Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otsikkodia sisältää yleensä paikkamerkit otsikolle ja mahdolliselle alaotsikolle. Dian perustyyli puolestaan sisältää paikkamerkin otsikolle sekä pääajatusten ilmaisemiseen tarkoitetut luettelomerkit. Näitä paikkamerkkejä voit siis muotoilla PowerPoint ohjelman tarjoamin muotoilukeinoin. Toisin sanoen tekstin tasaukset, fonttityypin ja -koon määritykset, yms. löytyvät pikapainikkeina työkaluriveiltä.

Tekstin fonttityylin ja -koon muutokset teet normaalisti Aloitus – valikon muotoilutyökaluilla.Muotoilu työkalut.

Huom. Vaikka yllä oleva kuva on PowerPoint 2007 -versiosta, ovat painikkeet samat versiossa 2010