Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SWOT-analyysi oppimisen arviointimenetelmänä

SWOT -analyysiä oppimisen arviointimenetelmänä käytetään siten, että ensin opiskelija kirjaa omat vahvuudet (strength), heikkoudet (weakness), mahdollisuudet (opportunity) ja uhat (threat). Tämän jälkeen mietitään kuinka tulevaisuudessa tulisi toimia, jotta vahvuudet ennestään vahvenisi, kuinka heikkouksia voisi kehittää, miten mahdollisuuksista voisi tehdä totta ja miten uhkia voi torjua.

SWOT -analyysiä voi käyttää yhtenä itsearvioinnin välineenä. Se voi olla myös osa portfoliota.

Lisämateriaalia:

Suomen Rieskenhallintayhdistys, Nelikenttäanalyysi -SWOT http://www.pk-rh.fi/index.php?page=swot

Verkkotutor, arvioinnin menetelmiä. Sivuilla esitellään SWOT-analyysi yhtenä osaamisanalyysinä: http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/arvtav.htm

POHDITTAVAA

Missä SWOT- analyysi olisi omassa opetuksessasi tarkoituksenmukaisin oppimisen arviointimenetelmänä?