Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Google - Internetin suosituin hakukone

Googlesta (http://www.google.fi) on tullut Internetin suosituin hakukone. Sen tietokanta on valtaisa ja haku kohdistuukin yli 8 miljardiin www-sivuun. Määrä on huikea, mutta sekään ei kata kaikkia Internetin sivustoja. Jotain Googlen suosiosta kertoo myös se, että koneesta tehdään yli 100 miljoonaa hakua päivässä.

Perushaun voi suorittaa Googlen etusivulla, jossa olevaan laatikkoon voi kirjoittaa useamman hakusanan. Perushaulla tarkoitetaan yksinkertaista 1 - 3 hakusanan hakua.

Jokaisella hakukoneella on niin kutsuttu oletusoperaattori. Mikäli hakusanojen eteen ei panna Boolen operaattoreita tai vaihtoehtoisesti plus- tai miinusmerkkiä (+/-), Google olettaa automaattisesti, että haku tehdään AND -operaattorin avulla.

Esimerkki:
Jos kirjoitamme Googlen hakulaatikkoon ahven hauki, niin hakukone lukee sen Boolen logiikkaa käyttäen näin: ahven AND hauki
Sama asia voitaisiin ilmaista plus - ja miinusmerkkejä käyttäen seuraavasti: +ahven +hauki

Jos taas haluamme tehdä haun, jonka tuloksena löydämme kaikki ahvenia ja haukia koskevat dokumentit, mutta emme halua, että hakutuloksessa mainitaan mitään lohista, voimme kieltää tietyn sanan eli tässä esimerkissä sanan lohi, esiintymisen laittamalla sen eteen miinusmerkin (-) , joka vastaa haku-koneissa NOT operaattoria.

Esimerkki:
Jos kirjoitamme Googlen hakulaatikkoon +ahven +hauki -lohi, niin hakukone rajaa kaikki lohta koskevat dokumentit pois.

Icon

HUOM: Sanojen väliin tulee aina välilyönti ja plus- tai miinusmerkki (+/-) tulee välittömästi ennen sanaa, eikä merkin jälkeen ole välilyöntiä!

Kun suoritat hakuja hakukoneiden avulla, käytä haussa täsmällisiä ja tarpeeksi useita sanoja. Esimerkki: Jos käytät ainoastaan halusanaa siili, löydät varmuudella satojatuhansia sivuja. Kiinnostavimpien sivujen etsiminen tuhansien sivujen joukosta on aika toivotonta. Google pyrkii järjestämään jossain mielessä tärkeimmät sivut tulosten kärkeen, mutta Googlen käsitys asian tärkeydestä saattaa olla toisenlainen kuin omasi. Jos sinua kiinnostaa tietää, voiko siilille antaa ruuaksi maitoa, niin haku "siilin ravinto" maito johtaa olennaisille sivuille (myös löydettyjen sivujen lukumäärä pienenee huomattavasti).

Google jättää yleensä useimmat aksentit huomioimatta, esimerkiksi á, à, â = a. Jos kirjoitat plusmerkin sanan eteen, esimerkiksi +más, Google tekee tarkan haun ja ottaa tällöin aksentin huomioon.
Google saattaa tunnistaa kirjainyhdistelmät aa, ae, oe kirjainten å, ä, ö vastineiksi. Tällöin voidaan käyttää plusmerkkiä tämän estämiseksi. Esimerkiksi hakusanalla haalla löytyy mm. sivuja, joilla on ruotsin sana hålla. Tämä voidaan siis estää kirjoittamalla haku muotoon +haalla.

Google jättää yleensä kokonaan huomiotta eräät hyvin yleiset englannin sanat, kuten the ja a, elleivät ne ole lainausmerkeissä. Esimerkiksi the times tarkoittaa samaa kuin times, mutta "the times" on paljon tarkempi haku.

Likimääräisyyshaku saadaan aikaan tildellä eli aaltoviivalla (~) sanan edessä. Se toimii käytännössä lähinnä englanninkielisille sanoille. Esimerkiksi ~paint löytää myös mm. sanat spray, painting, draw ja paintings. Kyse on siis paitsi sanojen asun myös merkityksen samankaltaisuudesta.

Huomaa myös, että Google hakee sanoja vain siinä muodossa kuin ne on kirjoitettu! Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että et voi katkaista Googlessa sanan vartaloa saadaksesi mukaan kaikki sen taivutus-päätteet. Google ei myöskään tee eroa pienten ja isojen kirjainten välillä, joten sillä ei ole väliä, kirjoitatko hakukoneeseen Joensuu, joensuu vai jOENsuu.

