Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppimisen arviointi -materiaali on tuotettu Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ISVY -yhteistyönä keväällä 2005.
Oppimisen arviointia käsittelevä materiaali on rakennettu modulaariseksi, jolloin sen osia voidaan käyttää itsenäisesti toisistaan riippumatta. Materiaalin pohjalta voidaan luoda esimerkiksi henkilöstökoulutuksen tarpeisiin oppimisen arviointia käsittelevä kurssi ja sitä voidaan hyödyntää sekä opiskelijan oppimisprosesseja rakennettaessa että kouluttajan koulutusmateriaalina.

Tämä materiaali on vapaasti käytettävissä opetus- ja koulutustarkoituksiin, tekijänoikeudelliset seikat  huomioonottaen. Joihinkin materiaalissa viitattuihin linkkeihin ei pääse tutustumaan kuin yliopistojen kampusalueilta. Osa linkeistä vaatii kampusalueiden ulkopuolelta tutustuttaessa yliopiston käyttäjätunnuksen.

Tervetuloa tutustumaan oppimisen arviointi -materiaaliin!