Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Interaktiiviset kuvat

Image Hotspots

HP5 työkaluissa on Image Hotspots, jolla voi tehdä kuvia, joiden päälle on asetettu linkkipisteitä (hotspot) joita klikkaamalla saa lisätietoa (tekstiä, kuvia, ääntä). Näitä voi hyödyntää esimerkiksi Moodlessa. 

Saat tehtyä kuvan Moodlessa kohdasta lisää aktiviteetti, valitse Hp5 ja Image Hotspot.

Palvelu interaktiivisten sisältöjen luomiseen.

Laakso, M. (2019) Thinglink ohjeita 

Rongas A. (03/2015) Monikäyttöinen Thinglink - esimerkki digitarinoinnista

Esimerkki Pitkänen, S. (2015) O365 palveluita 

Harjoitus: Yliopiston organisaatiokaaviosta

 

QR-koodit

QR-koodi

Tietoa QR-koodeista

QR-koodeilla saadaan mobiililaitteisiin helposti välitettyä erilaisia sisältöjä. QR-koodi toimii kuten viivakoodi. Sen sijaan, että pitäisi kirjoittaa pitkä verkko-osoite käsin puhelimen selaimeen, sivun saa auki QR-koodia puhelimen kameralle näyttämällä. Verkko-osoitteessa voi olla mitä tahansa verkosta löytyvää sisältöä ja palveluita.

Koodin lukeminen

QR-koodin lukemiseen tarvitaan mobiililaitteelle sovellus, jonka voi ladata maksutta sovelluskaupasta. Joissakin laitteissa QR-koodinlukija voi olla jo valmiina, kuten iPhonen kamerassa. Vaihtoehtoja QR-koodinlukusovelluksista löytyy useita. Ilmaisissa versioissa on yleensä mainoksia, jotka pomppivat esille välillä.

QR-koodien tekeminen

QR-koodien tekemiseen on tarjolla useita ohjelmia, esimerkiksi QR-koodigeneraattori on toimiva vaihtoehto.

Liitä haluamasi verkko-osoite generaattoriin, tallenna sen tuottama QR-koodi kuvana, ja liitä esim. word-tiedostoon ohjeiden kera.

Laakso, M. (2018) QR koodit opetuksessa 

Pitkänen, S. (2015) QR-koodeissa näyttävyyttä

Pitkänen, S. (2015) Käyntikortteja QR-koodeina

Lisätty todellisuus (augmented reality, AR)

Lisätty todellisuus tarkoittaa digitaalisen sisällön kuten kuvien tai tekstien yhdistämistä reaalimaailmaan erilaisia näyttöjä kuten kännykkää hyödyntäen. Lisätty todellisuus tuo kuviin eloa ja voi elävöittää opetusmateriaalia ja fyysistä ympäristöä. 

Ammattipeda. Lisätty todellisuus

Esimerkkejä YouTubessa

Lisätty todellisuus opetuksessa Matleena Laakso 2018 

HP Reveal (entinen Aurasma) 

HP Reveal on yksi esimerkki sovelluksista, joilla voi tuottaa lisätyn todellisuuden sisältöjä. Palveluun tulee luoda tunnus, jotta pystyy näkemään tai luomaan vuorovaikutteisia kuvia. Jotta näet toisen tekemän sisällön, sinun tulee seurata ko. henkilöä tai hänen kanavaansa.

Kuvan alueelle (auraan) voi littää tekstiä, kuvaa, videota tai ääntä. Kun kuvaa katsoo katselusovelluksella, linkitetty sisältö tulee esiin. 

Pitkänen, S (2015) Lisää informaatiota upotettuna kuvaan (kts. miten voisi käyttää opetuksessa)

 

Kädet pitelevät tablet-näyttöä, joka ottaa kuvaa taustalla näkyvästä julisteesta. Julisteessa on värikkäitä aakkosia, ja tabletissa näkyy niiden päällä tekstilaatikoita.

Matleenan someposteri 

20 euron seteli -esimerkki Jukka Niinimäen QR koodit ja lisätty todellisuus -esityksessä  (2015) - dia 31

 

Interactive images

Image Hotspots

Image hotspots (part of H5P tools) allow you to create images with hotspots. By clicking the hotspot, you will receive further details about the subject (such as text, images or audio). Image hotspots can be used e.g. in Moodle.

How to create an image in Moodle: Add an activity or resource, choose H5P and Image Hotspot.

Thinglink

Service for creating interactive content.

Thinglink FAQ and instructions

QR codes

QR code

About QR codes

QR codes enable easy access to different types of content with mobile devices. They work in a same way as bar codes or EAN codes. Instead of having to type a long URL, page is opened by showing the QR code to your phone’s camera. There can be any type of content on the opened web site.

Scanning the code

In order to scan the QR code, you need an app for your mobile device which can be downloaded from app store for free. Some devices may already include QR code scanner (e.g. iPhone’s camera). There are many options for QR code scanning apps. Free apps tend to have advertisements that pop up occasionally.

How to create QR codes

There are lots of programs for QR codes, for an example   QRCode Monkey or QR code generator (website in Finnish)

Link the URL you prefer to generator, save the produced QR code as an image and attach it to e.g. Word document with instructions.

Laakso, M. (2018) QR koodit opetuksessa (in Finnish)

Pitkänen, S. (2015) QR-koodeissa näyttävyyttä (in Finnish)

Pitkänen, S. (2015) Käyntikortteja QR-koodeina (in Finnish)

Augmented reality (AR)

Augmented reality means combining digital content, such as images or text, with real world using screens such as mobile phone. Augmented reality animates images and can revitalize learning materials and physical environment.

Examples in YouTube

Laakso, M. 2018 Lisätty todellisuus opetuksessa (in Finnish)

Ellis, J. 2014 Augmented reality: a peak into the future of education

HP Reveal (former Aurasma)

HP Reveal is one example of applications that can be used to produce augmented reality content. You need to register in order to see or create interactive images. To be able to see other person’s content, you need to follow the person in question or their channel.

To the picture area (aura) you can add text, images, video or audio. As you look at the picture with a viewing application, you are able to see the added content.