Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taulukko järjestää tiedot siististi vaakasuoraan riveihin ja pystysuoraan sarakkeisiin. Rivin ja sarakkeen leikkausta kutsutaan soluksi.
Kirjoittaessasi taulukkoon tai muokatessasi sitä, käytät itse asiassa Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman taulukkotoimintoja. Huomaat tämän valikoista ja työkaluriveiltä. Kun liikut taulukossa ylävalikkoon aktivoituu Taulukkotyökalut Rakenne ja Asettelu -välilehtineen. Ellei Word ole asennettuna, et pysty käyttämään Taulukko-rakennetta.

Voit luoda taulukon, jonka solut ovat normaalikokoisia, tai voit luoda mukautetun taulukon, joka sisältää erikokoisia soluja. Voit mukauttaa ja muotoilla yksittäisiä soluja tai koko taulukkoa. Jotta taulukkoon syöttämällesi tekstille olisi tarpeeksi tilaa, voit tarvittaessa yhdistää soluja ja muodostaa yhden pitkän solun. Tästä on hyötyä etenkin silloin, kun haluat levittää tekstin taulukon yläosan mittaiseksi.

Katso Word 2010 ohjeista tarkemmin taulukon muotoilua. 

Voit sisällyttää esitykseen taulukon kahdella eri tavalla:

a) määritä dian dian rakenne oikeanlaiseksi. Valitse siis Aloitus/Asettelu (Start/lide Layout) -painikkeella uuden dian rakenteeksi Otsikko ja sisältö (Title and content), ja saat dian, jossa on paikkamerkki taulukolle (kuva 1 alla). Kun uusi rakenne on näytöllä, kaksoisnapsauta hiirellä taulukkokuvakkeen (paikkamerkin) päällä. Tämän jälkeen (kuva 2 alla) määrittelet haluamasi sarakkeiden ja rivien lukumäärän.

Kuva 1 Paikkamerkki diassa
Kuva 2 Taulukon rivien ja sarakkeiden määrän valinta


Diassa taulukko tulee näkyviin paikkamerkin osoittamalle kohdalle. Kohdistin vilkkuu taulukon ensimmäisen rivin ensimmäisessä solussa. Taulukon soluissa liikutaan Sarkain-näppäimen avulla (tai napsauttamalla hiirellä halutussa solussa). Sarkain-näppäimen painallus taulukon viimeisessä solussa tuo uuden rivin taulukon loppuun.

Pääset muuttamaan taulukon muotoilua valitsemalla sen osan taulukosta, jossa muutoksia haluat suorittaa. Voit valita rivin, sarakkeen, solun tai vaikkapa koko taulukon. Valinnan voit tehdä joko maalaamalla hiirellä taulukon osan. Muotoilut ja muut muutokset voit tehdä taulukon ollessa valittuna Rakenne – työkalujen (Kuva alla) avulla.


Taulukon rakenne-valikon työkalut.

Taulukon asettelua voi muokata Asettelu-työkalujen avulla (kuva alla).

Taulukon rakenne-valikon työkalut.


Fonttityylin ja fontin pistekoon voit vaihtaa Aloitus – valikon työkalurivin painikkeiden avulla, samoin tekstin tasausvaihtoehdot löytyvät samalta työkaluriviltä. Taulukon sarakeleveyttä ja rivikorkeutta pystyt muuttamaan helpoiten hiirellä vetämällä. Kun viet kohdistimen viivaimella rivin tai sarakkeen väliselle alueelle, muuttuu osoitin kaksipäiseksi nuoleksi ja voit vetää hiirellä sarakkeelle tai riville uuden leveyden tai korkeuden. Poistu taulukon muotoilutilasta napsauttamalla hiirellä taulukon ulkopuolella olevaa aluetta.

Jos haluat poistaa taulukon diasta, valitse koko taulukko ja paina Delete -näppäintä tai valitse Taulukkotyökaluista Asettelu-välilehdeltä Poista/Poista taulukko (Delete/Delete table).