Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otsikkodia sisältää yleensä paikkamerkit otsikolle ja mahdolliselle alaotsikolle. Dian perustyyli puolestaan sisältää paikkamerkin otsikolle sekä pääajatusten ilmaisemiseen tarkoitetut luettelomerkit. Näitä paikkamerkkejä voit siis muotoilla PowerPoint ohjelman tarjoamin muotoilukeinoin. Toisin sanoen tekstin tasaukset, fonttityypin ja -koon määritykset, yms. löytyvät pikapainikkeina Aloitus/Start-valikon valintanauhasta.

 

 

 

 

Muotoilu työkalut riveittäin:

a) Fontti (Font)-ryhmän ylärivi:
    Fontin valinta ja sen pistekoon määrittäminen. 
    Fonttikoon suurentaminen askelittain ja vastaavasti pienentäminen askelittain
    Viimeisenä rivissä painikkeella voi poistaa kaikki muotoilut.

b) Fontti-ryhmän alarivi:
    Lihavointi (painikeyhdistelmä CTRL+B)
    Kursivointi (painikeyhdistelmä CTRL+I)   
    Alleviivaus (painikeyhdistelmä CTRL+U)
    Tekstin varjostus 
    Tekstin yliviivaus
    Kirjainten etäisyys toisistaan
    Tekstin muokkauksen lisätoimintoja
    Tekstin värin määrittäminen

c) Kappale-ryhmän ylärivi
    Luettelomerkkien määrittäminen
    Järjesteyn luettelon määrittäminen
    Tekstin sisennyksen lisääminen
    Tekstin sisennyksen vähentäminen
    Rivivälin määrittäminen

d) Kappale-ryhmän alarvi
    Tekstin asemointi vasempaan laitaan
    Tekstin asemointi keskelle
    Tekstin asemointi oikeaan laitaan
    Tekstin asemointi molempiin laitoihin
    Tekstin palstoitus

e) Kappale-ryhmän oikea reuna
    Tekstin suunnan määrittely (vaaka, kierretty, pinottu)
    Tekstin tasaus tekstiruudussa
    SMART-objektin lisäys. SmartArt -objektit ovat valmiita malleja esim. organisaatiokaavion tekoon.