Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Maalaa liitettävä taulukko tai valitse haluamasi kaavio
  2. Valitse Aloita  > Kopioi (Start > Copy) tai CTR+C
  3. Mene Word- tai PowerPoint-ohjelmaan kohtaan, johon kaavio tulisi liittää.
  4. Valitse Aloita > Liitä (Start > Paste) tai CTR+V