Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kysely- ja äänestyssovellusten avulla voit luoda vuorovaikutusta luennon aikana. Opiskelijoilla on yhä enemmän mobiililaitteita mukanaan, joka mahdollistaa sovellusten käytön. 

 

By using quiz and voting applications, you can create interaction during your teaching and lecturing. More and more students have their mobile devices which allow the usage of these applications.

Muista nämäkin

Tekstichat mahdollistaa vuorovaikutuksen osallistujien kanssa, olivatpa he paikan päällä tai etänä. Tekstichatin voi toteuttaa esim. Skype for Business-palvelussa tai Adobe Connect-huoneessa. Näissä teksti on yhtenä virtana, ja jos osallistujia on paljon, keskustelun seuraamiseen on hyvä olla erillinen moderaattori.

Viestiseinä on palvelu, jonka avulla viestit kerätään yhteen. 

 • Presemo – käytössä UEFissa syksystä 2017 alkaen.
 • Chat-huoneet ja -seinät ovat myös käyttökelpoisia viestittelyyn seminaareissa ja massaluennoilla (esim. tlk.io); katso Aktivointi ja vuorovaikutus massa- ja verkkoluennoilla
 • Twitter Fontana on ilmainen palvelu, joka kerää määrätyllä hashtagilla (#) Twitteristä viestivirran samalle sivulle. Palvelu otetaan käyttöön omalla Twitter-tilillä ja näytetään hashtagiin liittyvät viestit seinällä / webinaarissa.

Yhteisöpalvelut ja #

 

 • Facebook-viestit sivulla / ryhmässä
 • Twitter-lyhytviestit
 • Instagram-kuvat
 • ...

Tapaamisajankohdan äänestämiseen maksuton Doodle.

Remember these

Chats allow interaction with participants regardless of their location. You can use applications such as Skype for Business, Zoom or Presemo.

Message walls are a service you can use to gather messages together.

 • Presemo - In use at UEF since fall 2017.
 • Chat rooms and chat walls are also useful for messaging during seminars and mass lectures.
 • Twitter Fontana is a free service that collects message flows with defined hashtag (#). You can start using this service on your own Twitter-account and show the messages related to the hashtag on the classroom wall or webinar.

Social media services and #

 • Facebook - messages on page / in group
 • Twitter - short messages
 • Instagram - pictures
 • ...

For finding schedules for meetings you can use free applications such as Doodle.

 

 

Kahoot! 

Kahoot! on ilmainen, pelinomainen kyselypalvelu.

Opettaja kirjautuu https://getkahoot.com/ ja tekee kyselyn. Kysely voi olla:

 • Kysely (Quiz) - pisteillä
 • Keskustelu/väite (Discussion)
 • Survey -  ei pisteitä

Kysymyksessä voi olla vain 4 vaihtoehtoa. Opiskelijat http://kahoot.it ja antavat palvelun määrittämän tunnusluvun (pin). Opettaja käynnistää kyselyn ja kysymykset. Hän näyttää kysymykset ja opiskelijat vastaavat värikoodein kysymyksiin. Vastaajat eivät voi vastata omaan tahtiinsa.

Mobiiliappsit

Icon

Android-laitteille on tarjolla ilmainen Kahoot! -apps kyselyyn vastaamista varten.

 

 

Kahoot! 

Kahoot! is a free, gamelike questionnaire service.

Teacher signs in to https://getkahoot.com/ and creates a questionnaire. The questionnaire can be_

 • Quiz - points
 • Discussion
 • Survey - no points

Kahoot questionnaires support only 4 answer options. Students browse to http://kahoot.it and give a PIN code for the teacher's questionnaire. Teacher starts the questionnaire and controls the questions. Students answer using color codes. Participants can't answer at their own phase.

 

Mobiiliappsit

Icon

You can download free Kahoot! app for answering teacher's questions. Available on Android devices.

 

Socrative

http://www.socrative.com/

 

Mobiiliappsit

Icon

Mobiililaitteille on tarjolla erilliset, ilmaiset appsit sekä opettajalle että opiskelijalle kyselyyn vastaamista varten.

Socrative

http://www.socrative.com/

 

 

Mobiiliappsit

Icon

You can get free, separate apps for both teachers and students.

 

Lisätietoa

1 Comment

 1. Uusi vaihtoehto Microsoftilta: Bing Pulse https://www.bingpulse.com/pulse-in-the-classroom/

  Kokeile ja jaa kokemuksesi ylläolevista ja Bing Pulsesta muillekin!