Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sivun sisältö

Soluun kirjoiottaminen ja siirtyminen solusta toiseen

Taulukon soluun voidaan kirjoittaa vaihtoehtoisesti joko tekstiäluku tai kaava klikkaamalla solua ja aloittaen kirjoittaminen. Kirjoittamisen lopuksi tieto on hyväksyttävä. Tavallisesti hyväksyminen tapahtuu Enter-näppäimellä, jolloin valinta (aktiivinen solu) siirtyy normaalisti alempaan soluun. Soluun kirjoitettu tieto hyväksytään myös siirtymällä muulla tavalla pois kyseisestä solusta.

Asetuksista riippuen valinta voi siirtyä mihin suuntaan tahansa, ks. Tiedosto > Asetukset, Lisäasetukset-kohta (File>Options>Advanced).

Sarkain-näppäimellä kohdistin siirtyy seuraavaan vaakasoluun.

Nuolinäppäimillä sarkain siirtyy nuolen osoittamaan suuntaan.

 

Solun sisältö kaavarivillä

Aktiivisen solun sisältö näkyy kaavarivillä silloinkin, kun se ei mahdu kokonaisuudessaan näkyviin itse solussa. Vain kaavan lopputulos näkyy solussa, itse kaava näkyy normaalisti vain kaavarivillä. Solun sisältöä voidaan muokata joko kaavarivillä tai hiiren kaksoisnapsautuksen tai funktionäppäin F2:n painamisen jälkeen myös suoraan solussa normaalin tekstinkäsittelyn keinoin. Tällöin solussa oleva kaava näkyy myös itse solussa.

Mikäli solussa oleva teksti ei mahdu soluun, mutta solun oikealla puolella oleva solu on tyhjä, teksti niin sanotusti vierii naapurisolun puolelle. Jos viereiseen soluun kirjoitetaan jotain tietoa, tiedon vieriminen estyy, ja solussa näkyy vain solun leveyden verran tekstiä. Koko sisältö on kuitenkin tallessa, kaikki ei vain näy, eikä myöskään tulostu. Solussa oleva luku tai kaavan tulos puolestaan muuttuu aina "risuaidaksi" (########), mikäli se ei mahdu näkyviin.


Sarakkeen ja rivin koon muuttaminen

Jotta solua ”leveämpi” tieto saadaan näkyviin, täytyy saraketta leventää.

a) mene hiirellä sarakkeiden saraketunnusten (kirjainten) väliin ja raahaa hiirellä sarake haluamasi kokoiseksi. Voit myös maalata useamman sarakkeen samalla kertaa, kun maalaat ensin sarakkeiden tunnuksista ja raahaat jonkin sarakkeen leveyttä. Näin kaikki sarakkeet tulevat saman levyisiksi. 

b) valitse hiiren oikeaa nappia painaen sarakkeen tunnuksen kohdalla ja valisemalla sarakkeen leveys (Column Width).

Rivin korkeutta säädetään täsmälleen vastaavalla tavalla kuin sarakkeen leveyttä.

 

Tekstin rivittäminen

Kun teksti halutaan rivittyvän usealla riville samassa solussa:

Valitse solu(t), jossa on tekstiä ja valitse Aloitus (Home)> Keskitys (Alignment)-ryhmästä Rivitä teksti (Wrap Text)


Pakotettu rivinvaihto

Icon

ALT+Enter -näppäinyhdistelmällä saat määriteltyä pakotetun rivinvaihdon

 


Solujen yhdistäminen

Kun teksti on tarkoitus saada näkyviin usean solun alueelle:

  1. Valitse solut, jotka haluat yhdistää
  2. Valitse Aloitus (Home)> Keskitys (Alignment)-ryhmästä Yhdistä & Keskitä (Merge & Center)

 

 

Tietojen kopiointi ja siirtäminen

Jos osoitin siirretään aktiivisen solun tai solualueen mustan kehyksen päälle, osoitin muuttuu valkoiseksi nuoleksi, mikä merkitsee, että painettaessa hiiren ykköspainiketta ja hiirtä siirtämällä aktiivinen solu tai valittu alue voidaan siirtää hiirellä toiseen paikkaan taulukossa. Jos samalla painetaan Ctrl-näppäintä (huomaa plus merkki osoittimessa), tapahtuu siirron sijasta kopiointi. Valittu alue (A2:C3); solussa B2 näkyy Excelin oletuskohdistin.

Täyttökahvan käyttö

Kun osoitetaan aktiivisen solun tai alueen kehyksessä oikeassa alakulmassa näkyvää pientä neliötä, täyttökahvaa, osoitin muuttuu ohueksi mustaksi + -merkiksi (Kuva alla), ja tällöin voidaan hiirellä vetämällä kopioida solun tai solualueen sisältöä, esimerkiksi kaavaa tai kaavoja.

Täyttökahvan avulla taulukkoon voidaan täyttää hiirellä vetämällä myös aika- ja lukusarjoja seuraavasti:
Aikasarjat:

  1. Kirjoitetaan ensimmäinen arvo, esimerkiksi Maanantai, Tammikuu, tammi, 1.1.2002, 8:00.
  2. Hyväksytään arvo Enterillä ja tartutaan sitten täyttökahvaan ja vedetään taulukkoon sopiva määrää arvoja

Lukusarjat:

  1. Kirjoitetaan kahteen ensimmäiseen soluun (pysty- tai vaakasuoraan) sopivat alkuarvot, esimerkiksi 1 ja 2 tai Tuote1 ja Tuote2.
  2. Valitaan molemmat solut.
  3. Tartutaan hiirellä täyttökahvaan ja vedetään eteenpäin kunnes rivillä tai sarakkeessa on sopiva määrä lukuja. Kahden ensimmäisen arvon erotus määrää sarjaa kasvattavan askeleen pituuden.

 

Aktiivinen solu ja sen oikeassa alakulmassa täyttökahva (pieni musta neliö). Kun hiiren kohdistin tuodaan lähelle täyttökahvaa, kohdistin "ohenee" kuvan osoittamaan muotoon, jolloin täyttökahvaan voidaan tarttua.

Täyttökahvaa voi käyttää pystyyn tai vaakaan, peräkkäisiin arvoihin.

Icon

Täyttökahvalla kopioidaan myös kaavoja

Kumoa toiminto, peruuta

On syytä muistaa, että näppäinyhdistelmä Ctrl+Z (tai vastaava Kumoa-painike vakiotyökalurivillä) on aina helpoin keino peruuttaa joku epäonnistunut toimenpide, tai vaikka kokonainen sarja toimenpiteitä.