Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Videoneuvotteluopetuksessa tekniikka asettaa tiettyjä vaatimuksia ja rajoituksia, jotka on hyvä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Ongelmia videoneuvottelutilanteessa voivat aiheuttaa:

 • ajankäyttö
 • oppimateriaalin valmistaminen
 • kameroiden ja oheislaitteiden käyttö sekä
 • vuorovaikutus.
Icon

Videoneuvotteluopetuksen suunnitteluprosessi noudattaa perinteisen opetuksen suunnittelua. Videoneuvottelu EI kuitenkaan ole sama kuin luokkahuoneopetus, vaan menetelmiä on muokattava ja sovellettava.

Suunnitelman tekeminen

1 Jaa opetustapahtuma osa-alueisiin

 • Määrittele opetuksen sisältö ja osallistujien lähtötaso mahdollisimman tarkasti.
 • Määrittele oppitunnin kokonaisrakenne. Huomioi, että videoneuvotteluopetus on hitaampaa ja asioita on syytä karsia.
 • Määrittele oppitunnin tavoitteet.

2 Valitse opetusmenetelmät

 • Analysoi kohderyhmä ja sen koko.
 • Ideoi kuinka saat opiskelijat mukaan.
 • Huomioi vuorovaikutus.
 • Muista etäryhmien tarpeet.
 • Käytä useita opetusmenetelmiä.
 • Käytä asiantuntijaluennoitsijoita tarvittaessa.
 • Huom! Videoneuvotteluyhteys voidaan välillä katkaista.
 • kts. myös Aktivointi ja vuorovaikutus massa- ja verkkoluennoilla

3 Valmista oppi- ja oheismateriaali

 • Hyvä materiaali elävöittää esitystä.
 • Lähetä oppitunnin runko oppijoille etukäteen tai esittele se heti oppitunnin alussa. Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa oppijoita orientoitumaan oppitunnin aiheeseen ja etenemiseen.

4 Tarkista ajoitus

 • Muista tauot ja vuorovaikutus.

5 Arvioi suunnitelman toimivuus

 • Tarkastele suunnitelmaa sekä omasta että opiskelijan näkökulmasta.
 • Kehitä suunnitelmaa tarvittaessa.

6 Varaudu yllätyksiin

 • Tee varasuunnitelma.