Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Joihinkin sovellusohjelmiin avautuu tyhjä asiakirjapohja tai piirtopohja jo heti avauksen yhteydessä. Jos pohjaa ei ole, se voidaan avata seuraavilla tavoilla:


Ikkunan vasemmassa yläreunassa Windows / Office painike ja siellä New / Uusi.
Napsauta ohjelman työkalurivillä olevaa uuden asiakirjan painiketta (Tämä painike löytyy kaikista sellaisista ohjelmista, joissa on työkalurivejä. Uudessa Office 2007- versiossa painikkeen saa ylhäälle oikealle pikatyökaluriville näkyviin käyttäen mukauta pikatyökaluriviä -painikkeen avulla. 
     Mukautus täytyy tehdä jokaisessa Officen ohjelmassa erikseen)

TAI
Valitse Tiedosto/Uusi… File/New…).
Ohjelmaikkunaan avautuu valitun ohjelman mukainen uusi työskentelyalusta.