Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taustaa

Tämä Oppimisen arviointi -materiaali on tuotettu Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ISVY-yhteistyönä (Itä-Suomen verkostoyliopisto) keväällä 2005. Keväällä 2020 materiaali kopioitiin alkuperäisestä kohteestaan Itä-Suomen yliopiston wikialustalle, ja siihen on lisätty joitakin ajankohtaisia lähteitä ja materiaaleja (esimerkiksi käänteisestä oppimisesta). Osaan materiaalista on tehty tarkistuksia sekä poistettu ja/tai merkitty sellaiset verkkolähteitä, joita ei enää verkosta löydy.

Lähtökohtana on ...

... toteuttaa konstruktiivisesti linjakasta opetusta. Mitä se tarkoittaa?

 • Arviointimenetelmät ovat linjassa osaamistavoitteiden ja niiden saavuttamista tukevien opetusmenetelmien kanssa

  • Arvioinnin kohteet vastaavat osaamistavoitteita
  • Arviointimenetelmät määräytyvät sen mukaan, miten osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan
   --> millaisia opetusmenetelmiä käytetään
 • Arviointi ohjaa opiskelijan oppimista ja opiskelustrategian valintaa.

                   --> Opiskellaan sitä, mitä arvioidaan.

                   --> Oppimista ohjaava arviointi oppimisprosessin eri vaiheissa.

Laadukas arviointi on

 • luotettavaa ja oikeudenmukaista.
 • kriteeriperustaista.
 • tukee opiskelijan oppimista.
 • antaa opiskelijalle palautetta osaamisestaan.
 • kehittää opiskelijan elinikäisen oppimisen taitoja (Virtanen & Hailikari 2016).


Lähteet

 • Virtanen, V. & Hailikari, T. 2016. Arviointikäytäntöjen uudistaminen kohti elinikäisen oppimisen tarpeita.

Tutustu arviointiin alla olevien alasivujen lisäksi

Lue lisää:

Tältä sivulta löydät vinkkejä opetukseen seuraavista aiheista:

 • No labels