Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toimisto-ohjelmat ovat sikäli helppokäyttöisiä, että niiden ohjelmaikkunat ovat mahdollisimman pitkälle samanlaisia eri ohjelmissa, mikä näkyy erityisesti valikoiden ja työkalurivien vastaavuuksissa. Kuvassa alla on Microsoft Excelin ohjelmaikkuna. Kyseessä on suomenkielinen Excelin versio 2013. Englanninkielisessä versiossa valikot oat samalla kohdalla.

Pääasialliset erot ohjelmaikkunassa muihin Office-ohjelmiin verraten ovat ruudutettu työskentelyalue (taulukko), kaavarivi (= aktiivisen solun sisältö), useiden välilehtien (taulukoiden valitsimet) käyttö sekä hiiren osoitinten muodot.

Työskentelyalue jakaantuu sarakkeisiin, jotka on nimetty englannin kielen aakkosilla (A-Z) ja numeroituiduilla riveillä. Teoreetttisesti yhdessä taulukossa voi olla enintään 1 048 576 riviä ja 16 384 saraketta. Tietokoneen kapasiteetista, tiedoston koosta ja laskutoimitusten monimutkaisuudesta riippuu kuinka paljon tietoja yhydessä työkirjassa voi olla. Excel-tiedosto on oikeasti työkirja, sillä siinä voi olla useampia taulukoita (kts. taulukon valitsimet ohjelmaikkunan vasemmalla alhaalla)

Sarakkeiden ja rivien risteyskohdat ovat soluja, joihin voidaan kirjoittaa lukuja, tekstiä tai kaavoja. Vähintään yksi soluista on aina valittuna (aktiivisena), jolloin sillä on leveä musta kehys. Tällöin siihen voidaan suoraan kirjoittaa tai sen sisältö voidaan poistaa Delete-näppäimellä. Aktiivisessa solussa oleva tieto voidaan korvata kirjoittamalla suoraan sen päälle. Aktiivisen solun sarake- ja rivitunnuksesta koostuva soluosoite näkyy kaavarivin nimiruudussa.

Ylläolevassa kuvassa aktiivinen solu, jonka rajaviivat on korostuneet vihreällä) on A-sarakkeen ja 1. rivin risteyskohdassa, eli soluosoite on A1.

Työkalurivin oikeassa reunassa näkyy nuoli, jolla voi piilottaa sen näkyvistä. Sen saa takaisiin näkyviin Näytä (View)-valikosta ja sen oikeassa reunassa olevasta nuppineula-kuvakkeesta.