Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sivun sisältö

Solujen muotoilulla on taulukkolaskennassa sama käyttötarkoitus kuin tekstin muotoilulla tekstinkäsittelyssä: muotoilemalla esimerkiksi otsikot muuta isommalla fontilla ja lihavoinnilla parannetaan taulukon luettavuutta. Taulukkoa muotoiltaessa voidaan hyödyntää myös solujen kehyksiä ja täyttövärejä, aivan kuten tekstinkäsittelyohjelmienkin taulukoissa. Muotoilut kohdistuvat aina valittuun soluun tai solualueeseen. Solun muotoilu liittyy puhtaasti ulkonäköön, joten se ei vaikuta solun arvoon. Excel laskee luvut aina 15 merkitsevän numeron tarkkuudella muotoiluista välittämättä.

Koska muotoilut pysyvät sisällön muuttumisesta tai tyhjennyksestä huolimatta, kannattaa solujen muotoilu tehdä pääsääntöisesti vasta kun taulukko on valmis. Poikkeuksina voisi pitää prosenttimuotoa ja satunnaisia poikkeavia tasauksia.

Katso myös Excel 2013 Sivun asetukset

Fonttimuotoilut 

Taulukon tekstiä muotoillaan aivan samoilla periaatteilla kuin tekstinkäsittelyssäkin: muotoilutyökalurivi tarjoaa välineet muun muassa fontin ja fonttikoon vaihtamiseen, lihavointeihin, kursivointeihin, alleviivauksiin sekä tasauksiin.
 
 
Fontti-ryhmän oikeasta alareunasta aukeaa Solujen muotoilun Fontti-välilehti, jossa on myös samat vaihtoehdot.

Reunaviiva

Solun tai taulukon (valittu halutut solut) reunaviivat voi muokata haluamaksesi joko Aloitus > Fontti > reunaviiva -valikosta (kuva alla)  tai Aloitus > Fontti-ryhmä > Solujen ominaisuudet Reunaviiva-välilehti (kuva vieressä vasemmalla).

Icon

Tulostusasetukset määrittävät mm. reunaviiva-muotoilut, jotta taulukko olisi luettava.


Solujen tasausmuotoilut

Taulukkolaskennalle tyypilliset solujen tasausmuotoilut löytyvät painikkeina Aloitus – valikon työkaluriviltä Tasaus ryhmästä:

 • Tekstin sijoitus solussa (yläreunaan, keskelle, alareunaan)  
 • Tekstin sijoitus solussa (vasempaan reunaan, keskelle, oikeaan reunaan)
 • Tekstin suunta solussa
 • Tekstin sisentäminen 
 • Tekstin rivittäminen: Jos solussa olevan tekstin halutaan rivittyvän käytössä olevan sarakeleveyden mukaan, valitse Tekstin rivitys > Wrap Text
 • Tekstin yhdistäminen ja keskittäminen: Yhdistä ja keskitä (Merge and Center)    
  Muotoilutyökalurivin Yhdistä ja keskitä -painiketta käytetään yleensä taulukon otsikon muotoiluun: kun otsikkoriviä valitaan koko tietoalueen leveydeltä ja napsautetaan Yhdistä ja keskitä, kaikki valitut solut yhdistyvät ja otsikko keskittyy keskelle tietoalueen yläreunaa. Keskittäminen voidaan vaihtaa joksikin muuksi tasaukseksi tasauspainikkeilla. Yhdistämisen poisto tapahtuu vain Muotoile solut (Format Cells) -ikkunassa, sen Tasaus (Alignment) -välilehdellä tai Aloitus>Yhdistäsolut – painikkeella.
  Tasaus-ryhmän oikeasta alareunasta aukeaa Solujen muotoilun Tasaus-välilehti, josta läytyy edellä mainitut ominaisuudet.

Solun numeromuotoilut

Taulukkolaskennalle tyypilliset solujen tasausmuotoilut löytyvät painikkeina Aloitus – valikon työkaluriviltä Numero ryhmästä:

 • Lukumuotoilu
  Erityishuomiota vaativa muotoilu on numeron muuttaminen tekstiksi. Haluttaessa kirjoittaa esimerkiksi postinumero 00100, solun arvoksi tuleekin normaalisti 100, sillä ohjelma pudottaa luvuista etunollat automaattisesti pois. Tämän estämiseksi postinumeron tai vastaavan eteen voidaan kirjoittaa heittomerkki ('), jolloin ohjelma ymmärtää luvun tekstitiedoksi, tasaa numeron etunollineen tavallisen tekstin tapaan solun vasempaan laitaan, ja jättää heittomerkin näkymättömiin. Toisaalta tämäkin muotoilu voidaan tehdä Muotoile solut -ikkunanLuku-välilehdellä, jossa luvulle voidaan antaa luokaksi Teksti.
 • Valuuttamuotoilut (Currency)
 • Prosentti % (Percent Style). Prosenttiluvut (tai prosenttiluvun tuottava kaava) kannattaa kirjoittaa %-merkin kanssa alun pitäenkin, koska Prosenttimuoto (Percent Style) painike paitsi lisää prosenttimerkin, myös kertoo luvun automaattisesti sadalla. Tämä siksi, että haluttaessa ilmaista esimerkiksi 20 % tarkoitetaan itse asiassa lukua 0,20. Näin luvusta 20 tuleekin prosenttimuotoon muutettuna 2000 %. Näin ollen on helpompi kirjoittaa soluun suoraan 20 % kuin kirjoittaa 0,2, hyväksyä arvo ja muotoilla solu sitten prosenttimuotopainikkeella.
 • Erotinmuoto (Comma Style) 000: käytetäänkö tuhaterotinta vai ei. Windowsin maakohtaiset (tai "aluekohtaiset", regional) asetukset vaikuttavat solujen muotoiluun. Käyttöjärjestelmän asetuksissa säädetään mm. desimaalierotin (pilkku vai piste), desimaalien oletuslukumäärä (yleensä 2), numeroryhmien erotin eli ns. tuhaterotin (välilyönti vai pilkku, esimerkiksi 1 000 000 Suomessa ja 1,000,000 Yhdysvalloissa), rahayksikkö sekä ajan ja päivämäärän muoto.
 • Desimaalien määrä: Lisää desimaaleja ja Vähennä desimaaleja (Increase/Decrease Decimals)  
  Numero-ryhmän oikeasta alareunasta aukeaa Solujen muotoilun Luku-välilehti, josta läytyy edellä mainitut ominaisuudet. Sen lisäksi löytyy mm. Aika-muotoilu.

Muotoile solut

Kaikki valitun solun tai solualueen muotoilut voidaan hallita keskitetysti komennolla Aloitus >  Muotoile > Muotoile soluja…(Start>Format > Format sels…), tai hiiren kakkospainikkeella taulukonkohdalla Muotoile solut (Format sells). Helpoimmin ikkuna on avattavissa näppäinkomennolla Ctrl+1

Muotoile solut (Format Cells) -ikkunassa on kuusi välilehteä:

 • Luku kts. edellä Solun numeromuotoilut
 • Tasaus kts. edellä Solujen tasausmuotoilut
 • Fontti kts. edellä Fonttimuotoilut
 • Reunaviiva kts edellä Reunaviiva
 • Täyttö (Patterns) *-*välilehti sisältää solun täyttövärit ja/tai täyttökuviot (täyttövärit myös muotoilutyökaluriviltä).

 • Suojaus (Protection) -välilehdellä solut voidaan lukita tai piilottaa.

 

Sarakeleveyden ja rivikorkeuden säätäminen

Sarakeleveyden ja rivin korkeuden säätäminen kuuluvat myös taulukon muotoiluun. Säätö tapahtuu vetämällä hiirellä sarake- tai rivitunnuksen reunasta (tunnusten välistä), jolloin hiiri muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi. 

Sarake- ja rivimuotoiluja löytyy Aloitus > Muotoile (Start) -valikosta, mukaan lukien sarakkeiden tai rivien ja piilottaminen. 

Sarakkeiden ja rivien lisääminen ja postaminen

Sarakkeiden tai rivien lisääminen käy:

a) valitsemalla rivi/sarake (klikkaamalla hiirellä tunnistetta) ja valitsemalla hiiren kakkospainikkeella Lisää (Insert)

Icon

Jos olet valinnut useamman rivin/sarakkeen, lisäys operaatiossa lisääntyy yhtä monta riviä/saraketta.

b) Aloitus (Start) > Lisää (Insert) -valikon kautta.

Rivien ja/tai sarakkeiden poistaminen tapahtuu vastaavasta, mutta komennolla Poista (Remove).

Icon

Muista, että Delete-näppäimen painaminen poistaa vain solujen sisällön.


Tyylimuotoilut

Mikäli samanlaisia muotoiluja tarvitaan toistuvasti, ne voidaan tekstinkäsittelyn tapaan koota tyyleiksi, joskin Microsoft Excelin tyylityökalu on vähän erilainen. Tyylit löytyvät Aloitus>Solutyylit…(Start>Sellstyle…) .