Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Automaattinen tietojenkäsittely tarkoittaa, että samaa rutiinitoimenpidettä ei tehdä toistuvasti, vaan se automatisoidaan. Mikäli useassa taulukon solussa toistuu rakenteeltaan samanlainen kaava, se kirjoitetaan vain ensimmäiseen soluun ja kopioidaan sitten muihin. Kopioitaessa viittaukset muihin soluihin yleensä vaihtuvat, mutta kaava itsessään pysyy samana, eli tekee täsmälleen samanlaista laskentaa kaikissa soluissa, joihin se kopioidaan.

Kaavojen kohdalla on esitelty soluviittaus on itse asiassa vain yksi soluviittausten muoto – tosin kaikkein yleisin. Taulukkolaskennan tehokkuus perustuu paljolti viittausten käyttöön, ja jotta se olisi todella tehokasta, on viittauksia useampaa lajia: suhteellinen, suora ja sekoitettu. 

 

Kts. Suora soluviittaus -video 1:48 min (materiaali.net YouTube). Sisältää myös suhteellisen soluviittauksen