Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kaikki avoinna olevat ikkunat nähdään tehtäväpalkissa (palkki sijaitsee oletusarvoisesti näytön alareunassa).

Aktiivinen ohjelma on näytöllä päällimmäisenä ja se näkyy tehtäväpalkissa korostettuna. Aktiivisen ikkunan otsikkorivi on muista ikkunoista poiketen sininen (normaaliasetuksin) ja vain aktiivisessa ikkunassa voidaan työskennellä.

Ohjelmasta toiseen siirrytään joko napsauttamalla ohjelmaikkunaa työpöydällä (jos näkyvissä) tai napsauttamalla ohjelman painiketta tehtäväpalkissa. Kun siirrytään mihin tahansa avoinna olevaan ikkunaan, pysyy työtilanne muissa ikkunoissa entisellään.

Jos käynnistät useamman kerran saman ohjelman, ikkunat kerääntyvät tehtäväpalkkiin päällekkäin. Osoittaessasi ohjelmakuvaketta, kaikki sen eri tiedostot näkyvät pienoisikkunoina. Klikkaamalla haluamaasi pienoisikkunaa, ko. ikkuna aktivoituu päällimmäiseksi.Tabulaattorin käyttö

Icon

ALT+TABULAATTORI –näppäinyhdistelmällä saat kaikki tietokoneellasi auki olevat ikkunat näkyviin kerralla ja voit hiirellä osoittaa haluamaasi tiedostoa, joka aktivoituu päällimmäiseksi.