Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Monet perustoiminnot ovat samanlaisia kaikissa Office-ohjelmissa, joten voit hyödyntää PowerPointissa oppimiasi toimintoja muissakin toimistopaketin sovelluksissa ja päinvastoin. Kun käynnistät PowerPointin, ohjelmaikkunassa näkyy siis tyhjä esitys ja näytön oikeassa laidassa tehtäväruutu. Alla olevassa kuvassa on Microsoft PowerPointin ohjelmaikkuna. Kyseessä on PowerPointin versio 2010 suomenkielisenä.

Ohjelmaikkuna on alue, jota käytetään PowerPoint -ohjelman ja esitysikkunan näyttämiseen. Ohjelmaikkuna sisältää useita osia, jotka ovat samanlaisia kaikissa Microsoft Office 2010 -ohjelmissa, kuten otsikkorivin, valikkorivin ja työkalurivit. Ohjelmaikkuna sisältää myös osia, jotka löytyvät vain PowerPointista, kuten diaruudun (A), näkymäpainikkeet (B), muistiinpanoruudun (C) ja valikot (D).

Powerpointin ohjelmaikkuna

Otsikkorivillä näkyy ohjelman nimi ja tiedoston tallennusnimi. Mikäli diaesitystä ei ole tallennettu, otsikkorivillä näkyy Esitys1 (Presentation1). Järjestysnumero muuttuu sen mukaan, kuinka monta esitystä olet jo aloittanut työskentelyn aikana (esimerkiksi kuvassa 2 esityksen nimi on esitys 2). Tallennuksen jälkeen sana esitys korvataan kirjoittamallasi tallennusnimellä.

Diaesityksen yksi sivu täyttää PowerPointin normaalinäkymän. Sen ulkoasu määräytyy valitun suunnittelumallin (tai itse määritellyn ulkoasun) ja diarakenteen perusteella, ja siihen on merkitty dian objektien paikkamerkit. Kun esimerkiksi otsikkodian paikkamerkkiä napsautetaan hiirellä, päästään siihen kirjoittamaan tekstiä. Paikkamerkit eivät näy esityksesessä eikä tulosteessa.

PowerPoint sisältää useita näkymiä, joissa diaesitystä voidaan tarkastella tai muokata. Normaalinäkymä on jaettu kolmeen osaan, mikä vähentää jonkin verran muiden näkymien käyttötarvetta. Näkymää voidaan vaihtaa joko Näytä-valikon (View) kautta tai ohjelmaikkunan oikean alareunan painikkeilla.

Tilarivi sijaitsee ohjelmaikkunan alareunassa. Sen avulla nähdään kuinka mones esityksen dia on näkyvissä, mikä on esityksen diojen kokonaismäärä ja mikä suunnittelumalli on käytössä.