Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GIF-kuvat voidaan tallentaa erilaisilla paleteilla, joista saa tehtyä monenlaisia variaatioita. Värejä voi siis maksimissaan olla 256, mutta usein GIF-kuvien kanssa riittää vähempikin. Valokuvat kannattaa pääsääntöisesti tallentaa JPEG-formaatissa, ja tasaiset väripinnat, kaaviokuvat, viivapiirrokset ja muut vähän sävyinformaatiota sisältävät kuvat GIF-muodossa. Sivun alareunassa on kuitenkin käytetty fotorealistista kuvaa GIF-muodossa. Aina ei voi katsoa taulukosta ainoaa oikeaa ratkaisua tallennusasetuksille, vaan kokeilemalla pääsee parhaaseen tulokseen. Kun kuva tallennetaan GIF-muotoon, se saa indeksoidut värit: ylimääräiset värit poistetaan kuvasta ja vain olennainen säilytetään. PhotoShop-ohjelma luo GIF-tallennuksessa kuvalle (sisältyy kuvatiedostoon) värihakutaulukon, jossa kuvataan nuo vähäisemmät jäljellejääneet värit. Värihakutaulukko toimii hakemistona ja tästä syystä prosessia kutsutaan indeksoinniksi.

Save for Web -ikkuna.

Vaihtoehtoja Photoshopissa gif muutos-/tallennusasetuksiin:

  • Web-asetus muuntaa kuvan 216 värin "web-turvalliseen" väripalettiin, jolloin kuva näkyy selaimissa "oikein" myös vähäiseen väritoistoon pystyvillä tietokoneilla
  • Adaptive-asetus (mukautettu) valitsee kuvasta eniten käytetyt värit, mikä yleensä johtaa parhaaseen tulokseen
  • Perceptual ja Selective (havainnollinen ja valikoiva) ovat adaptive-asetuksen muunnelmia: kun adaptive säilyttää eniten käytetyt värit, perceptual käyttää kehittyneempää menetelmää ja pyrkii tuottamaan parhaat värisiirtymät. Selective-asetuksella voidaan säilyttää tärkeitä värejä, kuten web-turvalliseen palettiin kuuluvat värit.

Vihje: Valitse Perceptual kuville, joissa pehmeät siirtymät ovat tärkeämpiä kuin tarkat väriarvot. Valitse selective, kun kuvassa on kirkkaita värejä tai teräviä siirtymiä. Ja jos kuvassa on varsin vähän värejä ja haluat säilyttää ne mahdollisimman tarkasti, valitse Adaptive.

Save for Web -ikkuna.

 

Joitakin GIF-kuvan tallennuksessa valittavia asetuksia:

  • Colors: Voit määrittää paletin värien määrän. Vähemmän värejä tarkoittaa vastaavasti pienempää tiedostokokoa.
  • Forced (pakotettu): Tällä asetuksella voidaan lukita tärkeitä värejä alkuperäisestä kuvasta siten, ettei niitä muuteta.
  • Transparency (läpinäkyvyys): Jos kuva on läpinäkyvän taustan päällä olevalla tasolla, läpinäkyvyys voidaan säilyttää valitsemalla tämä valintaruutu. GIF-kuvissa läpinäkyvyys on kaksiarvoinen (käytössä tai ei). Raja kuvan "laidoilla" on siten jyrkkä ja pehmeitä siirtymiä läpinäkyväksi ei voi toteuttaa.
  • Dither (rasterointi): Tällä asetuksella määritetään, miten PhotoShop jäljittelee niitä värejä, jotka kuvasta on poistettu. None-asetus korvaa värit lähinnä vastaavilla väritaulukosta löytyvillä väreillä. Värisiirtymistä tulee karkeita, mutta tämä on silti usein suositeltavin vaihtoehto. Diffusion-asetus käyttää satunnaista rasterointia, jolla pyritään luonnonmukaiseen vaikutelmaan. Pattern-asetus käyttää geometrisiä kaavioita, joka johtaa rumaan lopputulokseen. Noise-asetus lisää satunnaiskohinaa kaikkialle kuvaan, ei vain siirtymäalueille.

Erilaisin asetuksin Photoshopin Safe for Web -toiminnon kautta tallennettuja gif-kuvia - vertaile kuvia. Vähemmälläkin värimäärällä voi saada hyvää jälkeä aikaiseksi muita asetuksia muuttamalla

Esimerkkikuvassa on omena valkoista taustaa vasten. Kuva on epätarkka, pikselit erottuvat selvästi.

Esimerkkikuvassa on omena valkoista taustaa vasten. Kuva on hieman edellistä esimerkkiä tarkempi.

Esimerkkikuvassa on omena valkoista taustaa vasten. Kuva on hieman tarkempi kuin edelliset esimerkit.

Websafe-paletti, ei rasterointia (No Dither). Tiedostokoko 5 kilotavua.

Websafe-paletti, rasteroinnissa (Dither) käytetty Pattern-asetuksia (kuviorasterointi). Tiedostokoko 11 kilotavua.

Websafe-paletti, rasteroinnissa käytetty Noise-asetuksia (satunnaiskohina). Tiedostokoko 12 kilotavua.

Esimerkkikuvassa on omena valkoista taustaa vasten. Kuva on kohtuullisen tarkka.

Esimerkkikuvassa on omena valkoista taustaa vasten. Kuva on kohtuullisen tarkka.

Esimerkkikuvassa on omena valkoista taustaa vasten. Kuva on kohtuullisen tarkka.

256 väriä Perceptual-asetuksilla, ei rasterointia. Tiedostokoko 14 kilotavua.

128 väriä Selective-asetuksilla, rasteroinnissa käytetty Diffusion-asetuksia. Tiedostokoko 13 kilotavua.

64 väriä Adaptive-asetuksilla, rasteroinnissa käytetty Diffusion-asetuksia. Tiedostokoko 10 kilotavua.