Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvan koko sopivaksi

Kuvan kokoa pitää usein säätää uusiksi riippuen käyttötarkoituksesta: verkkoon, painoon vai tulostettavaksi? Kun lataat kuvan kamerasta koneelle, se vaatii usein kokomäärittelyjä ennen käyttöä.

Fyysinen koko, tiedostokoko, pikselikoko, kuva-alueen koko, ...

Määrittele kuvan koko valitsemalla Image > Resize > Image Size / Canvas Size.

Kuvasuhteiden määrittely

Elements 9 -versiossa on hyvä olla tarkkana kuvasuhteiden määrittelyssä.

Kuvassa 1 on tilanne, jossa sekä kuvan leveys, korkeus että resoluutio on linkitetty toisiinsa. Tämä saattaa olla ongelmallista silloin, kun haluat pienentää kuvaa vaikkapa verkkoa varten. Kun tässä tilanteessa pienennät kuvan leveyttä esimerkiksi kymmeneen senttiin, kuvan resoluutio nousee automaattisesti, vaikka verkkokuvassa riittää resoluutioksi esimerkiksi 72 ppi.

Kuva 1. Kuvan leveys, korkeus ja resoluutio on linkitettyinä toisiinsa.

* * *

Kuvassa 2 on tilanne, jossa ainoastaan kuvan leveys ja korkeus on linkitetty. Nyt voit pienentää esimerkiksi kuvan leveyttä, jolloin kuvan korkeus muuttuu automaattisesti samassa suhteessa, mutta resoluutio pysyy samana kuin aikaisemmin. Resoluutio saadaan pois linkitettävistä, kun laitat rastin Resample Image -kohtaan.

Lisätietoa kuvakoosta ja resoluutiosta: https://wiki.uef.fi/display/opkmateriaalit/Digitaalinen+kuva