Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ikkunoiden hallinta

Kaikki Windows-ohjelmat toimivat ikkunoissa. Ikkunaksi (window) kutsutaan rajattua aluetta näytöllä. Kaikki ikkunat toimivat Windows 7:n työpöydän päällä, vaikka ikkuna olisikin esimerkiksi suurennettuna täyttämään koko näytön. Ikkunoita on kahta tyyppiä: ohjelmaikkunoita ja tiedostoikkunoita.

  • No labels