Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Posterin tarkoitus

Posteri (tietotaulu, tutkimusjuliste, juliste) on hyvin yleinen tapa julkistaa tutkimustyötä ja -tuloksia tieteellisten kokouksien yhteydessä lähes jokaisella tieteenalalla. Se voi olla myös kokousmatkan rahoituksen edellytyksenä. Posterit jaetaan kahteen tyyppiin:

Tieteellinen posteri

Tieteellisellä posterilla kuvataan tutkimusta ja sen tuloksia lyhyesti ja ytimekkäästi. Se koostuu johdannosta, aineisto- ja menetelmäkuvauksista, tuloksista sekä johtopäätöksistä.

Käytännöllinen / ammatillinen posteri

Posterilla voidaan kuvata esim.jonkin ryhmän toimintaa, projektin tapahtumia jne. Posterin sisältö on hyvin vapaamuotoinen.

Mainostava posteri

Kuvia käytetään enemmän ja ne ovat laadukkaita, ja tekstin osuus on pienempi.

Posterin tulee olla tyylikäs, selkeä, informoiva ja se tulee nähdä vähintään muutaman metrin päästä. Se on samalla käyntikortti itsestäsi, edustamastasi tahosta ja tutkimusalastasi.

Posterin tekoprosessin vihjeitä

Ennen suunnitteluvaihetta:

 1. Älä jätä posterin tekoa viimeiseen päivään!
 2. Tieteellisten kokousten ja konferenssien ohjeissa usein kerrotaan myös ohjeet posterin tekoon. Niitä on syytä noudattaa kirjaimellisesti. Ensimmäinen tarkistettava asia on posterin koko.
 3. Tarvitsetko posterista pienempiä "hand out"-versioita? Ovatko ne samanlaisia kuin itse posteri, mutta pienempiä?

Suunnitteluvaiheessa:

 1. Mieti, mitä haluat kertoa. Muista myös, että suunnittelemasi ja aikomasi asiat voidaan myös "lainata" muualle. Puolivalmista työtä esitettäessä saattaa oma mielenkiintosi sen loppuunvientiin herpaantua. Ihanteellisin aika posterin julkaisemiselle on kun artikkelisi on juuri hyväksytty painettavaksi, mutta se julkaisuviiveen takia on vielä tuntematonta.
 2. Posteri kannattaa, jos mahdollista, suunnitella suoraan A0-kokoon
 3. Liiallinen kikkailu ja monien värien käyttö voi tuottaa liian kirjavan lopputuloksen. Aloita suunnittelu hahmottelemalla tyylikäs kokonaisuus! Kysy muiden mielipiteitä!
 4. Voitko käyttää pohjana esim. laitoksesi graafista pohjaa?
 5. Selkeys on valttia!

Toteutusvaiheessa:

 1. Posterin laatimiseen olisi hyvä käyttää jotain graafiseen suunnitteluun tarkoitettua taitto- ja piirto-ohjelmaa (esim. Pagemaker, Illustrator, FreeHand), joista voidaan painotalossa painaa posteri suoraan. Tekstinkäsittelyyn tai esitysgrafiikkaan tarkoitetut ohjelmia (mm. Word, WordPerfect, PowerPoint) voi käyttää tietyin rajoituksin. Niiden käytössä saattaa tulla ikäviä yllätyksiä. Myös Postscript- (PS, EPS) sekä PDF-tiedostoja pystytään tulostamaan. PDF-tiedostoihin tulee ehdottomasti sisällyttää käytettävät fontit.
 2. Kuvat skannataan käyttäen mahdollisimman hyvää skannaustarkkuutta (150dpi tai parempi).
 3. Kuvat, taulukot ja tekstit tulee suurentaa riittävästi.
 4. MS Excelillä tehtyä grafiikkaa käytettäessä, muista säätää tekstien koot oikein.
 5. Tarkista lopputulos esikatselussa moneen kertaan, tarkista tekstit ja kuviot moneen kertaan. Käytä kolleegaa apunasi, sillä omaan tekstiin sokeutuu hyvin herkästi.

Valmistautuminen esitykseen:

 1. Mieti, miten aiot posterin kuljettaa ja hanki tarvittava kuljetuskotelo.
 2. Ota mukaasi varmuuden vuoksi jotain, millä voit sen kiinnittää seinään (nastat, nuppineulat, lankaa, teippiä tms.)
 3. Varaa tarpeeksi aikaa posterin ripustamiseen.

Linkkejä:

Powerpoint: