Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiedostojen avaaminen

Aikaisemmin tallennetut työt (tiedostot) voidaan avata esimerkiksi uudelleen muokattavaksi korjauksia varten. Tallennetun tiedosto voidaan avata monella eri tavalla.

  • Esimerkiksi Resurssienhallinnassa tiedoston saa avattua kaksoisnapsauttamalla tiedoston nimeä. 
  • Myös monista ohjelmista löytyy työkaluriviltä avauspainike, jolla näytölle avautuu tiedoston avausikkuna. Avausikkuna on samanlainen kuin tallenna nimellä –ikkuna. 
  • Myös valinta Tiedosto/Avaa.. (File/Open..) avaa tiedoston avausikkunan näytölle. Ikkunasta tulee valita haluttu tiedosto, jonka jälkeen napsautetaan Avaa (open) painiketta.

Tiedostojen sulkeminen

Ikkunat voidaan sulkea ikkunan oikeassa yläkulmassa olevalla X-sulkemispainikkeella tai valitsemalla Tiedosto/Sulje (File/Close).

Koko ohjelma lopetetaan komennolla Tiedosto/Lopeta (File/Exit).

Kun ikkuna suljetaan tai ohjelma lopetetaan, tarkistetaan samalla, onko työssäsi tallentamattomia muutoksia. Jos tallentamattomia tietoja löytyy, ne voidaan tallentaa ennen sulkemista. Vahingossa ei voida menettää mitään tehtyä työtä. 
Ohjelmat pitävät työn aikana avoinna erilaisia väliaikaistiedostoja, joihin ne kirjaavat toimenpiteitäsi ja siirtävät välillä muistista pois ohjelmanosia, joita ei tarvita. Jotta kaikki tiedostot sulkeutuisivat oikein, tulee ohjelmien käyttö aina lopettaa oikealla tavalla.