Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Videoneuvottelu on kaksisuuntainen kuva- ja ääniyhteys, jonka avulla ihmiset voivat luennoida, keskustella, konsultoida ja opiskella samaan aikaan eri paikoissa. Tämä luo uusia mahdollisuuksia opetukseen, oppimiseen ja verkostoitumiseen. Videoneuvottelulla on mahdollista korvata soveltuvin osin lähiopetusta, minkä vuoksi se toimii hyvin osana etä- ja monimuoto-opetusta. Se myös mahdollistaa sellaisen opetuksen tai neuvottelun järjestämisen, joka muuten olisi hankalaa pitkien matkojen tai tiukkojen aikataulujen vuoksi.

Videoneuvottelu - iloa ja hyötyä yhteydenpitoon