin varvas pyhempi paikka kuin kasvin lehti?

Mikä on pyhää?

Mikä on väärin, ja miksi?

 

 Terveisin Esko   

 


 

 • No labels

7 Comments

 1. Tänne voit kommentoida. Jos et ole kirjautunut wiki-järjestelmään, voit tehdä sen anonyymisti

 2. Anonymous

  Kommentin voi tehdä anonyyminä, jos ei ole kirjautunut järjestelmään. Anna alareunan koodi omassa ikkunassaan. Ja liitä tähän tunnus, vaikkapa opiskelijakoodi, jos olet opiskelija (123456)

 3. Anonymous

  Kysymys saako etanan tappaa pitää sisällään monia säikeitä. Millä perusteella eläinten tappaminen ylipäänsä on sallittua? Toisaalta etana on varsinkin kasvimaalla tuhoeläin, joka voi tuhota sadon. Onko siis oikein tappaa etana, jos tappamisesta saa jotain hyötyä (esim. perhe pysyy hengissä kasvimaan sadon avulla)? Kuka silloin määrittelee, millaista hyötyä saadakseen on oikeutettu tappamaan?

  Kysymys pyhästä paikasta on jotenkin etäinen. Onko kirkossa tappaminen kielletympää kuin kaupassa tappaminen? En näe syytä sille, miksi enkelin varvas olisi pyhempi paikka kuin kasvinlehti. Enkelin varpaassa tosin etanasta ei ole muuta kuin esteettinen haitta, eikä se mielestäni ole syy tappamiselle.

  Etanan kohdalla kysymys oikeasta ja väärästä tiivistyy haitan ja hyödyn punnitsemiseen. Totaalista vääryyttä ja oikeutta on vaikea löytää. Haluaisin kuitenkin uskoa, että on olemassa myös kysymyksiä, joihin on löydettävissä ehdoton oikea/väärä. (275217)

 4. Anonymous

  Miksi etana pitäisi tappaa?  Sen vuoksi että se on havaittu puutarhassa vai siksi että se sattuu kulkemaan enkelin varpaalla?  Kaikki etanalajit eivät ole haitaksi, vaan kuuluvat nykytiedon mukaan luonnon kiertokulkuun.

  Voiko tappaa sen vuoksi että loukkaa toisen pyhäksi kokemaa?  Onko etanalla kyky arvioida tekoaan eli tekeekö se matkansa enkelin varpaalla tietoisesti?  Eläin ei ehkä kykene punnitsemaan tekonsa eettisyyttä.  Ihmisen oletetaan tähän pystyvän.

  Mikä lopulta on ihmiselle pyhää ja luovuttamatonta.  Synnymme ja lähdemme täältä samoin varustein, saammeko mitään mukaan.  Elämä ja kokemuksemme, punnitaanko ne jossain?  Kilvoittelumme ja kanssakäymisemme toisten kanssa, kuka ne arvio?

  Voiko taipua toisen tahtoon loputtomasti vain sen takia ettei kukaan loukkaantuisi minuun tai mielipiteisiini.  Toiminko väärin jos minulla on omat mielipiteeni ja arvoni?  Onko meillä kyky rakentavaan dialogiin, joskus depattiin vai onko vain minun oikea oikein ja muiden mielipiteet uhka.  245802

   

 5. Anonymous


  Etana syö enkelin ympärillä olevia kasveja. Jos etanasta on selvästi haitaksi esimerkiksi puutarhalle, niin näen, että etanan saa tappaa, mutta jos etanasta ei ole haittaa ympäristölle (esim: Puutarhan kasvustolla ei ole mitään väliä), etanan tappamisella ei ole mitään väliä. Jos taas etana on tarkoitettu syötäväksi, niin en näe, miksei sitä saisi tappaa, koska se on tarkoitettu omaan tarkoitukseen ja ihminen tappaa eläviä olentoja muutenkin syömiseensä - mutta jos etana on selvästi haitaksi ympäristölle, niin sen saa tappaa.

