Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohjelmaikkuna

Ohjelmaikkunaksi (program window) eli sovellusikkunaksi kutsutaan ikkunaa, jossa jokin ohjelma toimii. Alla olevassa kuvassa (kuva 7) www-selain ja Excel-taulukkolaskentaohjelma toimivat omissa ikkunoissaan. Ikkunoiden reunat toimivat niiden rajoina.


  • No labels