Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tälle osiolla julkaistaan erityisesti opiskelijoille suunnattuja ohjeita. Soveltuvin osin muutkin, varsinkin ohjelmistojen ohjeet -osion materiaalit koskevat myös opiskelijoita.

OPISKELIJOIDEN TIETOKONEEN KÄYTTÖTUKI

Opinto- ja opetuspalvelut -yksikkö on Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa palveleva yksikkö. Palveluja on tarjolla kaikilla kolmella kampuksella. Opiskelijoidentietokoneen ja yliopiston verkkopalveluiden käytön tueksi opiskelijoille on erityisesti Oppari, josta saa apua henkilökohtaisesti, s-postilla tai puhelimella. Katso tarkemmin www-sivulta http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut.

 Tämän osion alla olevat sivut: