Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Video (eli liikkuva kuva ja kenties ääni) voi olla verkossa:

 • tallenteena
  • (ladattavana tallenteena; ei enää nykyisin) vaan toistettavana videopalvelun kautta
  • suoratoistona eli streaming-lähetyksenä, jolloin video katsellaan/kuunnellaan heti tiedonsiirron alettua. Streaming-lähetys vaatii suoratoisto-palvelinohjelmiston.
 • suorana lähetyksenä
 • upotettuna toiseen esitykseen (PowerPoint, Sway, Prezi, ThingLink...

Videoista yleisesti

Videolla takoitetaan liikkuvaa kuvaa (ja ääntä), jossa liikkuvan kuva muodostuu riittävän nopeasti vaihtuvista peräkkäisistä kuvista.

Kuvasuhde

 • Perinteinen kuva 4:3
 • Laajakuva 16:9

Videotiedostot ja pakkaaminen

Digitaalisessa videomaailmassa on runsaasti eri nimikkeitä, jotka johtuvat videoiden tallennusmuodoista, pakkaustavoista ja ohjelmistoista (playereista), joilla niitä voi katsella. Yleisenä sääntönä tulee muistaa, että julkisesti käytettävän videon pitää olla standardimuotoinen. Valitettavasti videopakkauksen kohdalla ei ole vain yhtä tiedostomuotoa, joka olisi yleistynyt käytössä ohi muiden. Tekninen kehitys on huimaa ja onkin syytä säilyttää videosta korkealaatuisempi versio kuin mitä on tarkoitus julkaista internetissä – mikäli mahdollista, raakavideo ilman pakkaamista.

Videon tiedostomuodot

Videon tiedostomuoto määrää, millä katseluohjelmalla sitä voi seurata. Tästä syystä videon julkaisussa on huomioitava, millä ohjelmalla katselijakunta sitä seuraisi.

 • .mp4 
 • AVI = Audio Video Interleaved => Video for Windows
 • mov => QuickTime
 • MPEG
 • rm => RealMedia
 • wmv => Windows Media Video

Aiheesta muualla:

Raakavideo eli videotallennuslaitteesta saatava videoformaatti vie paljon tilaa. Jotta se voidaan julkaista verkossa, se tulee pakata. Videon pakkaustapa riippuu käyttökohteesta ja resursseista. Eri tarkoitukseen voidaan pakata eri tavalla, sillä kuvan ja äänen laatu riippuu tiedoston pakkaustavasta. Hitaampia tietoliikenneyhteyksiä varten tulee videota pakata enemmän, jolloin sen tiedostokoko on pienempi, mutta samalla kuvan ja äänen laatu huonompia.

Videotuotanto

Verkkovideon käyttökohteita opetuksessa

Verkkovideon tuotantoprosessi

 1. Suunnittele etukäteen
  • Hyödyn ja vaivan suhde, panos-tuotos -suhde
  • Käytettävissä olevat resurssit (aika, laitteet ja järjestelmät, taito)
  • Videon rooli opetuksessa ja osana oppimisprosessia
   • Onko videon tarkoitus olla varsinainen oppimateriaali vai onko se oheismateriaalia?
   • Tulee huomioida, etteivät kaikki käyttäjät välttämättä voi nähdä kaikkia mediatiedostoja, ja siksi on hyvä tehdä vaihtoehtoinen materiaali, esimerkiksi kuvasarja selostuksineen tai tekstitiivistelmä. Syinä videoiden aukeamattomuuteen voi olla esimerkiksi seuraavat seikat: 
    • katselutietokoneessa ei ole tarvittavaa soitinta (media player)
    • käyttäjällä ei ole tarpeeksi oikeuksia asentaa maksuton soitin
    • tietokoneessa ei ole aktivoitu ääniasetuksia jolloin esitystä ei voi kuulla
    • käyttäjällä ei ole käytettävissään kuulokkeita esityksen kuuntelemiseen => on hyvä tehdä kirjallinen tiivistelmä esityksen keskeisistä asioita.
 2. Suunnittele kuvaukset ja laadi käsikirjoitus. Esim. Hanna Frilanderin (2015) esitys Oppimisvideoiden käsikirjoittamisesta
 3. Huolehdi tekijänoikeussopimuksista ja muista tarvittavista lisensseistä, luvista ja sopimuksista
 4. Kuvaa
  • Käytä jalustaa aina kun on mahdollista! Tue kamera suoraksi ja vakaaksi. Kuvauskalustoa voi lainata esimerkiksi opparista. Myös verkossa on monenlaisia mahdollisuuksia videotallenteiden tekoon. Lisäksi videoneuvottelujärjestelmän ja ruudunkaappausohjelman avulla on mahdollista tuottaa videoita.
  • Valaistuksen tulee olla riittävä ja kontrasti tarpeeksi selvä.
  • Kuvanrajauksella ja kuvausperspektiivillä on selkeä vaikutus. 

   • Esim. tiivis lähikuva <> koko kuva - kuvaus samalta tasolta <> sammakko- tai lintuperspektiivi. 

   • Älä katkaise kuvaa nivelten tai vartalon keskikohdasta. 

   • Jätä katseelle/liikkeelle tilaa. 

   • Suosi kultaista leikkausta
  • Suosi erillistä mikrofonia. Tarkkaile äänenvoimakkuutta

  • Taustan tulisi olla rauhallinen.
  • Varmista, että kuva on tarkka.
 5. Siirrä materiaali tallennuslaitteesta editointiohjelmaan (tarvittaessa)
 6. Muokkaa eli editoi materiaali (tarvittaessa)
  • Käynnistä editointiohjelman ja luo projektitioedosto (riippuu editointiohjlemasta) 
  • Kaappaa (capture) video tai tuo (import) videotiedosto editointiohjelmaan.
  • Sijoita videoklipit aikajanalle sopivaan järjestykseen.
  • Leikkaa videoklipit ja yhdistä ne sopivilla siirtymäefekteillä. Siirtymäefekteillä siirrytään otoksesta toiseen, jolloin katselija seuraa esitystä vaivattomasti.
  • Lisää sopivat tehosteet videoklippeihin (hidastus, nopeutus, valoisuuden säätö tms.)
  • Lisää tekstit videoiden alkuun, loppuun jne.
 7. Lisää mahdolliset muut elementit (tekstitys, toinen video, kuva, Powerpoint-esitys)
 8. Julkaise videon sopivassa tallennusmuodossa ja -mediassa (verkko, DVD, tms.)
 9. Julkaise verkkovideo sellaisenaan tai upottamalla (Moodle, nettisivut, mediapalvelin). Lisätietoja: Miten voin jakaa ääntä ja videoita verkossa? 
  • Videon julkaisemisen yhteydessä on hyvä ilmoittaa:
   • Videon julkaisumuoto (ts. mitä soitinta tarvitaan + linkki soittimen lataamiseen)
   • Videon kesto
   • Videon käyttöehdot
   • Videon tekijän yhteystiedot
 10. Ilmoita videolinkki oppimisympäristössä tai muulla tavalla videon katsojille (ks. myös edelliset kohdat).
 11. Yhdistä video ja/tai ääni ja PowerPoint-diat (tarvittaessa)

Videontuotanto UEFssa

Icon

Itä-Suomen yliopiston mediapalvelin on osoitteessa http://media.uef.fi (ohjeet: Kirjautuminen järjestelmään)

Luentojen tallennus

 • videoneuvottelulaitteistojen kautta mediapalvelimelle

Oppituvassa

 • iSpring (PP-diat+ääni) 
 • Pinnacle Studio videoiden muokkaamisen
 • (Camtasia)

Omassa työpisteessä

Videointiin

 

 

 

 

 

 

Verkkovideokirjastoja:

Lisätietoa

>> Ollipekka Kangas. 2012. Videokursssi 2012

>> Metropolia: Luennot videolle ja videot jakoon