  Etana syö enkelin ympärillä olevia kasveja. Jos etanasta on selvästi haitaksi esimerkiksi puutarhalle, niin näen, että etanan saa tappaa, mutta jos etanasta ei ole haittaa ympäristölle (esim: Puutarhan kasvustolla ei ole mitään väliä), etanan tappamisella ei ole mitään väliä. Jos taas etana on tarkoitettu syötäväksi, niin en näe, miksei sitä saisi tappaa, koska se on tarkoitettu omaan tarkoitukseen ja ihminen tappaa eläviä olentoja muutenkin syömiseensä - mutta jos etana on selvästi haitaksi ympäristölle, niin sen saa tappaa. (273086)

 6. Anonymous

  Kysymys siitä, onko enkelipatsaan varpaan päällä olevan etanan tappaminen oikeutettua, liittyy siihen, millaisia pyhyyden ulottuvuuksia usein hyväksymme.

  Etana on elävä olento ja elävään luontoon kuuluva osa. Etanan tappaminen tai sen jättäminen rauhaan riippuu tilanteen vaatimuksista: mitä etana tekee ympäristössä, onko se ainoa ruuanlähde, mikä on sen suhde muun muassa enkelipatsaaseen. Koska monet uskonnot, kuten kristinusko ja buddhalaisuus, katsovat elämän olevan pyhää, etanan tappaminen vaatii erityisen, hyvin perustellun syyn. Itse toiminta (etanan tappaminen) vaikuttaa mitättömältä, mutta sopivasti aseteltuna kyse on paljon suuremmasta, eettisestä näkökulmasta: voiko kukaan tai mikään tietoinen olio tuhota elämää?

  Enkeli edustaa juutalais-kristilliseen, uskonnolliseen pyhyyteen kuuluvaa hahmoa. Enkelipatsas voi kuitenkin olla eri asia: se on sinänsä eloton ja parhaimmillaan vain symbolinen puutarhassa. Etana enkelipatsaan varpaan päällä voi toisaalta edustaa Jumalan ja maailman välistä symbioosia, toisaalta tilanne voi loukata eri pyhyyksien rajoja, kuten loukata enkeliä toimivana hahmona. Kenelläkään ei lopulta ole yhtenevää mielipidettä siitä, mitä tuossa tilanteessa pitäisi tehdä ja mikä olisi oikeutettua: tappaako etana ja loukata elämän pyhyyttä vai loukata enkeliä ja sen läsnäoloa.

  Jokainen yhteiskuntamalli perustuu tiettyyn kulttuuri- sekä uskonnontulkintatraditioiden kokoelmaan. Jokainen, mihin tahansa kulttuuripiiriin kuuluva, koulutetaan omaksumaan tuohon piiriin kuuluvat arvot ja maailmankatsomukset. Mitä tulee valtiolliseen yhteiskuntaan, siihen kuuluu useita kulttuuripiirejä ja jopa niiden kerrostumia. Suomen ajatellaan usein olevan esimerkiksi puhtaasti protestanttinen, mutta maassa on aina ollut ortodoksista ja katolilaista vaikutusta ja näiden kirkkojen toimintaa. Väite, jonka mukaan kaikki yhdenlaiseen kulttuuriin kuuluvat oppivat vain yhdenlaisen tavan ajatella, on väärä, koska kulttuuri on jatkuva prosessi, ei uunituore tuote. Sama pätee etiikan ulottovuuksiin: ketään ei voi koskaan alistaa täysin yhdenlaiseen etiikan tulkintaan koska eettisten tulkintojen rajat ovat jossain määrin veteenpiirrettyjä. Tappaa etana on yhdelle väärin, mutta toiselle hyväksyttävää. Taustalla on aina jokin tilanne, moraalinen konflikti. 

  284466

 7. Anonymous

  Luomiskertomuksen mukaan Aadami on luotu hallitsemaan kaikkia eläimiä maan päällä ja näin oletetaan että ihmisellä on täysi valta toimia eläinten kanssa haluamallaan tavalla. Elämän tappaaminen itsestään ei ole Raamatun mukaan syntiä, mutta on esim. syntiä tuoda uhrialttarille sairaan tai vammautuneen karitsan. Tai jos naapuri vahingossakin tappaa omistajan lehmän, on hänelle maksettava siitä takaisin rahalla tai terveellä eläimellä. Eli eläimen elämä on ihmisen käsissä, ja sillä on arvonsa: lehmä voi olla jonkun omaisuutta, ja terve lammas on arvokkaampi kuin sairas. Harvemmin etana pidetään jonkun omaisuutena, mutta jos ei siitä mainitaan, niin on ihmisella täysi lupa tappaa etanan. Enkelin patsas ei ole pyhä, sillä se on ihmiskäsillä luotu jumalallinen kuva.

  291221

Write a comment…