Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Videoita käytetään yhä enemmän opetuksessa ja oppimateriaalituotannossa. Videotuotantoon on monenlaisia mahdollisuuksia, jotka jonkin verran vaihtelevat videon käyttötarkoituksesta ja laatutasosta riippuen.

Videoiden tuotantoprosessissa tulee miettiä:

 • Mitä videolla tavoitellaan? Onko se luentoa korvaava esitys? Onko se tarkentava ohje jonkin ohjelman tai välineen käytöstä?
 • Kenelle video on tarkoitettu? Julkisesti kaikkien nähtäville? Määrätylle kohderyhmälle?
 • Mitä laatua videolla tavoitellaan? HD?
 • Kuinka pitkä video on? Kuvaruudulta seuraaminen on paljon raskaampaa kuin livetilanteen seuraaminen.

  Icon

  Mitä pidempi tai laadukkaampi video on, sitä suurempi on sen tiedostokoko.

  Esimerkiksi Moodleen ja tähän wikiin voi tuoda rajallisen kokoisen tiedoston. Moodlessa tiedosto voi olla korkeintaan vain 20 Mt, ja se on videona lyhyt pätkä.

 • Millaiset nettiyhteydet kuulijoilla on? 
 • Onko video kertaluonteinen esitys vai onko se jaossa seuraavanakin vuonna? 

Videoiden julkaisukanavat

Video voidaan julkaista:

 1. Yliopiston mediapalvelimelle. Katso ohjeita: Planet eStream käyttöohje, ja ota yhteyttä oppitupaan, jos tarvitset lisäohjausta.
 2. Yliopiston Office 365 -pakettiin kuuluvan Stream-palvelun kautta. Linkki palveluun löytyy myös Officen vohvelivalikosta.
 3. Julkiseen palveluun, kuten YouTubeen  

  Icon

  Videoiden tuottamisessa tulee huomioida yliopiston ohjeistukset opetuksen järjestämisestä ja tietoturvasta.

Videoiden käyttötarkoituksia

Esitysdiojen julkaisu videoina

 • Ks. esim. Videon ja PowerPoint-diojen yhdistäminen 

  Icon

  Ääni yhdistettynä PowerPoint-esitykseen tuottaa pienemmän tiedoston kuin vastaava esitys videona.

 • Onnistuu myös videoneuvottelulaitteistolla videopalvelimella tallennettuna asetuksella "puhuja ja diat"

Luennon tai toiminnan tallennus

 • Videoneuvottelulaitteistolla voit tallentaa esityksen tai luennon. Videoneuvottelutila tulee varata erikseen ja tilata siihen ajastettu tallennus. Tallennuksen voi suojata salasanalla.
  Videoneuvottelu varataan asiointipalvelun kautta (vaatii kirjautumisen)
 • Voit kuvata videokameralla, kännykällä tai tabletilla, minkä jälkeen video tulee editoida julkaisukuntoon. Editoinnissa ota yhteys Oppitupaan. Oppituvassa on käytössä Pinnacle-editointiohjelma.
 • Zoom-verkkoneuvottelusovellus
 • Skype for Business. Huom! Tarkista, onko sinulla tallennusoikeus tässä järjestelmässä. Mikäli ei, pyydä oikeutta osoitteessa servicedesk@uef.fi.
 • Planet eStream -työpöytäsovellus, jolla voi tallentaa videoita.

Kuvaruudun tapahtumien tallennus

 • Voit luoda ohjeet tietokoneohjelman tai jonkin verkkopalvelun käytöstä. Kuvaruutuvideo on erinomainen keino havainnollistaa muun muassa monimutkaisia peräkkäisiä toimintoja tai vaativaa toimintaa (esim. SPSS-ohjelmassa: onko jokin muuttuja normaalijakautunut).
 • Voit demonstroida käyttöoikeuksiltaan rajoitetun palvelun ominaisuuksia tai sisältöä ilman että käyttäjän tarvitsee hankkia käyttäjätunnusta tai tiliä tai kirjautua palveluun.
 • Voit luoda esittelyvideon jonkin www-sivujen sisällöstä (esim. alan keskeiset hakupalvelut).

=> video tallennetaan palvelimelle (esim. https://media.uef.fi) ja annetaan linkittämällä opiskelijoiden tai muiden käyttäjien käyttöön. 

>> Ruudunkaappausohjelmat

Alasivut 


In field of learning and studying videos are more and more widely used medium. There are many possibilities how to produce videos. Methods vary depending on purpose and desired quality level of video.

When you produce educational videos you should consider:

 • What is the purpose of the video? Is it a presentation for replacing lectures? Is it a guide how to use certain software or tool?
 • To whom the video is meant? Is it publicly available? Is it for certain target group?
 • What quality level we are after? HD?
 • How long is the video? You get more easily tired when you follow video from screen versus when you follow  live event.

  Icon

  The longer the video and higher the quality the larger file you will get.

  For example Moodle and Wiki platforms allow restricted filesizes. In Moodle maximum file size is 20 Mb -- a short video clip.

 • What kind of connections listeners have?
 • Is the video one time event or is it available over longer period of time?

Channels for video publishing

Video can be published:

 1. To university media server (https://media.uef.fi). See: Planet eStream käyttöohje, or ask oppitupaan, if you need more guidance.
 2. By using University's Office 365 service called Stream. You can find link to Stream service on Office waffle menu.
 3. By using publicly available service such as YouTubeen (see Miten voin jakaa ääntä ja videota verkossa?)

  Icon

  When you produce videos notice UEF instructions about organizing lectures and information security.

Uses for educational videos

Presentation slides as a video

 • See for example Combining video and PowerPoint slides

  Icon

  Powerpoint allows you to embed audio to your presentation. Using audio and saving file as presentation produce usually smaller file size compared to same presentation rendered as video.

 • You can use video conferencing devices to save video to video server. Setting for this is  "puhuja ja diat"

Recording lectures or event

 • You can record a presentation or lectures by using video conferencing. If you need video conferencing for recording make a reservation and order scheduled recording for your room. You can protect your recording with a password. To make a reservation use UEF E-SERVICES.
 • You can use video camera, mobile phone or tablet device to shoot your event. Before publishing you should should edit the video. To get help with editing contact Oppitupa eLearning services. In Oppitupa there is Pinnacle video editor.
 • Zoom online meeting software
 • Skype for Business. Notice: Make sure you have recording rights available. If not ask them from servicedesk@uef.fi.
 • Planet eStream desktop application allows recording.

Recording things happening on your screen

 • You can use screencast to create a guide for software application or web page. This is good way to demonstrate complex sequential functions or demanding task (like in SPSS if a variable has normally distributed).
 • You can demonstrate properties or content of a service with restricted access for user who don't have access to service.
 • You can create a video presenting contents of a web site (e.g. essential search engines for certain field).

=> To make video available save your video to video server like UEF media server (https://media.uef.fi) and provide a link for your audience. 

>> Screencasting software

Child pages