Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sivun asetukset (Page setup) määräävät taulukkolaskennassakin tulostusasun varsin pitkälle. Ne löytyvät tavanomaisesti Sivun asettelu (Page lauout)-valikosta, mutta myös esikatselu-ikkunasta (Tiedosto > Tulosta (File > Print)) .

 

Icon

Sivun asetukset määritellään jokaiseen taulukkoon erikseen. Tulostettaessa voidaan sitten määritellä tulostetaanko koko työkirja vai vaan aktiivinen taulukko.

Sivun asetukset-ryhmän oikeasta alalaidasta aukeaa ko. toiminnon tarkemmat määrittelyt:

 

 • Reunukset (Margins)- tulostettavan dokumentin reunusten määrittely
 • Suunta (Orientation) - tulostettavan dokumentin suunta (vaaka/pysty)
 • Koko (Size)- tulostettavan dokumentin koko
 • Tulostusalue (Print area) - tulostettavan alueen määrittäminen. Kts. lisää Excel 2013 Tulostus ja sen esikatselu
 • Vaihdot (Breaks) - taulukon jakaminen tulostettaville sivuille
 • Tausta (Background) - taustakuvan määrittäminen
 • Tulosta otsikot (Print Titles)- määritä otsikot jotka toistuvat monisivuisissa taulukoissa joka sivulla.

Sivu (Page)

Sivu-välilehdellä määritellään

 • Dokumentin suunta
 • Dokumentin skaalaus
 • Taulukon sovittaminen määrätyille sivuille
 • Paperikoon määrittäminen
 • Tulostusalueen asettaminen
 • Sivun numerointi

 

Reunukset (Margins)

Reunukset-välilehdellä määritellään

 • Dokumentin reunukset
 • Taulukon keskittäminen sivulle

Ylä- tai alatunniste (Header/Footer)

Ylä- ja alatunniste -välilehdellä määritellään:

 • Ylätunnisteet (aloita Oma ylätunniste-painikkeella)
 • Alatunnisteet (aloita Oma alatunniste-painikkeella)
 • Määritä tunnisteiden tarkemmat asetukset

Taulukko (Sheet)

Taulukko-välilehdellä määritellään

 • Tulostusalue, jos et ole tehnyt sitä jo (kts.  Excel 2010 Tulostus ja sen esikatselu)
 • Tulostusotsikot: ylhäältä ja/tai vasemmalta toistettavat rivit. Nämä toiminnot eivät ole aktiivisia jos taulukko ei ole vähintään kaksi sivuinen
 • Mitä tulostetaan
  • Ruudukko. Huom. jos tämä ei ole valittu sinun tulee Excel 2010 Taulukon muotoilu -sivun ohjeiden mukaan muokata taulukko helppolukuiseksi.
  • Mustavalkoinen
  • Luonnoslaatu
  • Rivi- ja sarakeotsikot
  • Kommentit
  • Soluvirheet
 • Sivujärjestys