Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tärkeimpiä kuvien tallennusmuotoja

Pelkästään bittikarttakuvien tallennukseen tarkoitettuja tiedostomuotoja ja niiden variaatioita on olemassa useita kymmeniä. Käytännön työssä niitä tarvitaan yleensä vain muutamia. Tiedostomuodosta käytetään myös nimityksiä tiedostoformaatti tai tallennusformaatti.

BMP
Windows Bitmap. Windowsin oma bittikarttamuoto. Tiedostonimi on muotoa nimi.BMP. Värisyvyys 1 - 24 bittiä. Vie reilusti levytilaa.

GIF
CompuServe Graphics Interchange Format. Tiedostonimi on muotoa nimi.GIF. Käyttää indekstoituja värejä - kuva voi sisältää enintään 256 erilaista väriä. Käyttää häviötöntä pakkausmenetelmää, mutta väritietoa häviää rutkasti muutettaessa TrueColor -kuva GIF-muotoon. Nykyään käyttökohteena on lähinnä internet ja web-sivut.

JPG / JPEG
Joint Photographic Experts Group. Tiedostonimi on muotoa nimi.JPG. Valokuva voidaan tallentaa 24-bittisenä TrueColor -muodossa 16,7 miljoonalla värillä. Käyttää häviöllistä, käyttäjän säädettävissä olevaa pakkausmenetelmää (Lossy compression). Valokuvamaisten kuvien laatu on sopivalla pakkausasetuksella korkea, ja soveltuu jopa laatuvaatimuksiltaan korkeaan printtimediaan. Myös resoluutioarvo ja muita kuvaan liittyviä lisätietoja voidaan tallentaa varsinaisen kuvatiedoston mukaan. Hyvä yhteensopivuus eri ohjelmien välillä. Digitaalisten valokuvien paras lopputallennusmuoto web-käyttöön.

PNG
Portable Network Graphics. Tiedostonimi muotoa nimi.PNG. Kehitetty www-käyttöön. PNG-8 on kilpailija gif-kuville ja PNG-24 jpegille. Ominaisuuksien perusteella se on parempi nettikäyttöön kuin GIF ja JPEG. Multimediaohjelmille, kuten Flashille ja Directorille sovelias formaatti. Kuva voidaan tallentaa 24-bittisenä ja pakkausmenetelmä on häviötön. PNG-kuvassa voi olla osittainen tai täydellinen läpinäkyvyys, eli kuva vapautuu neliömuodon kahleista ja voi olla myös osin läpikuultava.

PSD
Photoshop Format. Photoshop-kuvankäsittelyohjelman oma tiedostomuoto. Tiedostonimi muotoa nimi.PSD. Värisyvyys voi olla 1 - 64 bittiä. Kuvatiedostoon tallentuvat itse bittikarttagrafiikan lisäksi esimerkiksi vektorigrafiikka, tasot, maskit, kanavat ja kuvan resoluutiotieto. PSD-tiedostomuotoa kannattaa käyttää kuvan muokkausvaiheessa ja työkopioissa. Loppukäyttöä varten kuva tallennetaan tai viedään haluttuun muotoon.

PSP
Paint Shop Pro File Format. Tiedostonimi on muotoa nimi.PSP. Värisyvyys 1 - 24 bittiä. Kuvatiedostoon tallentuvat bittikarttagrafiikan lisäksi esimerkiksi vektorigrafiikka, tasot, maskit, kanavat ja kuvan resoluutiotieto. Hyvä tallennusmuoto PSP-käyttöön. Loppukäyttöä varten kuva tallennetaan tai viedään haluttuun muotoon.

TIF / TIFF
Tagged Image File Format. Tiedostonimi on muotoa nimi.TIF. Kuva voidaan tallentaa 24-bittisenä. Tiedosto voi olla pakkaamaton tai pakattu häviöttömällä LZW-pakkauksella. Pakkaamattomana hyvin yhteensopiva eri ohjelmien kanssa.

PICT
Macintosh-järjestelmän oma bittikarttamuoto.