Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Diaesitys koostuu tavallisesti useista sivuista, joita PowerPoint-ohjelmassa kutsutaan dioiksi.

Yksittäisen dian rakenne on mahdollista valita useammista valmiista malleista. Mallit saat näkyville klikkaamalla Uusi dia (New Slide) -painiketta, jolloin valikko muuttuu vieressä olevan kuvan kaltaiseksi.

Halutun rakenteen valinta tehdään hiirellä klikkaamalla haluttua mallia.

Oman esityksen rakentaminen on mahdollista kahdella eri tavalla.

Ensimmäinen tapa on muotoilla esityksen jokainen dia erikseen tyhjän mallin (tyhjä esitys) pohjalta (työläs), toinen tapa on käyttää perustyyliä (Näytä/dianperustyyli) (vertaa Wordin tyylit). Kts. perustyylin muokkaaminen tarkemmin.

Diarakenteen valinta.