Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Presemo (screen.io) on opetukseen ja opiskeluun sopiva aktivointityökalu, joka sopii opiskelijoiden aktivointiin sekä lähi- että etäoppimistilanteissa. Se sopii esimerkiksi

  • aktivointiin
  • tiedon keräämiseen
  • näkemysten ja mielipiteiden kartoittamiseen
  • työpajatyöskentelyn fasilitointiin
  • yhteiskehittelyyn.

Aloita huoneen teko täällä. Tarkempi ohje Presemon käyttöön on liitteenä. Kysy lisää: oppitupa@uef.fi.