Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sivun sisältö

 

Kuvan/muodon valitseminen

Jotta kuvaa/muotoa voisi muokata tai sen asemointi muuttaa, tulee se valita:

 • Klikkaa kerran kuvaa/objektia hiirellä ja sen ympärille tulee "kahvoja" erilaiseen muokkaukseen.
 • Voit valita yksittäisiä objekteja napsauttamalla niitä painaen samalla Vaihto-näppäintä
 • Voit valita useita objekteja napsauttamalla niitä painaen samalla Ctrl – näppäintä
 • Aktivointi poistuu kun napsautat objektin ulkopuolella, ja palaa taas kun napsautat objektia.

Kuvan/muodon koon muuttaminen

 1. Valitse kuva.
 2. Ottaessasi kiinni hiirellä reunojen neliö-merkkeihin eli koonmuutoskahvoihin (kts. kuva vieressä) voit raahaten suurentaa/pienentää kuvan kokoa. Ottaessasi hiirellä kiinni kulman ympyrästä, kuvan koko muuttuu haluamaksesi säilyttäen kuvan suhteet.
Icon

Kuvan ominaisuudet (tiedostokoko, tarkkuus) vaikuttavat kuvan kokoa muutettaessa. Mitä suurempi kuva, sitä isompi word-tiedosto ja sitä paremmin voit sitä muokata. Tosin kun sitä pienetää paljon, voi kuva näyttää epätarkalta.

Huonosta kuvasta et saa parempaa ilman erillistä kuvankäsittelyohjelmaa.

Tuotu kuva jää aktiiviseksi eli sen kulmissa ja sivuilla on pienet neliöt eli koonmuutoskahvat, joita vetämällä kuvan kokoa voidaan muuttaa. Siirtäminen puolestaan onnistuu kuvaa vetämällä mistä muusta kohtaa tahansa. 

Kuvan/muodon kääntäminen

 1. Valitse kuva.
 2. Ota kiinni kuvan yläpuolella olevasta vaaleasta ympyrästä   ja raahaa sitä ympäri kuvan akselia. Kuva kääntyy haluamaksesi.

Jos haluat saada kuvasta peilikuvan, ota kiinni kuvan vetokahvoista (neliöistä tai ympyrästä) ja raahaa hiirellä "kuvan yli". Päästä hiirestä irti, niin kuva jää paikoilleen.

Muodon kulmien määrittäminen

Muodon aktivoitaessa, tulee siihennäkyviin keltainen salmiakin muotoinen muokkauskahva. Siitä raahamalla voi määrittää ko. muodon omainaisuutta. Alla olevassa kuvassa sillä vaikutetaan alareunan pituuteen ja siten kulman suhteisiin.

 

Kuvan asemointi, rivitys tekstiin nähden

Tuotaessa kuvatiedostoa tai mitä tahansa objektia on usein viisasta varmistaa, että kuvan rivitys (asettelutapa) on oikeanlainen. Tällöin objektin myöhempi muokkaaminen helpottuu. Kuva lisätään asiakirjan alueella tarkasti tekstikohdistimen osoittamaan paikkaan, ja Word käsittelee sitä oletusarvoisesti merkkinä. Toisin sanoen asiakirjaan lisätty kuva käyttäytyy kuten kirjoitusmerkki, se sijoittuu tekstin kanssa samalle riville ja työntää muut rivit tieltä pois. Jotta teksti kiertäisi kuvan, kuva on muutettava "kelluvaksi" eli sen rivitystapaa on muutettava.

Kuvan asemointia määriteltäessä:

1. Valitse kuva 
2. Valitse ylävalikkoon aukenevasta työkaluriviltä Kuvatyökalut > Muotoile > Sijainti (kts. kuva alla)

3. Jos sinulla on dokumentissä tekstiä, voit määritellä Rivitä teksti -valinnalla tekstin sijoittelun kuvaan/muotoon nähden.

 • Tekstin tasossa - oletusasetus ja teksti sijoittuu tekstin kanssa samaan tasoon
 • Neliö - kuvan ympärille tulee neliö ja teksti kulkee sen ympäri. Tätä vaikutusta ei huomaa, jos kuva on alunperin neliö.
 • Tiivis - teksti seuraa kuvaa tiiviisti. Tämän vaikutus riippuu kuvasta. Vrt. kuva alla.
 • Läpi 
 • Ylä- ja alapuoli - Kuva on omalla rivillään. Tätä käytetään yleensä esim. opinnäytetöissä.
 • Tekstin alla - Kuva on taustakuvana ja teksti on kuvan päällä
 • Tekstin päällä - Kuva on tekstin edessä 
 • Muokkaa rivityspisteitä - tämä aktivoituu vain piirroksissa ja voit muokata kuvan tekstin rivitysääriviivoja haluamaksesi 
 • Erikoisasettelu... kts. seuraava kohta

Erikoisasettelusta aukeaa kuvan Asettelu-valikko, jossa on 

 • Sijainti-välilehti 
 • Tekstin rivitys-välilehti, jossa voit esim. määritellä 
  • miltä puolelta kuvaa teksti kiertää (Rivitä teksti)
  • kuinka paljon tilaa on kuvan ja tekstin välissä (Etäisyys tekstistä)
 • Koko- välilehti

Muodon muokkaaminen

 

Kuvan ominaisuuksien muokkaaminen


Kun kuva on valittu, aktivoituu työkaluriville kuvatyökalut.

Se sisältää useimpiin tarpeisiin riittävän valikoiman kuvanhallinta työkaluja, joilla voit mm. rajata kuvaa, muuttaa sen harmaasävyiseksi tai mustavalkoiseksi ja – erityisesti tulostusjäljen parantamiseksi – säädellä kuvan kirkkautta ja kontrastia.

Kuvan ominaisuuksia pääset muotoilemaan samalla tavalla kuin tekstikehyksenkin, avaamalla pikavalikon kuvan päällä ja valitsemalla Muotoile kuvaa… (vastaava toiminto löytyy myös pikatyökaluriviltä ja Muotoilevalikosta). Avautuva toiminto on itse asiassa sama kuin tekstikehyksillä tai muillakin graafisilla objekteilla (vrt kuva alla vasemmalla), jonka jälkeen avautuu Muotoile kuvaa-valikko: (vrt. seuraava kohta).

Muotoile kuvaa-valikko

Icon

Huomaa, että samat muokkausvaihtoehdot löytyvät myös Kuvatyökaluriviltä.


 Täyttö ja viiva -valikossa voit nimensä mukaan määrittää objektin täyttöön ja reunaviivaan liittyvät asetukset. 
Avaa valinnat laajentamalla näkymää edessä olevasta pienestä nuolesta*.*


 Tehosteet -valikosta voit määritellä varjostusta, heijastusta, hehkua, pehmentää reunoja, tehdä kolmiulotteista muotoilua tai kiertoa tai listätä taiteellisia tehosteita.


 Asettelu -ja ominaisuudet -välilehdellä voit määritellä tekstiruudun paikkaa ja vaihtoehtoista tekstiä.


Kuva-välilehdellä on kuvan erikoismuokkaustoiminnot:

 • Kuvakorjauksetmahdollisuudet eli terävöinti, pehmennys, kirjjaus ja kontrastin määrittelyt
 • Kuvan väri eli värikylläisyys, värisävyn ja kuvan värisävyn muokkaaminen
 • Rajaa, kuvan rajaustoiminto