Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vaikka diojen esitystapa on useimmiten sähköinen, esityksestä voidaan tulostaa paperille tukimateriaalia. Itse asiassa voit tulostaa PowerPoint-esityksen monella eri tavalla: dioina, muistiinpanoina, tiivistelmänä tai jäsennyksenä. PowerPointin avulla esityksen eri tulostusmuodot ovat helposti käytettävissä. Ohjelma nimittäin tunnistaa, onko käytössäsi väri- vai mustavalkotulostin, ja tulostaa esityksestä tulostimellesi sopivan version.

Tulosta-komennon löydät ohjelmasta monella eri tavalla:

 1. pikatyökalurivin Pikatulosta (Quickprint) -painike (jos tämä on aktivoitu näkyviin). Tämä komento tulostaa esityksen kaikki diat oletuskirjoittimelle tulostushetkellä voimassaolevilla asetuksilla. Tulostus tapahtuu välittömästi ilman valintaikkunoita.
 2. Tiedosto/Tulosta... (File/Print…) -komento (tai CTRL+P), jos haluat asettaa tulostukselle jotain ehtoja tai rajoituksia. Tulostuksen valintaikkuna tulee esiin:

Tee valintaikkunassa (kuva alla) tarvittavat muutokset ja käynnistä tulostus napsauttamalla OK -painiketta. Esitys tulostuu tekemilläsi asetuksilla.

Tulostusasetukset:

Tulosta: määritä kopioiden (Copys) määrä ja Tulosta-painikkeella alkaa varsinainen tulostus. Alempana määritellään mahdollinen lajittelu.

Tulostin: Valitse haluamasi kirjoitin, Tulostimen ominaisuudet… (Properties) -painikkeen kautta pääset muuttamaan kirjoittimen ominaisuuksia (dokumentin suunta, tulostus ensimmäisestä viimeiseen tai toisinpäin, montako siaa sivulla jne). Huomioi, että nämä määritykset ovat tulostinkohtaiset. 

Asetukset määrittelee miten tulostus hoidetaan:

 • Mitä tulostetaan:
  • Tulosta kaikki sivut, tulostetaan esityksen kaikki diat (oletuksena).
  • Tulosta valinta, tulostetaan alue, joka on valittuna (yleensä maalattuna).
  • Tulosta nykyinen dia, tulostetaan dia, joka oli aktiivisena, kun tulostuskäsky valittiin.
  • Mukautettu alue, tulostetaan mukautettuja esityksiä.
 • Tulostetaanko vain määrättyjä dioja: Diat, tulostetaan halutut diat. Ruutuun annetaan diojen numerot puolipisteellä tai väliviivalla erotettuna, esim. 4-9. Tyhjänä tulostuu yläpuolella olevin määrityksin

 • Millaiset tulosteet haluat:
  • Tulostusasettelun alta voit valita:
   • Koko sivun diat (Slides): Tulostaa diat sellaisina kuin ne näyttävät näytössä, yksi dia yhdelle sivulle. Voit tulostaa dian piirtoheitinkalvona samalla tavalla kuin mitä tahansa diaa tulostettaessa, mutta paperin sijaan tulostimeen syötetään piirtoheitinkalvo.
   • Muistiinpanosivut (Notes Pages): Tulostaa kunkin dian niin, että puhujan muistiinpanot tulevat sen alle. Sivut tulostetaan niin, että dia on pienennettynä sivun yläreunassa.
   • Jäsennys (Outline View): Tulostaa jäsennyksen ja muotoilun nykyisten näkymäasetusten mukaisina. Jäsennys-ruudussa näkyvä muoto on sama kuin tulosteeseen tuleva.
  • Tiivistelmät (Handouts) alta voit valita tulostetaanko diat tiivistettynä valinnan mukaan yhdelle sivulle. Voit tulostaa yhden, kaksi, kolme, neljä, kuusi tai yhdeksän diaa per sivu.
  • Valintaikkunan alta voit vielä valita:
   • Kehysdiat (Frame slides): Tämän asetuksen avulla voit lisätä kehyksen esityksen diojen ympärille tulostettaessa. Varsinkin vaaleissa dioissa kannattaa olla ääriviivat, jotta katsoja tietää missä dia loppuu.
   • Sovita paperikokoon (Scale to fit paper): Tämän asetuksen avulla voit sovittaa diat tulostimen paperikoon mukaan, jos paperikoko ei vastaa dian koko- ja suunta-asetuksia.
 • Tulostetaanko yksi- vai kaksipuoleisena. Vaikka vaihtoehtona on tulosta yksipuolisena, tulosta molemmille puolille kääntäen lyhyen tai pitkän sivun ympäri, riippuu tulostimesta voiko tätä tehdä. Valitettavasti valinta ei mukaudu tulostimen ominaisuuksien mukaan. 
 • Diojen lajittelu: Lajiteltu 1;2;3, jolloin esitys tulostuu "nippuina" tai Lajittelematon 1;1;1 jolloin jokaista sivua tulostuu ensin haluttu määrä.
 • Diojen värillisyyden määrittely:
  • Väri (Color): Tämän asetuksen avulla voit tulostaa esityksen värillisenä väritulostimella. Jos valitset mustavalkotulostimen tällä asetuksella, esitys tulostetaan harmaasävyinä.
  • Harmaasävy (Graucale): Tämän asetuksen avulla voit tulostaa esityksen harmaasävyisenä väri- tai mustavalkotulostimella. Kaikki täyttövärit muutetaan valkoisiksi ja kuviot mustavalkoisiksi. Sellaiset objektit, joilla ei ole reunaviivaa, saavat ohuen ääriviivan.
  • Täysin mustavalkoinen (Pure Black and White): Tämän asetuksen avulla voit tulostaa esityksen mustavalkotulostimella täysin mustavalkoisena ilman harmaan sävyjä.

Voit myös tässä vaiheessa vielä Muokata diojen ylä- ja alatunnistetta.