Googlen tarkennettu haku (advanced search)

Mikäli haluat määritellä hakuehtosi vielä tarkemmin, voit käyttää Googlen tarkennettua hakua (http://www.google.fi/advanced_search). Se mahdollistaa tarkemman hakulausekkeiden muotoilun ja haun kohdistamisen esimerkiksi tietylle palvelimelle (esim: joensuu.fi), tietyn-muotoisiin tiedostoihin (esim: pdf), jne.

Ikkunan yläreunassa (yllä oleva kuva, jonka saat suuremmaksi klikkaamalla kuvaa) sinisellä pohjalla oleva Etsi tulokset -kenttä sisältää neljä eri ehtoa:

 1. Kaikilla näillä sanoilla - vastaa AND-operaattoria. Tähän kenttään kirjoitetaan kaikki ne hakusanat, joiden haluamme ehdottomasti esiintyvän hakutuloksessa. Sanat kirjoitetaan peräkkäin ja niiden väliin tulee välilyönti. AND-operaattoria EI tähän kenttään tarvitse kirjoittaa.
 2. Juuri tällä sanalla tai ilmauksella - kyseessä on fraasihaku. Tällöin laatikkoon kirjoitetaan haluttu fraasi, kuten vaikkapa Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus tai Tietojenkäsittelytieteen laitos. Mikäli haet vain yhtä fraasia kerrallaan, lainausmerkkejä ei tarvitse laittaa Täsmällinen ilmaisu -laatikkoon. Mutta jos haluat, että hakutuloksessa esiintyy kaksi fraasia (esim. "William Shakespeare" ja "to be or not to be"), kirjoita fraasit ko. laatikkoon lainausmerkein varustettuna ja laita väliin AND-operaattori. Tällöin hakutulokseen tulevat ne dokumentit, joissa esiintyvät nämä fraasit.
 3. Millä tahansa näistä sanoista - vastaa OR-operaattorin käyttöä. Kun haluat, että hakutuloksessa esiintyy jokin näistä sanoista (esim. ahven OR hauki), kirjoita hakusanat tähän laatikkoon.
 4. Ei millään näistä sanoista - vastaa NOT-operaattorin käyttöä. Tähän laatikkoon kirjoitetaan ne hakusanat, joiden emme missään tapauksessa halua esiintyvän hakutuloksessa.

Tarkenna sitten hakua... -kohdassa voit määritellä hakua tarkemmin. Kenttien jälkeen on ohje, miten valinta vaikuttaa.

Sanojen katkaiseminen (esimerkiksi sijamuotojen löytämiseksi) ei ole mahdollista Googlessa. Jos haluat etsiä sanoja kissa ja kissat, tulee haku suorittaa kaksi kertaa tai vaihtoehtoisesti yhdistää hakutermit OR-operaattorilla. Sanojen taivutusmuotojen etsiminen onnistuu helpoimmin niin, että kirjoitat hakusanat Googlen tarkennetun haun kenttään Millä tahansa sanoista, joilloin Google etsii kaikki ne sivut, joilla jokin kirjoitetuista hakutermeistä (taivutusmuodoista) esiintyy. Samalla tavalla kannattaa suorittaa yksikössä ja monikossa olevien hakutermien etsintä.

Haun analysointi Googlessa

Kun suoritat haun Googlen (tai muun hakukoneen) avulla, saat esiin seuraavalla sivulla olevan kuvan (*kuva 5*tarkista numerointi) kaltaisen hakutuloslistauksen. Mitä voimme tuosta listauksesta nähdä? Kuvaan on merkitty seuraavat keskeiset kohdat numeroilla 1-8. 

 
 

 1. Hakutulosten määrä
 2. Hakuun käytetty aika
 3. Sivun otsikko
 4. Sivun kuvaus
 5. Sivun osoite eli URL
 6. Välimuistissa. Tämä linkki näyttää www-sivun sellaisena, kuin se on alun perin Googleen luetteloitu. Sivua on voitu muuttaa sen jälkeen.
 7. Samankaltaisia sivuja. Tämä linkki tuottaa uuden haun vastaavanlaisista www-sivuista.

Kts. myös Lähdekritiikki ja Hakustrategian muotoileminen